LOADING ...

Luyện nghe bài hát Little Guy From the Suburbs

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

A Little Guy From The

I'm just a little guy the suburbs
Who to kill before the others
activist I'm a joker
I say Vive Le Libre

if you hear this
No, when you this
know I didn't make it
like we we would
But you
No
those who care
More for their
their life

There are no in this life
I tried, yes I tried a shy girl
To live but decided
Fake Existentialists, I'm the
I steal for the bank of Jean Paul
But you
No

I am The Little Guy From The
But I learned to kill better than the
What's that you said about
Ah, bring on the
if you hear this
No, you hear this
know I didn't make it
Like we hoped we
But you
No
I don't for my legend
Or my
are no heroes in this life

Videos

FFS - Little Guy From The Suburbs
FFS - Little Guy From The Suburbs
FFS - Little Guy From The Suburbs live Albert Hall, Manchester 25-08-15
FFS - Little Guy From The Suburbs live Albert Hall, Manchester 25-08-15
FFS - Little Guy from the Suburbs
FFS - Little Guy from the Suburbs
Little Guy From The Suburbs
Little Guy From The Suburbs
FFS (Franz Ferdinand & Sparks) - Little Guy From The Suburbs (The Wiltern, Los Angeles CA 11/13/15)
FFS (Franz Ferdinand & Sparks) - Little Guy From The Suburbs (The Wiltern, Los Angeles CA 11/13/15)
FFS - Little Guy from the Suburbs Live 2015
FFS - Little Guy from the Suburbs Live 2015
MGSV E3 Trailer + Little Guy From The Suburbs (FFS)
MGSV E3 Trailer + Little Guy From The Suburbs (FFS)
FFS - Franz Ferdinand and Sparks - Little Guy from the Suburbs - Live - Fox - Oakland - 10/15/2015
FFS - Franz Ferdinand and Sparks - Little Guy from the Suburbs - Live - Fox - Oakland - 10/15/2015
F.F.S, Little Guy from the Suburbs
F.F.S, Little Guy from the Suburbs
FFS[Franz Ferdinand/Sparks]-LITTLE GUY FROM THE SUBURBS-Live-Fox Theatre, Oakland, CA-Oct 15, 2015
FFS[Franz Ferdinand/Sparks]-LITTLE GUY FROM THE SUBURBS-Live-Fox Theatre, Oakland, CA-Oct 15, 2015
Little guy from the suburbs-F F S
Little guy from the suburbs-F F S
FFS - Little Guy from the Suburbs
FFS - Little Guy from the Suburbs
FFS - Little Guy from the Suburbs (10/6/2015 Terminal 5)
FFS - Little Guy from the Suburbs (10/6/2015 Terminal 5)
FFS Sparks Franz Ferdinand. Little Guy From The Suburbs
FFS Sparks Franz Ferdinand. Little Guy From The Suburbs
FFS - Johnny Delusional (Official Video)
FFS - Johnny Delusional (Official Video)
FFS - Piss Off (Official Audio)
FFS - Piss Off (Official Audio)
FFS performing "Little Guy From The Suburbs" live @ Tivoli, Denmark
FFS performing "Little Guy From The Suburbs" live @ Tivoli, Denmark
FFS 03 Little Guy From The Suburbs (The Troxy 29/06/2015)
FFS 03 Little Guy From The Suburbs (The Troxy 29/06/2015)
FFS - The Man Without A Tan
FFS - The Man Without A Tan
FFS (2015)
FFS (2015)