LOADING ...

Luyện nghe bài hát I'm A Rainbow (remastered)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Is there a remedy for the of the soul
Brother if there is one I don't know
Have I let my imagination run out of
I'm a
a rainbow
Am I living here in this state
on darkness sound of silence
I just get it straight
See I don't wanna be no one I ain't
I'm a
just a
And all the that you see
are all a of me
In this world of mine
the wind that blows
The trees are for the breeze
Ever changing all the
I'm a rainbow just a
ever changing all the
I'm a colorful rainbow
I shine
And all the colors you see
are all a of me
In this crazy world of
Like the wind that
The trees are for the breeze
Ever changing all the
da da da da da....
the wind that blows
The are sailing for the breeze
Ever all the time
I'm a rainbow a rainbow
And sometimes I can
I'm a just a rainbow....

Videos

To Turn The Stone - Donna Summer ( I'm A Rainbow CD )
To Turn The Stone - Donna Summer ( I'm A Rainbow CD )
Donna Summer - Love Is In Control (Original Disco Single)
Donna Summer - Love Is In Control (Original Disco Single)
Could It Be Magic
Could It Be Magic
DONNA SUMMER - LAST DANCE
DONNA SUMMER - LAST DANCE
Romeo
Romeo
Donna Summer - True Love Survives LYRICS SHM "I'm a Rainbow" 1981
Donna Summer - True Love Survives LYRICS SHM "I'm a Rainbow" 1981
I Am What I Am - Official Anthem For The World Video - Gloria Gaynor
I Am What I Am - Official Anthem For The World Video - Gloria Gaynor
Donna Summer - I'm a Rainbow LYRICS SHM "I'm a Rainbow" 1981
Donna Summer - I'm a Rainbow LYRICS SHM "I'm a Rainbow" 1981
You to Me
You to Me
Donna Summer-Rare Tracks
Donna Summer-Rare Tracks
Donna Summer - People Talk (Extended)
Donna Summer - People Talk (Extended)
Walk On (Keep on Movin')
Walk On (Keep on Movin')
Donna Summer - I'm a Rainbow (Remix) LYRICS HQ "The Donna Summer Anthology" 1993
Donna Summer - I'm a Rainbow (Remix) LYRICS HQ "The Donna Summer Anthology" 1993
Top Tracks - Donna Summer
Top Tracks - Donna Summer
I Need Time
I Need Time
Donna Summer - You to Me LYRICS SHM "I'm a Rainbow" 1981
Donna Summer - You to Me LYRICS SHM "I'm a Rainbow" 1981
To Turn the Stone
To Turn the Stone
Unboxing: Donna (Box Set) - Donna Summer
Unboxing: Donna (Box Set) - Donna Summer
Donna Summer - To Turn the Stone LYRICS SHM "I'm a Rainbow" 1981
Donna Summer - To Turn the Stone LYRICS SHM "I'm a Rainbow" 1981
DONNA SUMMER    Face The Music    Patrice 2017
DONNA SUMMER Face The Music Patrice 2017