LOADING ...

Luyện nghe bài hát My Addiction

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You're than my addiction
You're the beautiful one I have found
You're my and I've waited
For far too

You've been such an
Condescending to me I will you down
Till I you what it's like to be betrayed
You'll stop me looking for you

You for me to forget
What I felt for so long

I will you in the darkest room you hide in
I will find you and you I will

You're own contradiction
It's misleading when you and scream
You're confusing at the same
me

And no matter what you
How convincing you are you fool me
I know you and I'll show you ya feel the same
You'll never me looking for you

You wait for me to
What I have for so long

I will you in the darkest room you hide in
I will find you and you I will

You don't have to from me anymore
I know about you
No you don't have to hide from me
'Cause I'm coming to find, to

I will find you in the darkest room you in
I will find you and you know I

Give in, give in, can't escape me
in, give in, can't escape from me
Give in, give in, escape from me
Give in, in

Videos

Stereomud - My Addiction (Lyrics) [HQ]
Stereomud - My Addiction (Lyrics) [HQ]
My Addiction
My Addiction
Stereomud - Steppin Away
Stereomud - Steppin Away
Stereomud - Every Given Moment (2003) [Full Album in 1080p HD]
Stereomud - Every Given Moment (2003) [Full Album in 1080p HD]
Stereomud - don't be afraid
Stereomud - don't be afraid
StereoMud - Dont be afraid
StereoMud - Dont be afraid
My addiction Lyrics | Route 7
My addiction Lyrics | Route 7
Pain
Pain
Lost Your Faith
Lost Your Faith
How We Stand
How We Stand
Stereomud - Don't Be Afraid (Shaun Palmer's Pro Snowboarder Edition)
Stereomud - Don't Be Afraid (Shaun Palmer's Pro Snowboarder Edition)
Stereomud - Show me
Stereomud - Show me
Stereomud
Stereomud
Burn5Alive
Burn5Alive
Stereomud - Pain
Stereomud - Pain
Fallen
Fallen
Stereomud - Searching
Stereomud - Searching
Top Tracks - Stereomud
Top Tracks - Stereomud
STEREOMUD (ERIK ROGERS)
STEREOMUD (ERIK ROGERS)
stereomud perfect self
stereomud perfect self