LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Decide for Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I don't remember anyone dying you to run my life
what's this trip running through your head, not a mom a pop or even a wife
go and impress the clowns, you're in a circle of babbling sheep
I see you talking to a friend of yours, was it by chance you looking at me
You go away
And your judgment with you because you decide for you, and I decide for me
Go back to your glittering discos, and take your judgment you
I think I could understand if you were God up in above
But you're just a goon I try to ignore, you're the that killed the dove
Just why are you so with what goes on, is it really a sin?
I at you and I say to myself, how could you be from the valley within.

Videos

The Faction - I Decide For Me
The Faction - I Decide For Me
The Faction - I Decide For Me @ The Ritz, San Jose, CA 7/24/15
The Faction - I Decide For Me @ The Ritz, San Jose, CA 7/24/15
The Faction - I decide for me
The Faction - I decide for me
The Faction "I Decide for Me" Live 9-17-04 (Steve, Gavin, Adam, Ray & Keith)
The Faction "I Decide for Me" Live 9-17-04 (Steve, Gavin, Adam, Ray & Keith)
FALLOUT 4: The ULTIMATE Factions Guide! (Everything You Need to Choose a Faction in Fallout 4)
FALLOUT 4: The ULTIMATE Factions Guide! (Everything You Need to Choose a Faction in Fallout 4)
The Faction - I decide for me - DIVE BAR - Las Vegas 5/24/15
The Faction - I decide for me - DIVE BAR - Las Vegas 5/24/15
The Faction Collection 1982 - 1985
The Faction Collection 1982 - 1985
Faction - I Decide For Me Lyrics
Faction - I Decide For Me Lyrics
Destiny 2: WHICH FACTION SHOULD YOU PICK?
Destiny 2: WHICH FACTION SHOULD YOU PICK?
THE FACTION - Collection 2 (Uncollectable) - Full Bootleg Album
THE FACTION - Collection 2 (Uncollectable) - Full Bootleg Album
Minecraft Ultimate Factions Season 5??? (HELP ME DECIDE!!!)
Minecraft Ultimate Factions Season 5??? (HELP ME DECIDE!!!)
WHICH FACTION SHOULD YOU CHOOSE IN FALLOUT: NEW VEGAS??
WHICH FACTION SHOULD YOU CHOOSE IN FALLOUT: NEW VEGAS??
DESTINY | WHICH FACTION SHOULD YOU CHOOSE? | Vendor Weapon Reviews!
DESTINY | WHICH FACTION SHOULD YOU CHOOSE? | Vendor Weapon Reviews!
Best Faction to Choose and Side With in Fallout 4 (DLC and Survival Mode) #PumaThoughts
Best Faction to Choose and Side With in Fallout 4 (DLC and Survival Mode) #PumaThoughts
CRAZIEST THING TO HAPPEN TO ME IN FACTIONS  ★ Minecraft Raiding EP14
CRAZIEST THING TO HAPPEN TO ME IN FACTIONS ★ Minecraft Raiding EP14
MEDIEVAL CAMPAIGN FACTION VOTE
MEDIEVAL CAMPAIGN FACTION VOTE
Alliance vs Horde, What Faction Should You Pick In World Of Warcraft?
Alliance vs Horde, What Faction Should You Pick In World Of Warcraft?
Which Star Wars Faction has the BEST LEADERSHIP (and Government)? | Star Wars Lore
Which Star Wars Faction has the BEST LEADERSHIP (and Government)? | Star Wars Lore
Which Star Wars Faction has the BEST INFANTRY? | Star Wars Lore
Which Star Wars Faction has the BEST INFANTRY? | Star Wars Lore
Which Star Wars Faction has the BEST NAVY? | Star Wars Lore
Which Star Wars Faction has the BEST NAVY? | Star Wars Lore