LOADING ...

Luyện nghe bài hát Mercyground

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Air-built unfamiliar charm
in the softest eyes
And ponderous smiles manifest
But heavy
Conscious of our
Hurled by dreams into a separate
We dig the earth
With lighter than the breath
Of minds awaiting death
On this
What may in this stagnant posture
Tradition
Where repetition reigns and the air of age
And prayers of
Blind us to the
sings in voices fortified
Our is justified
Prone and from descent
Our eyes reflect
On mercyground
Safe inured we lay to
by our helplessness
On this
smiles drag us down
Until we softly the ground
And all movement is
we all sink down
Embraced this mercyground
And all is lost

Videos

Faith and The Muse - Mercyground (Subtitulado)
Faith and The Muse - Mercyground (Subtitulado)
Faith & The Muse - Elyria (1994) Full Album
Faith & The Muse - Elyria (1994) Full Album
Faith and the Muse, "Mercyground" acoustic, Dragon*Con 2009
Faith and the Muse, "Mercyground" acoustic, Dragon*Con 2009
Faith And The Muse Elyria
Faith And The Muse Elyria
FAITH AND THE MUSE  MERCYGROUND SUBTITULADA  AL  ESPAÑOL
FAITH AND THE MUSE MERCYGROUND SUBTITULADA AL ESPAÑOL
Faith and the Muse, "Elyria" at Dragon*Con 2009
Faith and the Muse, "Elyria" at Dragon*Con 2009
Heal -  Faith And The Muse
Heal - Faith And The Muse
Faith and the muse- Sparks
Faith and the muse- Sparks
FAITH AND THE MUSE - Sredni Vashtar
FAITH AND THE MUSE - Sredni Vashtar
Faith and the Muse- Vervain
Faith and the Muse- Vervain
Faith And The Muse - Sparks (Shoumei DVD)
Faith And The Muse - Sparks (Shoumei DVD)
Faith and the Muse - Cantus
Faith and the Muse - Cantus
Faith and the Muse: Battle Hymn
Faith and the Muse: Battle Hymn
Battle Hymn
Battle Hymn
Sovereign by Faith and the Muse
Sovereign by Faith and the Muse
Faith And The Muse - Frater Ave Atque Vale
Faith And The Muse - Frater Ave Atque Vale
Popular Videos - Faith and the Muse
Popular Videos - Faith and the Muse
Faith And The Muse - Arianrhod
Faith And The Muse - Arianrhod
Faith And The Muse - Sparks
Faith And The Muse - Sparks
Faith And The Muse - Elyria (Toby Dammit mix)
Faith And The Muse - Elyria (Toby Dammit mix)