LOADING ...

Luyện nghe bài hát Minimum Wage

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Politically correct and mentally
I'm doing I can to conserve the best
But life nothin' but a bowl a grits
And United States proud crap makes me sick

People tell me to a name for yourself
'Cause that's the only way you're get outta this hell
I'm gonna try and try and try and do all I can
But I'll understand

It's guaranteed I'm making minimum
I survive this day and age
Home of the
of the brave
I can't survive day and age
It's guaranteed I'm making wage

I'll take a strike over a tax hike
Any day of the
And I don't care anything
As long as striking ain't bottling beer

Give me a gun go get the businessman
He wouldn't mind he's protected by the
got a green man in my backyard
This time the has gone too far

guaranteed I'm making minimum wage
I can't this day and age
of the free
Land of the
I survive this day and age
guaranteed I'm making minimum wage, minimum wage

It's guaranteed I'm making minimum
I survive this day and age
Home of the
of the brave
I can't survive day and age
It's guaranteed I'm minimum wage, minimum wage

Minimum
Minimum

Videos

Fenix TX - Minimum Wage
Fenix TX - Minimum Wage
Fenix TX - Minimum Wage
Fenix TX - Minimum Wage
Fenix TX - Minimum Wage (with Lyrics)
Fenix TX - Minimum Wage (with Lyrics)
Fenix Tx - Minimum Wage HD
Fenix Tx - Minimum Wage HD
Fenix TX - Minimum Wage
Fenix TX - Minimum Wage
Minimum Wage
Minimum Wage
Fenix TX LIVE  "Minimum Wage"
Fenix TX LIVE "Minimum Wage"
Riverfenix - Minimum Wage
Riverfenix - Minimum Wage
Riverfenix - Minimum Wage
Riverfenix - Minimum Wage
Fenix TX - Minimum Wage
Fenix TX - Minimum Wage
Fenix TX - Minimum Wage - Cover
Fenix TX - Minimum Wage - Cover
Philosophy
Philosophy
Fenix TX - Minimum Wage (live)
Fenix TX - Minimum Wage (live)
Fenix TX - Minimum Wage GUITAR Cover
Fenix TX - Minimum Wage GUITAR Cover
Fenix TX - "Minimum Wage/Something Bad Is Gonna Happen"
Fenix TX - "Minimum Wage/Something Bad Is Gonna Happen"
Fenix TX - Tearjerker
Fenix TX - Tearjerker
FENIX TX  -  MINIMUN WAGE  [HD] 05 OCTOBER 2010
FENIX TX - MINIMUN WAGE [HD] 05 OCTOBER 2010
Fenix tx
Fenix tx
Riverfenix - Speechless
Riverfenix - Speechless
River Fenix (Fenix TX)
River Fenix (Fenix TX)