LOADING ...

Kazoo Boy

Song info

"Kazoo Boy" (2013)

"Kazoo Boy" Videos

Kazoo Boy by Art Paul Schlosser
Kazoo Boy by Art Paul Schlosser
Kazoo Boy
Kazoo Boy
Kazoo Boy by Art Paul Schlosser
Kazoo Boy by Art Paul Schlosser
I'm The SWAG original by Art Paul Schlosser
I'm The SWAG original by Art Paul Schlosser
Land the Big Gig: Art Paul Schlosser
Land the Big Gig: Art Paul Schlosser
Art Paul Schlosser--Being a street musician
Art Paul Schlosser--Being a street musician
Art Paul's Rocking New Year's Special
Art Paul's Rocking New Year's Special
Art Paul Schlosser: I'm A Chicken
Art Paul Schlosser: I'm A Chicken
Art Paul Does Your Songs
Art Paul Does Your Songs
Interesting by Art Paul Schlosser
Interesting by Art Paul Schlosser
The Backstreet Boys (I Want To Kill Them) by Art Paul Schlosser
The Backstreet Boys (I Want To Kill Them) by Art Paul Schlosser
Don't Call Me Maybe by Art Paul Schlosser
Don't Call Me Maybe by Art Paul Schlosser
The Singiing Cat
The Singiing Cat
I'm Glad You're Not Panicking by Art Paul Schlosser
I'm Glad You're Not Panicking by Art Paul Schlosser
Here is a Medley of Some of Art Paul Schlosser's Best songs
Here is a Medley of Some of Art Paul Schlosser's Best songs
Carrot Broccoli Challenge
Carrot Broccoli Challenge
Funky Fresh
Funky Fresh
Art Paul Schlosser In Outer Space
Art Paul Schlosser In Outer Space
2006 with Art Paul Schlosser
2006 with Art Paul Schlosser
Ross the boss, drummer
Ross the boss, drummer

Lyrics

Come they told me Kazoo~~~~~
A brand new King to see Kazoo~~~~~
Our finest gifts we bring Kazoo~~~~~~
To place before the King Kazoo~~~~
Kazoo~~~
Kazoo~~~~
So to honor Him Kazoo~~~~~~
When we come.

Baby Jesus Kazoo~~~~~~~~
I am a poor boy too Kazoo~~~~
I have no gift to bring Kazoo~~~~
That's worth
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 37 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Kazoo Boy"