LOADING ...

Luyện nghe bài hát Money

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Everyday I think about the (lets go)
What am I gone do with all money
I can't go a day without my
You know i'm married to the money
Everyday I think the money
What am I gone do with all money
I can't go a day my money
You that i'm married to the money

Spend them racks you know I it right back
Stunting on these niggas they like that
I a bad bitch with a nice ass
She be playing so i can't wife that
My last was actin up got a new hoe
Got a bitch she say UNO
You aint fuck get yo shoes hoe
on black camaro it got 2 Does

Everyday I think the money
What am I gone do with all money
I go a day without my money
You know that i'm married to the
Everyday I think the money
What am I gone do with all this
I can't go a day without my
You know i'm married to the money

I ain't hoes i'm chasin chedda
nigga mad get yo bread up
Hoes be playing got me fed up
tryna getin my pockets I won't let her
All about that action that talking
True religion and some jordans
All this money bitch i'm ballin
Gave yo hoe my number now she won't stop

Everyday I think the money
What am I gone do with all this
I go a day without my money
You know that i'm married to the
Everyday I about the money
What am I gone do with all money
I go a day without my money
You know that i'm to the money

Videos

Speaker Knockerz - Money (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Money (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz Money Lyrics
Speaker Knockerz Money Lyrics
Speaker Knockerz - Scared Money (Official Video) (Explicit) ft. Romiti
Speaker Knockerz - Scared Money (Official Video) (Explicit) ft. Romiti
SpeakerKnockerzOfficial
SpeakerKnockerzOfficial
Money
Money
Speaker Knockerz - Lonely (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Lonely (Official Video) Shot By @LoudVisuals
All I Know - Speaker Knockerz
All I Know - Speaker Knockerz
Speaker Knockerz - Freak Hoe (Official Audio)
Speaker Knockerz - Freak Hoe (Official Audio)
Speaker Knockerz, Lil Knock, Mook - For The Money (Audio)
Speaker Knockerz, Lil Knock, Mook - For The Money (Audio)
Speaker Knockerz - Rico Story (Trilogy)
Speaker Knockerz - Rico Story (Trilogy)
Money
Money
Speaker Knockerz - Dap You Up (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Dap You Up (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Count Up
Speaker Knockerz - Count Up
Scared Money Speaker Knockerz Lyrics
Scared Money Speaker Knockerz Lyrics
Speaker Knockerz - Money [Married To The Money] [2013] + DOWNLOAD
Speaker Knockerz - Money [Married To The Money] [2013] + DOWNLOAD
Speaker Knockerz - Flexin & Finessin (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Flexin & Finessin (Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Rico Story "Part 1"(Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Rico Story "Part 1"(Official Video) Shot By @LoudVisuals
Speaker Knockerz - Scared Money (Audio) ft. Romiti (#MTTM2)
Speaker Knockerz - Scared Money (Audio) ft. Romiti (#MTTM2)
Speaker Knockerz - Money [Instrumental] *Best On Youtube*
Speaker Knockerz - Money [Instrumental] *Best On Youtube*
Scared Money (feat. Romiti)
Scared Money (feat. Romiti)