LOADING ...

Luyện nghe bài hát I'm Not Sure (i Still Love You)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Too nights out on the town too many nights out playing round
Too many places too faces and I'm not sure you still love me
And I'm not sure you still me
What makes your heart wanna roam is it way we're alone
Too goin' you think you're free and I'm not sure you still love me
And I'm not sure you still me
I guess I knew it from the start that lovin' you was not too
Cause you're the kind plays the fill you're always out and you always will
So now you know just where I I just thought I tell you while I can
So now I told you and you know it's now I'm not sure I still love you
Now I'm not sure I still you mhm mhm

Videos

Faron Young -  I'm Not Sure (I Still Love You)
Faron Young - I'm Not Sure (I Still Love You)
Faron Young - I'm So In Love With You
Faron Young - I'm So In Love With You
Faron Young - Alone with you (1958)
Faron Young - Alone with you (1958)
Faron Young - Without Regret, I'd Love You Again
Faron Young - Without Regret, I'd Love You Again
Faron Young- Faron Young Sings, "Some Kind Of A Woman" -FULL LP (Remastered)
Faron Young- Faron Young Sings, "Some Kind Of A Woman" -FULL LP (Remastered)
Faron Young - I Hate Myself (For Falling In Love With You)
Faron Young - I Hate Myself (For Falling In Love With You)
Faron Young---The Love I Couldn't Give
Faron Young---The Love I Couldn't Give
Faron Young
Faron Young
Faron Young - I'd Love To Live With You Again
Faron Young - I'd Love To Live With You Again
Alone With You--Faron Young
Alone With You--Faron Young
Faron Young - According To My Heart
Faron Young - According To My Heart
Faron Young - Don't Take Your Love From Me
Faron Young - Don't Take Your Love From Me
Faron Young   They Made Me Fall in Love with You
Faron Young They Made Me Fall in Love with You
2 songs by Faron Young (1957)
2 songs by Faron Young (1957)
Top 100 Best Songs Of Faron Young 2017 - Faron Young Gratest Hits Full Album 2017 - Faron Young Collections playlist
Top 100 Best Songs Of Faron Young 2017 - Faron Young Gratest Hits Full Album 2017 - Faron Young Collections playlist
Faron Young - Who Wouldn't Love You - 1958
Faron Young - Who Wouldn't Love You - 1958
Elvis Presley  - Is It So Strange  (take 1) [ CC ]
Elvis Presley - Is It So Strange (take 1) [ CC ]
Faron Young - I'm In Love With Everything
Faron Young - I'm In Love With Everything
FARON YOUNG - "IF I EVER FALL IN LOVE (WITH A HONKY TONK GIRL)" (1970)
FARON YOUNG - "IF I EVER FALL IN LOVE (WITH A HONKY TONK GIRL)" (1970)
faron young
faron young