LOADING ...

Luyện nghe bài hát Let's Work Together Now

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Different faces other
New old traditions
All are one
From the to the mighty
Those in and those with with plenty
All are one
Yes we all are one
work together now
towards a better of world
One for our child
work together now
Respect our way of life
We've got to
Learn to give return
And you will yourself
all the friends you need
All these problems on earth
are only due to selfish of men's on greed
Let's stop all this
Let's work now
Let's make a better kind of
Think of your child
work together now
Respect person's way of life
Let's start to

Videos

Donna Summer - Let's Work Together Now (Audio)
Donna Summer - Let's Work Together Now (Audio)
Donna Summer - Let's Work Together Now LYRICS Remastered "Lady of the Night" 1974
Donna Summer - Let's Work Together Now LYRICS Remastered "Lady of the Night" 1974
LET'S WORK TOGETHER NOW by Donna Summer
LET'S WORK TOGETHER NOW by Donna Summer
Let's Work Together Now (Remastered)
Let's Work Together Now (Remastered)
DONNA SUMMER - THE HOSTAGE / LETS WORK TOGETHER NOW - GROOVY GR 1207 - 1974 -  NETHERLANDS
DONNA SUMMER - THE HOSTAGE / LETS WORK TOGETHER NOW - GROOVY GR 1207 - 1974 - NETHERLANDS
Donna SUMMER ♥♥♥ ♫ Let's work together now ♫ MelodyLovely1
Donna SUMMER ♥♥♥ ♫ Let's work together now ♫ MelodyLovely1
Let's Work Together
Let's Work Together
Let's Work Together
Let's Work Together
Let's Work Together
Let's Work Together
Let's Work Together
Let's Work Together
Let's Work Together
Let's Work Together
Let's Work Together
Let's Work Together
Let's Work Together
Let's Work Together
Barbecued Blues-Let's Work Together cover
Barbecued Blues-Let's Work Together cover
Donna Summer - This Time I Know It's For Real
Donna Summer - This Time I Know It's For Real
Lady Of The Night (Album)
Lady Of The Night (Album)
Donna Summer LYRICS "Lady of the Night" 1974
Donna Summer LYRICS "Lady of the Night" 1974
DONNA SUMMER - This Time I Know It's For Real  / / HD--16:9 / /
DONNA SUMMER - This Time I Know It's For Real / / HD--16:9 / /
Let`s Work Together
Let`s Work Together
Donna Summer - I Feel Love [Studio Version]
Donna Summer - I Feel Love [Studio Version]