LOADING ...

Luyện nghe bài hát Mercyground

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Air-built madness: unfamiliar
Hides in the eyes
And ponderous manifest denial
But heavy
of our load
Hurled by dreams a separate world
We dig the earth
fingers lighter than the breath
Of lifeless awaiting death
On this
What may in this stagnant posture
Tradition
repetition reigns and the air smells of age
And of sightless
us to the earth
Disenchantment sings in voices
Our is justified
Prone and weary descent
Our reflect empyrean
On this
Safe we lay to rest
Pinioned by our
On mercyground
Empty smiles drag us
Until we softly kiss the
And all movement is
Silently we all down
Embraced this mercyground
And all is lost

Videos

Mercyground
Mercyground
Faith and The Muse - Mercyground (Subtitulado)
Faith and The Muse - Mercyground (Subtitulado)
FAITH AND THE MUSE  MERCYGROUND SUBTITULADA  AL  ESPAÑOL
FAITH AND THE MUSE MERCYGROUND SUBTITULADA AL ESPAÑOL
Faith and the Muse, "Mercyground" acoustic, Dragon*Con 2009
Faith and the Muse, "Mercyground" acoustic, Dragon*Con 2009
Battle Hymn
Battle Hymn
Mercyground
Mercyground
Faith and the Muse: Battle Hymn
Faith and the Muse: Battle Hymn
Faith and the Muse - Frater Ave Atque Vale
Faith and the Muse - Frater Ave Atque Vale
Faith And The Muse - Frater Ave Atque Vale
Faith And The Muse - Frater Ave Atque Vale
Sovereign by Faith and the Muse
Sovereign by Faith and the Muse
Faith and the Muse  -  When We Go Dark
Faith and the Muse - When We Go Dark
Faith And The Muse - Mesmerism (Tribute To Dead Can Dance "The Lotus Eaters")
Faith And The Muse - Mesmerism (Tribute To Dead Can Dance "The Lotus Eaters")
Faith and the Muse - Annwyn, Beneath the Waves (acoustic)
Faith and the Muse - Annwyn, Beneath the Waves (acoustic)
Cernunnos
Cernunnos
She Waits By The Well
She Waits By The Well
Blessed
Blessed
Top Tracks - Faith and the Muse
Top Tracks - Faith and the Muse
Faith and The Muse - Dead Leaf Echo (Subtitulada)
Faith and The Muse - Dead Leaf Echo (Subtitulada)
Kodama
Kodama
When We Go Dark
When We Go Dark