LOADING ...

Laserblast

Song info

"Laserblast" (2010) on the album Not Music(2010).
Sáng tác bởi Laetitia Sadier;Timothy John Gane.
Sản xuất bởi INCOMPLETE MUSIC, INC..

"Laserblast" Videos

Stereolab - Delugeoisie
Stereolab - Delugeoisie
visionary road maps
visionary road maps

Lyrics

C'est un message, c'est un message
C'est un message, c'est un message
(Cet "me prtera ses)

C'est un message, c'est un message
C'est un message, c'est un message
(Un message d'ordre international)

C'est un message, c'est un message
C'est un message, c'est un message
Situation, situation, situation
(Critique)

Les dsirs
(Dsirs)
Tant crass
(Tant crass)
Me donnent
(Me
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 22 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Laserblast"