LOADING ...

Luyện nghe bài hát Long, Long Way from Home

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It was a Monday, a day any other day
I left a small for the apple in decay
It was my destiny, it's what we to do
They telling me, I'm telling you

I was inside looking outside, the millions of
But still I'm alone, waiting, hours of
Paying a penance, I was longing for
I'm looking out for the two of us, I hope we'll be
When they're through us

I was inside looking outside, oh the of faces
But I'm alone, waiting, hours of waiting
I could the tension, I was longing for home
I'm looking out for the two of us And I hope be here
they're through with us, I'm coming home

Monday, sad, sad Monday, waiting for me
But I'm a long, long way from
Sad, sad Monday, waiting for me
But I'm a long long way from

Sad, sad Monday, ah she's for me
But I'm a long, long way home

Videos

Foreigner - Long, Long Way From Home [lyrics]
Foreigner - Long, Long Way From Home [lyrics]
Foreigner - Long, Long Way From Home (LP Rip)
Foreigner - Long, Long Way From Home (LP Rip)
Foreigner - Long, long way from home 1978
Foreigner - Long, long way from home 1978
Long, Long Way from Home (2008 Remastered Version)
Long, Long Way from Home (2008 Remastered Version)
Foreigner - Long Long Way From Home (Soundstage)
Foreigner - Long Long Way From Home (Soundstage)
Long, Long Way From Home
Long, Long Way From Home
Foreigner - Long Long Way From Home
Foreigner - Long Long Way From Home
Foreigner - Long Long Way From Home
Foreigner - Long Long Way From Home
"Long, Long Way From Home" Foreigner(Original Lineup)@Hard Rock Atlantic City 11/30/18
"Long, Long Way From Home" Foreigner(Original Lineup)@Hard Rock Atlantic City 11/30/18
Foreigner - Long, Long Way From Home (with lyrics)
Foreigner - Long, Long Way From Home (with lyrics)
Foreigner- Long long Way from Home- Live (1981)
Foreigner- Long long Way from Home- Live (1981)
Foreigner-Long, Long Way From Home
Foreigner-Long, Long Way From Home
Foreigner - Live - 1979 - Long, Long Way From Home
Foreigner - Live - 1979 - Long, Long Way From Home
Lou Gramm Reunion with Foreigner - Long Long Way From Home - Jones Beach
Lou Gramm Reunion with Foreigner - Long Long Way From Home - Jones Beach
Long, Long Way From Home (Remastered)
Long, Long Way From Home (Remastered)
Foreigner w/ Lou Gramm Long Long Way from Home live 1977 to 1995
Foreigner w/ Lou Gramm Long Long Way from Home live 1977 to 1995
Long, Long Way From Home (Foreigner vocal cover)
Long, Long Way From Home (Foreigner vocal cover)
How To Sing: Long Long Way From Home - Foreigner cover - Ken Tamplin Vocal Academy
How To Sing: Long Long Way From Home - Foreigner cover - Ken Tamplin Vocal Academy
Long, Long Way from Home - Foreigner
Long, Long Way from Home - Foreigner
FOREIGNER LOU GRAMM -LONG, LONG WAY FROM HOME 1977
FOREIGNER LOU GRAMM -LONG, LONG WAY FROM HOME 1977