LOADING ...

Luyện nghe bài hát I'm A Rainbow (remastered)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Is there a remedy for the passions of the
Brother if there is one I don't know
I let my imagination run out of control
I'm a
Just a
Am I living in this nameless state
Flight on darkness sound of
I just can't get it
See I don't be no one that I ain't
I'm a
a rainbow
And all the that you see
are all a of me
In this crazy of mine
Like the wind that
The trees are sailing for the
changing all the time
I'm a rainbow just a
ever all the time
I'm a rainbow colorful
Sometimes I
And all the that you see
are all a of me
In crazy world of mine
Like the that blows
The trees are sailing for the
Ever all the time
da da da da da....
Like the wind blows
The are sailing for the breeze
changing all the time
I'm a rainbow just a
And sometimes I can
I'm a just a rainbow....

Videos

Donna Summer - Love Is In Control (Original Disco Single)
Donna Summer - Love Is In Control (Original Disco Single)
To Turn The Stone - Donna Summer ( I'm A Rainbow CD )
To Turn The Stone - Donna Summer ( I'm A Rainbow CD )
DONNA SUMMER - I'M A RAINBOW remix
DONNA SUMMER - I'M A RAINBOW remix
DONNA SUMMER  |🎵|  Complete Albums
DONNA SUMMER |🎵| Complete Albums
Could It Be Magic
Could It Be Magic
Melanie
Melanie
I Am What I Am - Official Anthem For The World Video - Gloria Gaynor
I Am What I Am - Official Anthem For The World Video - Gloria Gaynor
Donna Summer ~ The Wanderer 1980 Disco Purrfection Version
Donna Summer ~ The Wanderer 1980 Disco Purrfection Version
Donna Summer-Rare Tracks
Donna Summer-Rare Tracks
DONNA SUMMER Remixed
DONNA SUMMER Remixed
Unboxing: Donna (Box Set) - Donna Summer
Unboxing: Donna (Box Set) - Donna Summer
Highway Runner
Highway Runner
Donna Summer - Romeo LYRICS - SHM "I'm a Rainbow" 1981
Donna Summer - Romeo LYRICS - SHM "I'm a Rainbow" 1981
Donna Summer - I'm a Rainbow LYRICS SHM "I'm a Rainbow" 1981
Donna Summer - I'm a Rainbow LYRICS SHM "I'm a Rainbow" 1981
Donna Summer - I'm a Rainbow (Remix) LYRICS HQ "The Donna Summer Anthology" 1993
Donna Summer - I'm a Rainbow (Remix) LYRICS HQ "The Donna Summer Anthology" 1993
Donna Summer - People Talk (Extended)
Donna Summer - People Talk (Extended)
Donna Summer - Denver Dream LYRICS - Remastered 1974
Donna Summer - Denver Dream LYRICS - Remastered 1974
Donna Summer Ballads
Donna Summer Ballads
Top Tracks - Donna Summer
Top Tracks - Donna Summer
Donna Summer - Something's in the Wind LYRICS - Remastered 1974
Donna Summer - Something's in the Wind LYRICS - Remastered 1974