LOADING ...

Luyện nghe bài hát Go The Distance

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You got me in a new direction
Got no reason to turn
Ain't no back or second guessing
It's time to find love is really all about

Go the
Let our lead us on
All the way to tonight

Can't it
The feelin's way too
Go the distance time

The road to love is paved with gravel
We may find ourselves on ground
And ain't no place that these two hearts can't travel
when we're miles apart, together we are bound to

Go the
Let our hearts us on
All the way to tonight

resist it
The feelin's way too
Go the distance this

There be rainy days and bridges left to cross
But if we lose our way we get lost if we

Go the
Let our hearts us on
All the way to forever

resist it, no
The way too strong
Go the distance this
They're gonna

Go the distance,
Let our hearts us on
All the way to tonight

resist it, no
The way too strong
Go the this time

Videos

Faith Hill - Go The Distance
Faith Hill - Go The Distance
Go The Distance Lyrics By Faith Hill
Go The Distance Lyrics By Faith Hill
Go The Distance
Go The Distance
Faith Hill -  Go The Distance
Faith Hill - Go The Distance
Tim McGraw & Faith Hill's “Keep Your Eyes On Me”  from The Shack
Tim McGraw & Faith Hill's “Keep Your Eyes On Me” from The Shack
Go the Distance
Go the Distance
Disney's Hercules - Go the Distance (English High Quality)
Disney's Hercules - Go the Distance (English High Quality)
..:: Michael Bolton - Go The Distance ::..
..:: Michael Bolton - Go The Distance ::..
Faith Hill - Just About Now
Faith Hill - Just About Now
Let's Go To Vegas
Let's Go To Vegas
Faith Hill
Faith Hill
Go the Distance (Disney's "Hercules" Michael Bolton) - female cover by Elizabeth South (Lyrics)
Go the Distance (Disney's "Hercules" Michael Bolton) - female cover by Elizabeth South (Lyrics)
Faith Hill - I Would Be Stronger Than That
Faith Hill - I Would Be Stronger Than That
Faith Hill - Go The Distance - Lyrics
Faith Hill - Go The Distance - Lyrics
Go the Distance lyrics
Go the Distance lyrics
Faith Hill - It Matters To Me [Lyrics]
Faith Hill - It Matters To Me [Lyrics]
I've Got This Friend Lyrics By Faith Hill Feat. Larry Stewart
I've Got This Friend Lyrics By Faith Hill Feat. Larry Stewart
Faith Hill (1993) - Take Me As I Am
Faith Hill (1993) - Take Me As I Am
But I Will Lyrics By Faith Hill
But I Will Lyrics By Faith Hill
I Would Be Stronger Than That Lyrics By Faith Hill
I Would Be Stronger Than That Lyrics By Faith Hill