LOADING ...

Luyện nghe bài hát Let's Work Together Now

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Different other races
New conditions old
All are one
From the to the mighty
Those in need and those with with
All are one
Yes we all are one
work together now
towards a better kind of
One for our child
Let's together now
Respect our neighbour's way of
We've got to
to give without return
And you will yourself
with all the friends you
All these problems on earth
are only due to acts of men's on greed
Let's all this creed
work together now
Let's a better kind of world
Think of children's child
Please work now
each person's way of life
Let's to harmonise

Videos

LET'S WORK TOGETHER NOW by Donna Summer
LET'S WORK TOGETHER NOW by Donna Summer
Donna Summer - Let's Work Together Now (Audio)
Donna Summer - Let's Work Together Now (Audio)
Let's Work Together Now (Remastered)
Let's Work Together Now (Remastered)
Donna Summer - Let's Work Together Now LYRICS Remastered "Lady of the Night" 1974
Donna Summer - Let's Work Together Now LYRICS Remastered "Lady of the Night" 1974
Donna SUMMER ♥♥♥ ♫ Let's work together now ♫ MelodyLovely1
Donna SUMMER ♥♥♥ ♫ Let's work together now ♫ MelodyLovely1
DONNA SUMMER - THE HOSTAGE / LETS WORK TOGETHER NOW - GROOVY GR 1207 - 1974 -  NETHERLANDS
DONNA SUMMER - THE HOSTAGE / LETS WORK TOGETHER NOW - GROOVY GR 1207 - 1974 - NETHERLANDS
Donna Summer LYRICS "Lady of the Night" 1974
Donna Summer LYRICS "Lady of the Night" 1974
Diana Ross - I'm Coming Out
Diana Ross - I'm Coming Out
Donna Summer Last Dance Lyrics
Donna Summer Last Dance Lyrics
Lady Of The Night (Album)
Lady Of The Night (Album)
Let's Work Together
Let's Work Together
Heavenly Voices - Let's Work Together
Heavenly Voices - Let's Work Together
Donna Summer - This Time I Know It's For Real
Donna Summer - This Time I Know It's For Real
Let's Work Together (Live at The Academy of Music, New York)
Let's Work Together (Live at The Academy of Music, New York)
Twins Rock: Lets Work Together (Canned Heat, Wilbert Harrison)
Twins Rock: Lets Work Together (Canned Heat, Wilbert Harrison)
Elton John covers "Let's Work Together" by Canned Heat
Elton John covers "Let's Work Together" by Canned Heat
Let's Work Together President Trump
Let's Work Together President Trump
Donna Summer - Last Dance 2014 Remix "Masters at Work"
Donna Summer - Last Dance 2014 Remix "Masters at Work"
58 Canned Heat   'Let's Work Together' Top Of The Pops
58 Canned Heat 'Let's Work Together' Top Of The Pops
The Weather Girls - It's Raining Men (Video)
The Weather Girls - It's Raining Men (Video)