LOADING ...

Luyện nghe bài hát I'm A Rainbow (remastered)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Is there a remedy for the of the soul
Brother if there is one I don't know
Have I let my imagination run out of
I'm a
a rainbow
Am I living here in this nameless
Flight on darkness of silence
I just can't get it
See I don't wanna be no one I ain't
I'm a
a rainbow
And all the colors you see
are all a of me
In this crazy of mine
the wind that blows
The trees are for the breeze
Ever all the time
I'm a rainbow a rainbow
ever changing all the
I'm a rainbow rainbow
I shine
And all the that you see
are all a of me
In crazy world of mine
Like the that blows
The are sailing for the breeze
changing all the time
da da da da da....
Like the that blows
The are sailing for the breeze
Ever all the time
I'm a just a rainbow
And I can shine
I'm a rainbow a rainbow....

Videos

To Turn The Stone - Donna Summer ( I'm A Rainbow CD )
To Turn The Stone - Donna Summer ( I'm A Rainbow CD )
Donna Summer - Love Is In Control (Original Disco Single)
Donna Summer - Love Is In Control (Original Disco Single)
Romeo
Romeo
Donna Summer - I'm a Rainbow LYRICS SHM "I'm a Rainbow" 1981
Donna Summer - I'm a Rainbow LYRICS SHM "I'm a Rainbow" 1981
Donna Summer - People Talk (Extended)
Donna Summer - People Talk (Extended)
Donna Summer - Heaven Knows (John Morales Unreleased Mix)
Donna Summer - Heaven Knows (John Morales Unreleased Mix)
I Am What I Am - Official Anthem For The World Video - Gloria Gaynor
I Am What I Am - Official Anthem For The World Video - Gloria Gaynor
Donna Summer - I'm a Rainbow (Remix) LYRICS HQ "The Donna Summer Anthology" 1993
Donna Summer - I'm a Rainbow (Remix) LYRICS HQ "The Donna Summer Anthology" 1993
Donna Summer - Highway Runner LYRICS SHM "I'm a Rainbow" 1981
Donna Summer - Highway Runner LYRICS SHM "I'm a Rainbow" 1981
Donna Summer - True Love Survives LYRICS SHM "I'm a Rainbow" 1981
Donna Summer - True Love Survives LYRICS SHM "I'm a Rainbow" 1981
Donna Summer December.22.1984 Supernatural Love/I'm Free
Donna Summer December.22.1984 Supernatural Love/I'm Free
True Love Survives - Donna Summer ( Valentine's Day Tribute )
True Love Survives - Donna Summer ( Valentine's Day Tribute )
Donna Summer - Say a little prayer (1991)
Donna Summer - Say a little prayer (1991)
Donna Summer - Work that magic (1991)
Donna Summer - Work that magic (1991)
Donna Summer-Rare Tracks
Donna Summer-Rare Tracks
Donna Summer - To Turn the Stone LYRICS SHM "I'm a Rainbow" 1981
Donna Summer - To Turn the Stone LYRICS SHM "I'm a Rainbow" 1981
No More Tears (Enough Is Enough)
No More Tears (Enough Is Enough)
You to Me
You to Me
Top Tracks - Donna Summer
Top Tracks - Donna Summer
End of the Week
End of the Week