LOADING ...

Luyện nghe bài hát London

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I've to London, oh
I've sailed a ship around the
counted angels, oh
I've a tangerine girl

And though it's me on
And though I know it's wrong
And though I'm my dream
I still seem to move on

swallowed aspirin, oh
I've seen the of my own eyes
felt the hunger, oh
I've swallowed of flies

And though it's me on
And though I know that it's
And though I'm my dream
I can't seem to move on

I've watched the oh
I've them scratch my skin away
I've tripped the mines oh
I've them blow my face away

And though leading me on
And I know that it's wrong
And though I'm my dream
I can't finish this song
As she

And though leading me on
And I know that it's wrong
And though I'm living my
I've tomorrow

As she
As she
As she
As she

Videos

"London" - Splender Midnafan1
"London" - Splender Midnafan1
Top Tracks - Splender
Top Tracks - Splender
Splender
Splender
London
London
Splender - London
Splender - London
Splender - London (Acoustic Cover)
Splender - London (Acoustic Cover)
I Don't Understand - Splender
I Don't Understand - Splender
Splender
Splender
splendor plus top 10 modified silver colour
splendor plus top 10 modified silver colour
Big Spender Ft  ASAP Rocky
Big Spender Ft ASAP Rocky
Splender-Good Evening (with lyrics)
Splender-Good Evening (with lyrics)
Wide Awake - Splender
Wide Awake - Splender
Splender - Space Boy
Splender - Space Boy
Good Evening - Splender
Good Evening - Splender
Here I am there you go - Splender
Here I am there you go - Splender
Cigarette - Splender
Cigarette - Splender
Splender - London Lyrics
Splender - London Lyrics
Splender- Monotone
Splender- Monotone
High - Splender
High - Splender
"I Apologize" - Splender Midnafan1
"I Apologize" - Splender Midnafan1