LOADING ...

Luyện nghe bài hát Like That Girl

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Tell me should I do
What should I
I'm lost for so I'm comin' to ya
will you help me?

See I don't
Where to
To find the
To win over a heart

Well, say just remember
your game comes into play
(Watcha say?)
Gain your composure, respect
And you'll be

Because the will like it when
When you don't succeed, get offended
Listen when she speaks and don't
And be always there when she needs a
So many about a girl I can't comprehend

Ooh, ooh, ooh, I that girl
Ooh, ooh, ooh, I like that

Yeah, she says she likes me too
But to shy to come talk to me so
I don't how to make a move
But I her to be mine, mine, mine, mine, yeah
(I want the baby to be mine)

Is she the one who will give me
(Real love)
me for me I'm not askin' much
'Cause true love don't easily
And if it's to be it happens naturally
If you don't look for it might actually find you

Ooh, ooh, ooh, I like that
Ooh, ooh, ooh, I that girl

You know, mommy the best thing
I seen some my way and
I want you to be with me like I'm with you
Yes you, you know you make me go

Ooh yeah,
Ya got me ooh yeah
Ya got me ooh yeah
Ya got me ooh yeah

Alright, I'm feelin' everything been talkin' about
And for her I need to kick the out
no doubt it's been runnin' through my mind
I can't believe true love I have

My world, forever
My sunshine, my pot of at the end of the rainbow
See, is not about looks or material
But it's meant to felt the spirit

I like girl, yeah
I that girl
I that girl, yeah
I like girl
I like girl
Aw yeah, I like that girl,

Videos

Like THat Girl
Like THat Girl
Like That Girl
Like That Girl
All Tracks - Fatty Koo
All Tracks - Fatty Koo
QUENTIN CHEATHAM FEAT. VALURE ALISONG "HONEST" (OFFICIAL VIDEO)
QUENTIN CHEATHAM FEAT. VALURE ALISONG "HONEST" (OFFICIAL VIDEO)
Fatty Koo   Bounce
Fatty Koo Bounce
FATTY KOO
FATTY KOO
G'on Girl
G'on Girl
Top Tracks - Fatty Koo
Top Tracks - Fatty Koo
Fatty Koo - Chills
Fatty Koo - Chills
Fatty Koo - Topic
Fatty Koo - Topic
Miguel Vs.  Fatty Koo - 5 Lessons Learned
Miguel Vs. Fatty Koo - 5 Lessons Learned
Chills
Chills
Chills by fatty koo
Chills by fatty koo
Tight
Tight
Fatty Koo "Move On"
Fatty Koo "Move On"
Fatty Koo
Fatty Koo
Fatty Koo - Drive Myself Crazy
Fatty Koo - Drive Myself Crazy
Chills by Fatty Koo (Sung by E.L.)
Chills by Fatty Koo (Sung by E.L.)
Fatty Koo - Like That Girl
Fatty Koo - Like That Girl
Top Tracks - Fatty Koo
Top Tracks - Fatty Koo