LOADING ...

Luyện nghe bài hát I Am A Rock

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I think I saw you in the mirror night
A crooked haircut and an old
I started thinkin' about way back
I can't re-live it but I'll visit it now and

Saw you talking to the stars night
They're over but they shine so bright
Can't it how the time has flown
I'm still the same girl even I've grown

come so far

I am a rock, a
I tall
But I'm moved
I learn to each day not to
too much
Not to too much away

I saw you in the rain last night
You sneak a and then be home by midnight
I saw you in my shoes today
You're to follow but you turned out OK

We've so far

I am a rock, a
I tall
But sometimes I
I learn to each day not to
Take too
Not to give too much

Sleep under painted stars
Cause while we're here we gotta out loud and say
Who we is still who we are

come so far

I I saw you in the mirror last night
A haircut and an old night-light
I started thinkin' about way when
I can't re-live it but I'll it now and then

I am a rock, a
I tall
But I'm moved
I to take each day not to
Take too
Not to give too much

I am a rock, a
I stand
But I'm moved
I learn to take day not to

too much
Not to too much
Not too much
Not to give too
Not too much
Not to too much

Videos

I Am A Rock
I Am A Rock
I am a Rock (cover)
I am a Rock (cover)
Chasing Jesse "Cross Your Heart"
Chasing Jesse "Cross Your Heart"
I Guess
I Guess
Pitbull - Fireball ft. John Ryan
Pitbull - Fireball ft. John Ryan
Top Tracks - Jessie Farrell
Top Tracks - Jessie Farrell
Katy Perry - Unconditionally (Official)
Katy Perry - Unconditionally (Official)
Drop It Like It's Hot by Snoop Dogg ft. Pharrell | Interscope
Drop It Like It's Hot by Snoop Dogg ft. Pharrell | Interscope
B & G
B & G
alternative pop rock
alternative pop rock
I Am The Highway - Miley Cyrus - 1/16/19 - Forum - Los Angeles
I Am The Highway - Miley Cyrus - 1/16/19 - Forum - Los Angeles
Numb/Encore [Live] - Linkin Park & Jay Z
Numb/Encore [Live] - Linkin Park & Jay Z
Top Tracks - Jessie Farrell
Top Tracks - Jessie Farrell
On My Mind: Rock Version (Do It Like A Dude + On My Mind Mashup)
On My Mind: Rock Version (Do It Like A Dude + On My Mind Mashup)
How to Play "Whiskey in the Jar" (Mandolin)
How to Play "Whiskey in the Jar" (Mandolin)
Carpool Karaoke: The Series — Will Smith and James Corden — Apple TV app
Carpool Karaoke: The Series — Will Smith and James Corden — Apple TV app
Fall 2012
Fall 2012
Prettiest Things
Prettiest Things
Jessie Farrell - "Ladybugs" at the Healthy Family Expo
Jessie Farrell - "Ladybugs" at the Healthy Family Expo
English Rock
English Rock