LOADING ...

Luyện nghe bài hát Greyhair

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Greyhair fool / Shoes / The fields ahead / Leaves black as coal
/ No walls, No trees
to greet him on night of his return
C--So who will love lie on legs
who can't change skin and is not yet
The universal
The homeless, son
blind up muddy slope
then silent before rusty gates--C
There's a house, its caved in
A rusty of car / A lightning-blasted tree
and a man who says, "So you are--the boy who broke the plough,
who struck his father down, who told us to be
and us to the Englishman!"
"Who will love this lie on legs? On paving-stones I've my bed
Not a living soul now speaks my name but here at least I my shame
I thought to come and taste once more what the priestly fables all
the consequence," says the greyhair son
Greyhair fool / Shoes undone / top at dawn / Now hews his plough
Wind blows on / The soil is poison / He to work / He and his plough
Final / He and his plough / Plough

Videos

Fatima Mansions GreyHair
Fatima Mansions GreyHair
Fatima Mansions - Behind The Moon
Fatima Mansions - Behind The Moon
The Fatima Mansions – Valhalla Avenue (Full Album) 1992
The Fatima Mansions – Valhalla Avenue (Full Album) 1992
FATIMA MANSIONS : 1000%
FATIMA MANSIONS : 1000%
Fatima Mansions - Viva Dead Ponies (live 1991)
Fatima Mansions - Viva Dead Ponies (live 1991)
Fatima Mansions Go Home Bible Mike
Fatima Mansions Go Home Bible Mike
Fatima Mansions The Purple Window
Fatima Mansions The Purple Window
Fatima Mansions - Greyhair
Fatima Mansions - Greyhair
Fatima Mansions The North Atlantic Wind
Fatima Mansions The North Atlantic Wind
fatima mansions evil man II
fatima mansions evil man II
Fatima Mansions Valhalla Avenue
Fatima Mansions Valhalla Avenue
The Fatima Mansions - More Smack Vicar
The Fatima Mansions - More Smack Vicar
The Fatima Mansions - You're a Rose
The Fatima Mansions - You're a Rose
steve moore The Return Of The Poet Tape, 1983
steve moore The Return Of The Poet Tape, 1983
Your World Customer - The Fatima Mansions
Your World Customer - The Fatima Mansions
Fatima Mansions Wilderness On Time
Fatima Mansions Wilderness On Time
fatima mansions what
fatima mansions what
Fatima Mansions Evil Man
Fatima Mansions Evil Man
The Fatima Mansions - The White Knuckle Express
The Fatima Mansions - The White Knuckle Express
The Fatima Mansions - The Scarecrow
The Fatima Mansions - The Scarecrow