LOADING ...

Luyện nghe bài hát Money

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Everyday I about the money (lets go)
What am I gone do with all this
I go a day without my money
You that i'm married to the money
I think about the money
What am I gone do all this money
I go a day without my money
You know that i'm to the money

Spend them racks you know I it right back
on these niggas they don't like that
I found a bad bitch with a ass
She be playing so i can't wife that
My bitch was actin up got a new hoe
Got a bitch she say UNO
You aint tryna fuck get yo hoe
Black on black it got 2 Does

I think about the money
What am I do with all this money
I go a day without my money
You that i'm married to the money
Everyday I think about the
What am I gone do all this money
I go a day without my money
You that i'm married to the money

I chasin hoes i'm chasin chedda
Fuck nigga mad get yo up
be playing games got me fed up
Shawty tryna getin my pockets I let her
All about that action fuck talking
True jeans and some jordans
All cash money bitch i'm ballin
Gave yo hoe my now she won't stop callin

Everyday I think the money
What am I gone do with all this
I go a day without my money
You know i'm married to the money
Everyday I think about the
What am I gone do all this money
I go a day without my money
You know that i'm married to the

Videos

Speaker Knockerz - Money (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Money (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz Money Lyrics
Speaker Knockerz Money Lyrics
Money
Money
Speaker Knockerz - Scared Money (Official Video) (Explicit) ft. Romiti
Speaker Knockerz - Scared Money (Official Video) (Explicit) ft. Romiti
Speaker Knockerz - Freak Hoe (Official Audio)
Speaker Knockerz - Freak Hoe (Official Audio)
Speaker Knockerz - Lonely (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Lonely (Official Video) Shot By @LoudVisuals
All I Know - Speaker Knockerz
All I Know - Speaker Knockerz
Speaker Knockerz - How Could You
Speaker Knockerz - How Could You
Speaker Knockerz - Flexin & Finessin (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Flexin & Finessin (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Rico Story (Trilogy)
Speaker Knockerz - Rico Story (Trilogy)
Speaker Knockerz - Rico Story "Part 1"(Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Rico Story "Part 1"(Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Don't Know (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Don't Know (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Money
Money
Mook - Money Money Money ft. Boss Beezy (Official Video) Shot By PJ @Plague3000
Mook - Money Money Money ft. Boss Beezy (Official Video) Shot By PJ @Plague3000
Speaker Knockerz - Count Up
Speaker Knockerz - Count Up
Speaker Knockerz - Dap You Up (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Dap You Up (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Freak Hoe (Official Music Video)
Speaker Knockerz - Freak Hoe (Official Music Video)
Speaker Knockerz - Money [Married To The Money] [2013] + DOWNLOAD
Speaker Knockerz - Money [Married To The Money] [2013] + DOWNLOAD
Lil Knock & Mook - For The Money (Audio) Prod by @LilKnockTBG
Lil Knock & Mook - For The Money (Audio) Prod by @LilKnockTBG
Speaker Knockerz - Scared Money (Audio) ft. Romiti (#MTTM2)
Speaker Knockerz - Scared Money (Audio) ft. Romiti (#MTTM2)