LOADING ...

Luyện nghe bài hát Just as I Am

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

1). I and waited for God
He turned and He me
He me out of the mud
His Own Hands cured me
The Lord is my
I will not be
So I have my face like a flint
I'll not be
I come


as I am
Without one
But that blood
Was for me.
(REPEAT CHORUS)

2). Take the days remain in my life
let me serve You
While there is on my lips
I proclaim You
I long for Your
I long to see You face to
I long to join the eternal
of all the saints
Lord I


REPEAT


Ouh Ouh as I am
Oh

(pianissimo)
Repeat (forte)

Videos

Fernando Ortega: Just As I Am
Fernando Ortega: Just As I Am
Just as I Am
Just as I Am
Just As I Am - Fernando Ortega [with lyrics]
Just As I Am - Fernando Ortega [with lyrics]
fernando Ortega - Just As I Am [Official Music]
fernando Ortega - Just As I Am [Official Music]
Fernando Ortega: Just As I Am
Fernando Ortega: Just As I Am
I Need Thee Every Hour- Just As I Am - Come Ye Sinners
I Need Thee Every Hour- Just As I Am - Come Ye Sinners
Just As I Am
Just As I Am
Fernando Ortega: The Good Shepherd
Fernando Ortega: The Good Shepherd
Fernando ortega - Just as I Am
Fernando ortega - Just as I Am
Fernando Ortega - Just as I Am
Fernando Ortega - Just as I Am
more love to thee, fernando ortega
more love to thee, fernando ortega
Fernando Ortega   Just As I Am  with lyrics    YouTube
Fernando Ortega Just As I Am with lyrics YouTube
Fernando Ortega
Fernando Ortega
Fernando Ortega- I Stretched Out My Hands
Fernando Ortega- I Stretched Out My Hands
Fernando Ortega – Come Down O Love Divine
Fernando Ortega – Come Down O Love Divine
Fernando Ortega - Just As I Am
Fernando Ortega - Just As I Am
Fernando Ortega Playlist
Fernando Ortega Playlist
Fernando Ortega Just As I Am
Fernando Ortega Just As I Am
Just As I Am with Lyrics
Just As I Am with Lyrics
Fernando Ortega   Hymns and Meditations
Fernando Ortega Hymns and Meditations