LOADING ...

Luyện nghe bài hát Go The Distance

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You got me headed in a new
Got no to turn around
Ain't no looking or second guessing
It's to find what love is really all about

Go the
Let our hearts us on
All the way to forever

resist it
The feelin's way too
Go the this time

The road to love is with shiftin' gravel
We may ourselves on shaky ground
And ain't no place that these two hearts can't travel
Even when we're apart, together we are bound to

Go the
Let our hearts us on
All the way to forever

resist it
The way too strong
Go the this time

There will be rainy days and bridges left to
But if we lose our way we can't get if we

Go the
Let our hearts us on
All the way to forever

Can't it, no
The feelin's way too
Go the this time
gonna know

Go the distance,
Let our hearts us on
All the way to forever

resist it, no
The feelin's way too
Go the distance this

Videos

Go The Distance Lyrics By Faith Hill
Go The Distance Lyrics By Faith Hill
Go The Distance
Go The Distance
Faith Hill -  Go The Distance
Faith Hill - Go The Distance
Let's Go To Vegas
Let's Go To Vegas
Go the Distance lyrics
Go the Distance lyrics
Faith Hill - It Matters To Me [Lyrics]
Faith Hill - It Matters To Me [Lyrics]
Go the Distance with lyrics!
Go the Distance with lyrics!
Go The Distance (Cover) lyrics
Go The Distance (Cover) lyrics
Faith Hill - Go The Distance - Lyrics
Faith Hill - Go The Distance - Lyrics
Faith Hill - There You'll Be (Pearl Harbor Theme 2001)
Faith Hill - There You'll Be (Pearl Harbor Theme 2001)
I Can't Do That Anymore---Disney Couples
I Can't Do That Anymore---Disney Couples
Faith Hill - There you'll be (lyrics)
Faith Hill - There you'll be (lyrics)
Go the Distance (Disney's "Hercules" Michael Bolton) - female cover by Elizabeth South (Lyrics)
Go the Distance (Disney's "Hercules" Michael Bolton) - female cover by Elizabeth South (Lyrics)
..:: Michael Bolton - Go The Distance ::..
..:: Michael Bolton - Go The Distance ::..
We've Got Nothing But Love To Prove Lyrics By Faith Hill
We've Got Nothing But Love To Prove Lyrics By Faith Hill
Never Gonna Be Your Lady By Faith Hill *Lyric Video*
Never Gonna Be Your Lady By Faith Hill *Lyric Video*
But I Will Lyrics By Faith Hill
But I Will Lyrics By Faith Hill
Top Tracks - Faith Hill
Top Tracks - Faith Hill
Piece Of My Heart Lyrics Faith Hill
Piece Of My Heart Lyrics Faith Hill
Faith Hill
Faith Hill