LOADING ...

Luyện nghe bài hát Go The Distance

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You got me headed in a new
Got no to turn around
Ain't no looking or second guessing
It's time to find what love is really all

Go the
Let our lead us on
All the way to tonight

resist it
The feelin's way too
Go the distance this

The road to love is paved with gravel
We may find ourselves on shaky
And there ain't no that these two hearts can't travel
Even we're miles apart, together we are bound to

Go the
Let our hearts us on
All the way to forever

Can't it
The way too strong
Go the distance time

There will be days and bridges left to cross
But if we our way we can't get lost if we

Go the
Let our lead us on
All the way to tonight

Can't it, no
The way too strong
Go the distance this
They're know

Go the distance,
Let our lead us on
All the way to tonight

Can't it, no
The way too strong
Go the distance time

Videos

Go The Distance
Go The Distance
Go The Distance Lyrics By Faith Hill
Go The Distance Lyrics By Faith Hill
Faith Hill -  Go The Distance
Faith Hill - Go The Distance
Faith Hill - Go The Distance - Lyrics
Faith Hill - Go The Distance - Lyrics
Let's Go To Vegas
Let's Go To Vegas
Faith Hill
Faith Hill
Faith Hill - It Matters To Me [Lyrics]
Faith Hill - It Matters To Me [Lyrics]
Faith Hill - There you'll be (lyrics)
Faith Hill - There you'll be (lyrics)
go the distance
go the distance
Faith Hill - Go The Distance - Lyrics
Faith Hill - Go The Distance - Lyrics
Faith Hill - There You'll Be (Pearl Harbor Theme 2001)
Faith Hill - There You'll Be (Pearl Harbor Theme 2001)
..:: Michael Bolton - Go The Distance ::..
..:: Michael Bolton - Go The Distance ::..
Go the Distance (Disney's "Hercules" Michael Bolton) - female cover by Elizabeth South (Lyrics)
Go the Distance (Disney's "Hercules" Michael Bolton) - female cover by Elizabeth South (Lyrics)
Never Gonna Be Your Lady By Faith Hill *Lyric Video*
Never Gonna Be Your Lady By Faith Hill *Lyric Video*
FAITH HILL & TIM MCGRAW
FAITH HILL & TIM MCGRAW
Keep Walkin' On By Faith Hill Feat. Shelby Lynn *Lyrics in description*
Keep Walkin' On By Faith Hill Feat. Shelby Lynn *Lyrics in description*
I Would Be Stronger Than That Lyrics By Faith Hill
I Would Be Stronger Than That Lyrics By Faith Hill
Top Tracks - Faith Hill
Top Tracks - Faith Hill
The Amazing Genie Francis ( Go The Distance)
The Amazing Genie Francis ( Go The Distance)
Faith Hill, Sugarland, Patty Loveless
Faith Hill, Sugarland, Patty Loveless