LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Know Why the Willow Weeps

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Back in the of the dinosaur
The stood proud like the sycamore
The apes got and learned how to talk
And eat with a knife and a spoon and a

They moved into houses turned into towns
And invented to blow them all down
why the willow weeps
That's why the willow

If you've ever the reason why
The willow hangs it's to cry
Now you why the willow weeps

Now the corn don't grow where the rain don't
you hear those hungry children bawl
But apes don't hear, playing games
Climbing mountains built out of

And the newspapers don't even the dead
They're counting the stars instead
That's why the weeps
That's why the willow

If ever wondered the reason why
The willow hangs it's to cry
Now you why the willow weeps

If you've ever the reason why
The willow hangs head to cry
Now you know why the willow
Now you know why the willow

Videos

FAIRGROUND ATTRACTION - I Know Why The Willow Weeps (Nevin)
FAIRGROUND ATTRACTION - I Know Why The Willow Weeps (Nevin)
All Tracks - Fairground Attraction
All Tracks - Fairground Attraction
I know Why The Willows Weep (Live)
I know Why The Willows Weep (Live)
Top Tracks - Fairground Attraction
Top Tracks - Fairground Attraction
Fairground Attraction
Fairground Attraction
Fairground Attraction
Fairground Attraction
Fairground attraction
Fairground attraction
Fairground Attraction
Fairground Attraction
Goodbye To Songtown (Live)
Goodbye To Songtown (Live)
Sweetmouth - I Know Why The Willow Weeps (LP)
Sweetmouth - I Know Why The Willow Weeps (LP)
Fairground Attraction - Perfect 1988
Fairground Attraction - Perfect 1988
Popular Videos - Fairground Attraction
Popular Videos - Fairground Attraction
Clare (Live)
Clare (Live)
Goodbye To Songtown
Goodbye To Songtown
Broken By A Breeze (Live)
Broken By A Breeze (Live)
Where the willow weeps.flv
Where the willow weeps.flv
Fairground Attraction - The Game Of Love
Fairground Attraction - The Game Of Love
Fairground attraction
Fairground attraction
Fairground Attraction
Fairground Attraction
Fairground Attraction
Fairground Attraction