LOADING ...

Luyện nghe bài hát My Addiction

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You're than my addiction
You're the one that I have found
my secret and I've waited
For far too

You've been such an
Condescending to me I will hold you
Till I you what it's like to be betrayed
never stop me looking for you

You wait for me to
What I have for so long

I find you in the darkest room you hide in
I will find you and you I will

You're own contradiction
misleading when you smile and scream
You're at the same time
me

And no what you think
How you are you can't fool me
'Cause I know you and I'll you ya feel the same
never stop me looking for you

You for me to forget
I have felt for so long

I will find you in the room you hide in
I find you and you know I will

You don't have to hide from me
I everything about you
No you have to hide from me anymore
'Cause I'm coming to find, to

I find you in the darkest room you hide in
I find you and you know I will

Give in, in, can't escape from me
in, give in, can't escape from me
Give in, give in, escape from me
Give in, in

Videos

Stereomud - My Addiction (Lyrics) [HQ]
Stereomud - My Addiction (Lyrics) [HQ]
My Addiction
My Addiction
Stereomud - Every Given Moment (2003) [Full Album in 1080p HD]
Stereomud - Every Given Moment (2003) [Full Album in 1080p HD]
My Addiction
My Addiction
Leave (Back Up)
Leave (Back Up)
My addiction (Semtex) & Lyrics
My addiction (Semtex) & Lyrics
Stereomud - Breathing
Stereomud - Breathing
Stereomud Anything but jesus
Stereomud Anything but jesus
Stereomud - Steppin Away
Stereomud - Steppin Away
Stereomud Anything But Jesus-Live
Stereomud Anything But Jesus-Live
Stereomud - Pain
Stereomud - Pain
Stereomud - Breathing
Stereomud - Breathing
Top Tracks - Stereomud
Top Tracks - Stereomud
How We Stand
How We Stand
Stereomud - Pain (Lyrics In Description)
Stereomud - Pain (Lyrics In Description)
Stereomud - What
Stereomud - What
StereoMud - Dont be afraid
StereoMud - Dont be afraid
Stereomud Breathing
Stereomud Breathing
Stereomud - Coming home lyrics
Stereomud - Coming home lyrics
Stereomud - Old Man
Stereomud - Old Man