LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Am A Rock

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I think I saw you in the last night
A haircut and an old night-light
I started about way back when
I can't re-live it but visit it now and then

Saw you talking to the stars last
They're painted over but shine so bright
believe it how the time has flown
I'm still the same girl even I've grown

come so far

I am a rock, a
I tall
But I'm moved
I learn to each day not to
too much
Not to too much away

I saw you dancing in the rain night
You sneak a smoke and then be home by
I saw you walking in my shoes
You're hard to follow but you out OK

come so far

I am a rock, a
I stand
But sometimes I
I to take each day not to
Take too
Not to give too away

tight under painted stars
Cause while we're here we gotta laugh out and say
Who we is still who we are

We've so far

I think I saw you in the mirror last
A haircut and an old night-light
I started about way back when
I re-live it but I'll visit it now and then

I am a rock, a
I stand
But I'm moved
I learn to each day not to
too much
Not to too much away

I am a rock, a
I stand
But I'm moved
I learn to take day not to

Take too
Not to give too
Not take too
Not to too much
Not too much
Not to too much

Videos

I Am A Rock
I Am A Rock
Lip Sync Battle with Melissa McCarthy
Lip Sync Battle with Melissa McCarthy
I am a Rock (cover)
I am a Rock (cover)
Katy Perry - Unconditionally (Official)
Katy Perry - Unconditionally (Official)
Pitbull - Fireball ft. John Ryan
Pitbull - Fireball ft. John Ryan
Drop It Like It's Hot by Snoop Dogg ft. Pharrell | Interscope
Drop It Like It's Hot by Snoop Dogg ft. Pharrell | Interscope
"Ew!" with Seth Rogen and Zac Efron
"Ew!" with Seth Rogen and Zac Efron
Top Tracks - Jessie Farrell
Top Tracks - Jessie Farrell
Miley Cyrus - Wrecking Ball (Director's Cut)
Miley Cyrus - Wrecking Ball (Director's Cut)
Happy Pharrell Williams Lyrics video
Happy Pharrell Williams Lyrics video
alternative pop rock
alternative pop rock
Demi Lovato & Nick Jonas Carpool Karaoke
Demi Lovato & Nick Jonas Carpool Karaoke
Divas Riff-Off w/ Demi Lovato
Divas Riff-Off w/ Demi Lovato
MRS. CLAUS by The Dan Band (featuring Bridget Everett) Christmas Comedy Music
MRS. CLAUS by The Dan Band (featuring Bridget Everett) Christmas Comedy Music
Rachelle Ferrell & Jennifer Hudson, March 3, 2012, Viper Alley, Lincolnshire, Illinois on Stage
Rachelle Ferrell & Jennifer Hudson, March 3, 2012, Viper Alley, Lincolnshire, Illinois on Stage
Seventh Rain - I'm Here
Seventh Rain - I'm Here
Doc Walker - I'm Gonna Make You Love Me
Doc Walker - I'm Gonna Make You Love Me
Counting Calories with a Ballerina
Counting Calories with a Ballerina
Fall 2012
Fall 2012
good
good