LOADING ...

Luyện nghe bài hát London

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I've to London, oh
I've sailed a ship around the
counted angels, oh
I've seen a girl

And though leading me on
And though I know it's wrong
And though I'm living my
I still can't to move on

swallowed aspirin, oh
I've seen the of my own eyes
I've the hunger, oh
swallowed handfuls of flies

And though leading me on
And I know that it's wrong
And though I'm my dream
I can't seem to move on

I've watched the oh
I've watched them scratch my away
I've tripped the land oh
I've watched blow my face away

And though it's me on
And I know that it's wrong
And I'm living my dream
I still can't this song
As she

And though it's me on
And though I know it's wrong
And though I'm my dream
I've been

As she
As she
As she
As she

Videos

"London" - Splender Midnafan1
"London" - Splender Midnafan1
Splender   London
Splender London
Splender
Splender
Splender - London (Acoustic Cover)
Splender - London (Acoustic Cover)
Splender - London
Splender - London
"London" - Splender Midnafan1 Durgapur Expressway, part of NH 2. National
"London" - Splender Midnafan1 Durgapur Expressway, part of NH 2. National
Splender - Topic
Splender - Topic
Splender-Good Evening (with lyrics)
Splender-Good Evening (with lyrics)
Top Tracks - Splender
Top Tracks - Splender
Happier This Way - Splender
Happier This Way - Splender
"I Apologize" - Splender Midnafan1
"I Apologize" - Splender Midnafan1
Cigarette - Splender
Cigarette - Splender
Splender
Splender
Here I am there you go - Splender
Here I am there you go - Splender
Splender - London Lyrics
Splender - London Lyrics
"I Don't Understand" - Splender  Midnafan1
"I Don't Understand" - Splender Midnafan1
Splender- Monotone
Splender- Monotone
Splender - Here I Am, There You Go
Splender - Here I Am, There You Go
Splender   Irresponsible
Splender Irresponsible
Splender (Favorites)
Splender (Favorites)