LOADING ...

Luyện nghe bài hát London

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I've to London, oh
sailed a ship around the world
I've angels, oh
seen a tangerine girl

And though it's me on
And though I know that it's
And though I'm living my
I still can't to move on

I've aspirin, oh
I've seen the of my own eyes
I've the hunger, oh
I've swallowed of flies

And though it's me on
And though I know it's wrong
And though I'm my dream
I still seem to move on

I've watched the oh
I've watched them scratch my away
I've the land mines oh
I've watched them blow my face

And it's leading me on
And though I know that wrong
And though I'm my dream
I still finish this song
As she

And though leading me on
And though I know that wrong
And I'm living my dream
been tomorrow

As she
As she
As she
As she

Videos

"London" - Splender Midnafan1
"London" - Splender Midnafan1
London
London
Splender - London (Acoustic Cover)
Splender - London (Acoustic Cover)
Splender - London
Splender - London
Splender
Splender
Top Tracks - Splender
Top Tracks - Splender
Cigarette - Splender
Cigarette - Splender
Cigarette
Cigarette
Splender - High
Splender - High
SPLENDER-"SPACEBOY" LIVE
SPLENDER-"SPACEBOY" LIVE
London - in all its splendor - PART II
London - in all its splendor - PART II
Splender
Splender
Splender - Topic
Splender - Topic
Splender
Splender
Wallflower
Wallflower
Big Spender Ft  ASAP Rocky
Big Spender Ft ASAP Rocky
Here I am there you go - Splender
Here I am there you go - Splender
High - Splender
High - Splender
Splender -  I think god can explain
Splender - I think god can explain
Popular Videos - Splender
Popular Videos - Splender