LOADING ...

Luyện nghe bài hát Long, Long Way from Home

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It was a Monday, a day like any day
I a small town for the apple in decay
It was my destiny, it's we needed to do
They were telling me, I'm you

I was looking outside, the millions of faces
But I'm alone, waiting, hours of waiting
Paying a penance, I was for home
I'm looking out for the two of us, I hope be here
When they're with us

I was inside looking outside, oh the millions of
But I'm alone, waiting, hours of waiting
I could the tension, I was longing for home
I'm looking out for the two of us And I hope be here
When they're through with us, I'm home

Monday, sad, sad Monday, waiting for me
But I'm a long, long way home
Sad, sad Monday, waiting for me
But I'm a long long way from

Sad, sad Monday, ah she's for me
But I'm a long, long way from

Videos

Foreigner - Long, Long Way From Home [lyrics]
Foreigner - Long, Long Way From Home [lyrics]
Foreigner - Long, Long Way From Home (LP Rip)
Foreigner - Long, Long Way From Home (LP Rip)
Foreigner - Long, long way from home 1978
Foreigner - Long, long way from home 1978
Long, Long Way from Home (2008 Remaster)
Long, Long Way from Home (2008 Remaster)
Long, Long Way from Home
Long, Long Way from Home
Foreigner - Long Long Way From Home (Soundstage)
Foreigner - Long Long Way From Home (Soundstage)
Foreigner - Long Long Way From Home
Foreigner - Long Long Way From Home
Foreigner-Long, Long Way From Home
Foreigner-Long, Long Way From Home
Foreigner- Long long Way from Home- Live (1981)
Foreigner- Long long Way from Home- Live (1981)
Foreigner - Long Long Way From Home
Foreigner - Long Long Way From Home
Long, Long Way from Home - Foreigner
Long, Long Way from Home - Foreigner
Supernatural / Foreigner - Long, Long Way from Home
Supernatural / Foreigner - Long, Long Way from Home
Foreigner - Long Way From Home - GUITAR SOLO
Foreigner - Long Way From Home - GUITAR SOLO
Long, Long Way From Home (Foreigner vocal cover)
Long, Long Way From Home (Foreigner vocal cover)
"Long, Long Way From Home" Foreigner(Original Lineup)@Hard Rock Atlantic City 11/30/18
"Long, Long Way From Home" Foreigner(Original Lineup)@Hard Rock Atlantic City 11/30/18
Foreigner   Long Long Way From Home Live At Deer Creek
Foreigner Long Long Way From Home Live At Deer Creek
Long Long Way From Home - Foreigner acoustic cover
Long Long Way From Home - Foreigner acoustic cover
Supernatural 4x13 Foreigner - Long, Long Way From Home
Supernatural 4x13 Foreigner - Long, Long Way From Home
How To Sing: Long Long Way From Home - Foreigner cover - Ken Tamplin Vocal Academy
How To Sing: Long Long Way From Home - Foreigner cover - Ken Tamplin Vocal Academy
Long Long Way From Home (Karaoke) - Foreigner
Long Long Way From Home (Karaoke) - Foreigner