LOADING ...

Luyện nghe bài hát Here Without You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

A hundred days have made me
Since the last time that I saw your face.
A thousand have made me colder
And I don't I can look at this the same.
All the miles separate
Disappear now when I'm dreamin' of face.

I'm here you baby
But you're still on my mind.
I think about you and I dream about you all the time.
I'm here you baby
But you're still with me in my
And tonight girl, only you and me.

The miles keep rollin'
As the leave their way to say hello
heard this life is overrated
But I hope it gets better as we go.

I'm without you baby
But still on my lonely mind.
I think about you baby and I about you all the time.
I'm here without you
But you're still with me in my
And tonight, only you and me.

I know, and anywhere I go,
It gets but it won't take away my love.
And the last one falls, when its all said and done.
It hard but it won't take away my love.

I'm here without you
But you're on my lonely mind.
I think about you and I dream about you all the time.
I'm here you baby
But you're still with me in my
And tonight, it's you and me.

Videos

3 Doors Down - Here Without You
3 Doors Down - Here Without You
3 Doors Down - Here Without You [Lyrics]
3 Doors Down - Here Without You [Lyrics]
Here Without You
Here Without You
3 Doors Down - Here Without You (Sub Español + Lyrics)
3 Doors Down - Here Without You (Sub Español + Lyrics)
Here Without You
Here Without You
3 Doors Down - Here Without You (Boyce Avenue acoustic cover) on Spotify & Apple
3 Doors Down - Here Without You (Boyce Avenue acoustic cover) on Spotify & Apple
YouTube Mix - 3 Doors Down - Here Without You (Copy)
YouTube Mix - 3 Doors Down - Here Without You (Copy)
3 Doors Down - Here Without You (Lyrics)
3 Doors Down - Here Without You (Lyrics)
3 Doors Down & Sara Evans - Here Without You
3 Doors Down & Sara Evans - Here Without You
3 Doors Down - Kryptonite
3 Doors Down - Kryptonite
3 Doors Down - Here Without You
3 Doors Down - Here Without You
3 Doors Down & Sara Evans - Here Without You & Real Fine Place To Start
3 Doors Down & Sara Evans - Here Without You & Real Fine Place To Start
3 Doors Down  'Here Without You' - Sessions @ AOL
3 Doors Down 'Here Without You' - Sessions @ AOL
3 Doors Down - Here Without You (cover Фуад Асадов)
3 Doors Down - Here Without You (cover Фуад Асадов)
Eddie Guerrero Tribute - Here Without You (3 Doors Down)
Eddie Guerrero Tribute - Here Without You (3 Doors Down)
Here Without You 3 Doors Down Feat Eminem
Here Without You 3 Doors Down Feat Eminem
3 Doors Down - Here Without You (lyrics)
3 Doors Down - Here Without You (lyrics)
3 Doors Down - Here Without You
3 Doors Down - Here Without You
Jay-Z / 3 Doors Down - Here Without You (Remix)
Jay-Z / 3 Doors Down - Here Without You (Remix)
3 Doors Down Here without you Live HD
3 Doors Down Here without you Live HD