LOADING ...

Gunitjpirr Man

Song info

"Gunitjpirr Man" (2006)

"Gunitjpirr Man" Videos

All Tracks - Yothu Yindi
All Tracks - Yothu Yindi
Yothu Yindi - Gudurrku (The Brolga)
Yothu Yindi - Gudurrku (The Brolga)
Freedom
Freedom
stuart
stuart
Yothu Yindi - Timeless Land
Yothu Yindi - Timeless Land
Celebrating NAIDOC
Celebrating NAIDOC
Youthu yindi
Youthu yindi
Oldies
Oldies
minha playlist
minha playlist

Lyrics

Sound of the waves fall
On the sand dune of love
Sweet memory of you
Of the times that we spent together
Right from the heart
You gave me the new and the old
Gunitjpirr man
Don't leave me alone
Come back to me
Gunitjpirr man
We'll remember and speak
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 0 minutes 43 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Gunitjpirr Man"