LOADING ...

Luyện nghe bài hát Like That Girl

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Tell me should I do
What I say?
I'm for words so I'm comin' to ya
Sisters will you me?

See I know
to start
To find the
To win over a girl's

Well, they say just
your game comes into play
(Watcha say?)
Gain composure, some respect
And be okay

Because the will like it when
When you don't succeed, don't get
Listen when she speaks and pretend
And be always there she needs a friend
So many about a girl I can't comprehend

Ooh, ooh, ooh, I like girl
Ooh, ooh, ooh, I like that

Yeah, she says that she me too
But she's to shy to talk to me so
I don't know how to make a
But I her to be mine, mine, mine, mine, yeah
(I want the girl to be mine)

Is she the one who will me love?
(Real love)
Love me for me I'm not much
true love don't come easily
And if meant to be it happens naturally
If you don't for love it might actually find you

Ooh, ooh, ooh, I like that
Ooh, ooh, ooh, I like girl

You know, mommy the best thing
I ever some my way and
I want you to be down with me I'm with you
Yes you, girl you know you me go

Ooh yeah,
Ya got me sayin' ooh
Ya got me ooh yeah
Ya got me ooh yeah

Alright, I'm feelin' everything been talkin' about
And for her I to kick the player out
With no doubt it's been runnin' through my
I believe true love I have found

My world, forever
My sunshine, my pot of gold at the end of the
See, love is not about or material
But it's meant to felt the spirit

I like that girl,
I like that
I like that girl,
I like that
I that girl
Aw yeah, I that girl, yeah

Videos

Like That Girl
Like That Girl
Like THat Girl
Like THat Girl
Kataang- Like That Girl
Kataang- Like That Girl
Blowin' Up: Fatty Koo - ep.5
Blowin' Up: Fatty Koo - ep.5
Blowin' Up: Fatty Koo - ep. 1
Blowin' Up: Fatty Koo - ep. 1
Miguel and FattyKoo
Miguel and FattyKoo
Fatty Koo   Bounce
Fatty Koo Bounce
Fatty Koo-Bounce
Fatty Koo-Bounce
G'on Girl
G'on Girl
Lust
Lust
Blowin' Up: Fatty Koo - ep.9
Blowin' Up: Fatty Koo - ep.9
Blowin' Up: Fatty Koo - ep.4
Blowin' Up: Fatty Koo - ep.4
Fatty Koo - Bounce
Fatty Koo - Bounce
Fatty Koo - Shake
Fatty Koo - Shake
Fatty Koo "Cruise Control"
Fatty Koo "Cruise Control"
Fatty Koo - Bounce  Bounce       LYRICS
Fatty Koo - Bounce Bounce LYRICS
Fatty Koo - Drive Myself Crazy
Fatty Koo - Drive Myself Crazy
Fatty Koo - Like That Girl
Fatty Koo - Like That Girl
Tight
Tight
FATTY KOO
FATTY KOO