LOADING ...

Luyện nghe bài hát Minimum Wage

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Politically correct and mentally
I'm doing I can to conserve the best
But life ain't nothin' but a bowl a
And United States proud crap makes me sick

People me to make a name for yourself
'Cause the only way you're gonna get outta this hell
I'm gonna try and try and try and do all I can
But I'll never

It's guaranteed I'm making wage
I can't this day and age
Home of the
Land of the
I can't this day and age
It's guaranteed I'm making wage

I'll take a work over a tax hike
Any day of the
And I don't care anything
As long as striking ain't bottling beer

Give me a gun let's go get the
He mind he's protected by the aliens
I've got a man in my backyard
This time the has gone too far

It's guaranteed I'm making wage
I survive this day and age
Home of the
Land of the
I can't survive day and age
It's guaranteed I'm making minimum wage, minimum

guaranteed I'm making minimum wage
I can't this day and age
of the free
Land of the
I can't this day and age
It's I'm making minimum wage, minimum wage

Minimum
wage

Videos

Fenix TX - Minimum Wage
Fenix TX - Minimum Wage
Fenix TX - Minimum Wage
Fenix TX - Minimum Wage
Fenix TX - Minimum Wage (with Lyrics)
Fenix TX - Minimum Wage (with Lyrics)
Fenix Tx - Minimum Wage HD
Fenix Tx - Minimum Wage HD
Minimum Wage
Minimum Wage
Fenix TX - Minimum Wage
Fenix TX - Minimum Wage
Riverfenix - Minimum Wage
Riverfenix - Minimum Wage
Fenix TX LIVE  "Minimum Wage"
Fenix TX LIVE "Minimum Wage"
Minimum Wage
Minimum Wage
Fenix TX - Minimum Wage
Fenix TX - Minimum Wage
FENIX TX  -  MINIMUN WAGE  [HD] 05 OCTOBER 2010
FENIX TX - MINIMUN WAGE [HD] 05 OCTOBER 2010
Fenix TX - Minimum Wage (live)
Fenix TX - Minimum Wage (live)
Fenix TX - Minimum Wage GUITAR Cover
Fenix TX - Minimum Wage GUITAR Cover
Fenix Tx - All my fault
Fenix Tx - All my fault
Fenix Tx - A Song For Everyone (With Lyrics)
Fenix Tx - A Song For Everyone (With Lyrics)
Fenix TX - Minimum Wage - Cover
Fenix TX - Minimum Wage - Cover
Riverfenix "Riverfenix" - Full Album
Riverfenix "Riverfenix" - Full Album
Riverfenix - Minimum Wage
Riverfenix - Minimum Wage
Fenix Tx - All My Fault
Fenix Tx - All My Fault
Fenix tx - pasture of muppets
Fenix tx - pasture of muppets