LOADING ...

Luyện nghe bài hát Late For The Party

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Call me black, call me white, me anything you like
Just don't call me for the party
jammin', jacked up for a ride
The breakin', skirts are shakin', we're feelin' good tonite
in the corner, standin' all alone
A sweet young lady, lookin' she may be hungry for a bone
rockin' down the house, screamin' thru the halls
Everybody won't be happy 'til we're tearing down the
So come on, and hold on, the party's never, ever, stop

Call me black, call me white, me anything you like
Just call me late for the party
it hard, keep it clean, chase it down with gasoline
And be late for the party
The is crankin' louder, the guitars in my brain
The bass is thumpin', the drums are pumpin', it's drivin' me
I must be going crazy, my feet can't feel the
Gonna swan dive in the punch bowl, and go for the door
Yeah burnin' the house, screamin' thru the halls
Everybody won't be happy till this fucker
So come on and hold on, the party's never, ever, gonna

C'mum mum mum, it good, melt that sugar like a honey should
Work it in and out, slide it up and down, that sugar to the ground
Ow mum mum little piece of pie, fill my cup till the well runs dry
Now c'mon, an' hold on, the never, ever, gonna stop
(Solo)
(Call me black, call me white, me anything you like
Just don't me late for the party)

Yeah let your move ya, let your honey groove ya
Everybody, shake
Call me black, call me white, call me anything you
Just call me late for the party, yeah!

Videos

Steelheart - Late for the party
Steelheart - Late for the party
Late For The Party
Late For The Party
Steelheart - Late For The Party
Steelheart - Late For The Party
steelheart - late 4 the party
steelheart - late 4 the party
Steelheart - Late for the party
Steelheart - Late for the party
- Late For The Party - Steelheart (Guitar Cover)
- Late For The Party - Steelheart (Guitar Cover)
Steelheart - Late For The Party Lyrics
Steelheart - Late For The Party Lyrics
SteelHeart: "Tangled In Reins" (1992)tema: "Late For The Pa
SteelHeart: "Tangled In Reins" (1992)tema: "Late For The Pa
Steelheart Tangled in Reins Albumb
Steelheart Tangled in Reins Albumb
Steelheart - Gimme Gimme
Steelheart - Gimme Gimme
Loaded Mutha - Steelheart
Loaded Mutha - Steelheart
Steelheart - Loaded Mutha
Steelheart - Loaded Mutha
Steelheart - With Love We Live Again
Steelheart - With Love We Live Again
STEELHEART Stand Up And Shout cam'd by RANDY GILL Rockin' at River Bottom 9/14/13
STEELHEART Stand Up And Shout cam'd by RANDY GILL Rockin' at River Bottom 9/14/13
Late for the party
Late for the party
Steelheart 80s and 90s
Steelheart 80s and 90s
Steelheart - Gimme Gimme
Steelheart - Gimme Gimme
Steelheart - Like Never Before
Steelheart - Like Never Before
Steelheart - Like Never Before
Steelheart - Like Never Before
Steelheart - Love 'Em And I'm Gone (Live)
Steelheart - Love 'Em And I'm Gone (Live)