LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Know Why the Willow Weeps

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Back in the days of the
The willow stood proud like the
The apes got smart and how to talk
And eat with a knife and a and a fork

They moved into houses that turned into
And invented to blow them all down
That's why the willow
That's why the weeps

If you've wondered the reason why
The hangs it's head to cry
Now you know why the weeps

Now the don't grow where the rain don't fall
Then you those hungry children bawl
But apes don't hear, they're games
Climbing built out of grain

And the newspapers don't even the dead
They're counting the stars instead
That's why the willow
That's why the willow

If ever wondered the reason why
The willow hangs it's to cry
Now you know why the willow

If you've ever wondered the why
The hangs it's head to cry
Now you know why the weeps
Now you know why the weeps

Videos

FAIRGROUND ATTRACTION - I Know Why The Willow Weeps (Nevin)
FAIRGROUND ATTRACTION - I Know Why The Willow Weeps (Nevin)
All Tracks - Fairground Attraction
All Tracks - Fairground Attraction
I know Why The Willows Weep (Live)
I know Why The Willows Weep (Live)
Top Tracks - Fairground Attraction
Top Tracks - Fairground Attraction
Fairground Attraction
Fairground Attraction
Fairground Attraction
Fairground Attraction
Fairground attraction
Fairground attraction
Fairground Attraction
Fairground Attraction
Goodbye To Songtown (Live)
Goodbye To Songtown (Live)
Sweetmouth - I Know Why The Willow Weeps (LP)
Sweetmouth - I Know Why The Willow Weeps (LP)
Fairground Attraction - Perfect 1988
Fairground Attraction - Perfect 1988
Popular Videos - Fairground Attraction
Popular Videos - Fairground Attraction
Clare (Live)
Clare (Live)
Goodbye To Songtown
Goodbye To Songtown
Broken By A Breeze (Live)
Broken By A Breeze (Live)
Where the willow weeps.flv
Where the willow weeps.flv
Fairground Attraction - The Game Of Love
Fairground Attraction - The Game Of Love
Fairground attraction
Fairground attraction
Fairground Attraction
Fairground Attraction
Fairground Attraction
Fairground Attraction