LOADING ...

I Cover the Waterfront

Song info

"I Cover the Waterfront" (2014) on the album Blues in the Night(1958).
Sáng tác bởi GREEN, JOHN W./HEYMAN, EDWARD.
Sản xuất bởi Lyrics © Warner/Chappell Music, Inc..

"I Cover the Waterfront" Videos

I Cover The Waterfront - Sonny Clark
I Cover The Waterfront - Sonny Clark
I Cover the Waterfront - Sonny Clark Trio
I Cover the Waterfront - Sonny Clark Trio
Blues In The Night - Sonny Clark
Blues In The Night - Sonny Clark
I Cover The Waterfront (Remastered)
I Cover The Waterfront (Remastered)
I Cover the Waterfront (feat. Paul Chambers & Wes Landers)
I Cover the Waterfront (feat. Paul Chambers & Wes Landers)
I Cover The Waterfront
I Cover The Waterfront
I Cover the Waterfront
I Cover the Waterfront
Sonny Stitt Quartet - I Cover The Waterfront
Sonny Stitt Quartet - I Cover The Waterfront
I Cover the Waterfront
I Cover the Waterfront
I Cover The Waterfront
I Cover The Waterfront
sonny clark dial s for sonny
sonny clark dial s for sonny
I Cover the Waterfront
I Cover the Waterfront
Sonny Clark - Standards (1958)
Sonny Clark - Standards (1958)
Hank Jones - I Cover the Waterfront
Hank Jones - I Cover the Waterfront
John Lewis & Sasha Distel - I  Cover The Waterfront - Paris, December 4 & 7, 1956
John Lewis & Sasha Distel - I Cover The Waterfront - Paris, December 4 & 7, 1956
Dancing In The Dark - Sonny Clark
Dancing In The Dark - Sonny Clark
Clásicos del Jazz - 150 standards I Cover The Waterfront Jackie McLean
Clásicos del Jazz - 150 standards I Cover The Waterfront Jackie McLean
Billie Holiday - I cover the waterfront
Billie Holiday - I cover the waterfront
Be Bop - Sonny Clark
Be Bop - Sonny Clark
I Cover the Waterfront
I Cover the Waterfront

Lyrics

I cover the waterfront,
I'm watching the sea,,
Will the one I love,
Be coming back to me?

I cover the waterfront,
In search of my love,
And I'm covered by,
A starless sky above.

Here am I,
Patiently wa
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 1 minutes 47 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "I Cover the Waterfront"