LOADING ...

Luyện nghe bài hát Money

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Everyday I think about the (lets go)
What am I gone do with all this
I can't go a day without my
You that i'm married to the money
Everyday I about the money
What am I gone do with all money
I can't go a day my money
You know i'm married to the money

Spend them racks you know I it right back
Stunting on these they don't like that
I found a bad bitch a nice ass
She be playing so i can't wife that
My last was actin up got a new hoe
Got a bitch she say UNO
You aint tryna fuck get yo hoe
Black on black camaro it got 2

Everyday I about the money
What am I gone do with all money
I can't go a day without my
You know that i'm to the money
Everyday I think about the
What am I gone do with all money
I go a day without my money
You know that i'm to the money

I ain't chasin hoes i'm chasin
Fuck mad get yo bread up
Hoes be playing got me fed up
Shawty tryna getin my I won't let her
All about that action fuck that
True religion and some jordans
All this cash bitch i'm ballin
Gave yo hoe my now she won't stop callin

Everyday I think the money
am I gone do with all this money
I can't go a day without my
You know i'm married to the money
Everyday I about the money
What am I gone do with all money
I can't go a day without my
You know that i'm to the money

Videos

Speaker Knockerz - Money (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Money (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz Money Lyrics
Speaker Knockerz Money Lyrics
Speaker Knockerz - Scared Money (Official Video) (Explicit) ft. Romiti
Speaker Knockerz - Scared Money (Official Video) (Explicit) ft. Romiti
SpeakerKnockerzOfficial
SpeakerKnockerzOfficial
Speaker Knockerz - Lonely (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Lonely (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Money
Money
Speaker Knockerz - Dap You Up (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Dap You Up (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - How Could You
Speaker Knockerz - How Could You
All I Know - Speaker Knockerz
All I Know - Speaker Knockerz
Speaker Knockerz - Flexin & Finessin (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Flexin & Finessin (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Erica Kane
Speaker Knockerz - Erica Kane
Scared Money Speaker Knockerz Lyrics
Scared Money Speaker Knockerz Lyrics
Speaker Knockerz - Freak Hoe (Official Audio)
Speaker Knockerz - Freak Hoe (Official Audio)
Speaker Knockerz - Money [Married To The Money] [2013] + DOWNLOAD
Speaker Knockerz - Money [Married To The Money] [2013] + DOWNLOAD
Money
Money
Speaker Knockerz - Rico Story (Trilogy)
Speaker Knockerz - Rico Story (Trilogy)
Speaker Knockerz - Money (With Lyrics)
Speaker Knockerz - Money (With Lyrics)
Speaker Knockerz - "You Got It"
Speaker Knockerz - "You Got It"
Speaker Knockerz, Lil Knock, Mook - For The Money (Audio)
Speaker Knockerz, Lil Knock, Mook - For The Money (Audio)
Speaker Knockerz - Freak Hoe (Official Music Video)
Speaker Knockerz - Freak Hoe (Official Music Video)