LOADING ...

Luyện nghe bài hát My Addiction

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You're than my addiction
You're the beautiful one I have found
my secret and I've waited
For far too

You've been an affliction
to me I will hold you down
Till I show you what it's like to be
You'll never stop me for you

You wait for me to
What I felt for so long

I will you in the darkest room you hide in
I will find you and you I will

You're own contradiction
It's misleading you smile and scream
You're confusing at the time
me

And no matter what you
How convincing you are you fool me
'Cause I know you and I'll show you ya feel the
You'll never stop me for you

You for me to forget
What I have felt for so

I will find you in the room you hide in
I find you and you know I will

You have to hide from me anymore
I know everything you
No you don't have to hide from me
'Cause I'm coming to find, to

I will find you in the darkest you hide in
I will find you and you I will

Give in, give in, can't escape me
Give in, in, can't escape from me
in, give in, can't escape from me
Give in, in

Videos

Stereomud - My Addiction (Lyrics) [HQ]
Stereomud - My Addiction (Lyrics) [HQ]
My Addiction
My Addiction
Stereomud - Every Given Moment (2003) [Full Album in 1080p HD]
Stereomud - Every Given Moment (2003) [Full Album in 1080p HD]
Stereomud - Steppin Away
Stereomud - Steppin Away
Leave (Back Up)
Leave (Back Up)
Stereomud-Leave(back up)
Stereomud-Leave(back up)
Stereomud Control Freak
Stereomud Control Freak
Top Tracks - Stereomud
Top Tracks - Stereomud
stereomud perfect self
stereomud perfect self
Stereomud - Get me out
Stereomud - Get me out
Stereomud - Don't Be Afraid (Shaun Palmer's Pro Snowboarder Edition)
Stereomud - Don't Be Afraid (Shaun Palmer's Pro Snowboarder Edition)
Perfect Self - Tracks Compiled - Stereomud
Perfect Self - Tracks Compiled - Stereomud
Stereomud - Pain
Stereomud - Pain
STEREOMUD (ERIK ROGERS)
STEREOMUD (ERIK ROGERS)
Stereomud Anything But Jesus-Live
Stereomud Anything But Jesus-Live
Stereomud - Perfect Self
Stereomud - Perfect Self
Stereomud
Stereomud
Stereomud - What
Stereomud - What
Stereomud-Pain
Stereomud-Pain
Stereomud - Anything But Jesus
Stereomud - Anything But Jesus