LOADING ...

Luyện nghe bài hát Mercyground

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Air-built madness: charm
Hides in the softest
And ponderous smiles manifest
But heavy
of our load
Hurled by dreams a separate world
We dig the earth
With fingers lighter the breath
Of lifeless awaiting death
On mercyground
What may in this stagnant posture
Tradition
repetition reigns and the air smells of age
And prayers of
us to the earth
Disenchantment sings in fortified
Our is justified
and weary from descent
Our reflect empyrean
On mercyground
Safe we lay to rest
Pinioned by our
On this
Empty smiles drag us
Until we kiss the ground
And all is lost
Silently we all sink
Embraced this mercyground
And all is lost

Videos

Faith and The Muse - Mercyground (Subtitulado)
Faith and The Muse - Mercyground (Subtitulado)
Faith & The Muse - Elyria (1994) Full Album
Faith & The Muse - Elyria (1994) Full Album
Faith and the Muse, "Mercyground" acoustic, Dragon*Con 2009
Faith and the Muse, "Mercyground" acoustic, Dragon*Con 2009
Faith And The Muse Elyria
Faith And The Muse Elyria
FAITH AND THE MUSE  MERCYGROUND SUBTITULADA  AL  ESPAÑOL
FAITH AND THE MUSE MERCYGROUND SUBTITULADA AL ESPAÑOL
Faith and the Muse, "Elyria" at Dragon*Con 2009
Faith and the Muse, "Elyria" at Dragon*Con 2009
Heal -  Faith And The Muse
Heal - Faith And The Muse
Faith and the muse- Sparks
Faith and the muse- Sparks
FAITH AND THE MUSE - Sredni Vashtar
FAITH AND THE MUSE - Sredni Vashtar
Faith and the Muse- Vervain
Faith and the Muse- Vervain
Faith And The Muse - Sparks (Shoumei DVD)
Faith And The Muse - Sparks (Shoumei DVD)
Faith and the Muse - Cantus
Faith and the Muse - Cantus
Faith and the Muse: Battle Hymn
Faith and the Muse: Battle Hymn
Battle Hymn
Battle Hymn
Sovereign by Faith and the Muse
Sovereign by Faith and the Muse
Faith And The Muse - Frater Ave Atque Vale
Faith And The Muse - Frater Ave Atque Vale
Popular Videos - Faith and the Muse
Popular Videos - Faith and the Muse
Faith And The Muse - Arianrhod
Faith And The Muse - Arianrhod
Faith And The Muse - Sparks
Faith And The Muse - Sparks
Faith And The Muse - Elyria (Toby Dammit mix)
Faith And The Muse - Elyria (Toby Dammit mix)