LOADING ...

Luyện nghe bài hát Go The Distance

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You got me in a new direction
Got no to turn around
Ain't no back or second guessing
It's time to find what love is all about

Go the
Let our hearts us on
All the way to forever

Can't it
The feelin's way too
Go the distance this

The road to love is paved with gravel
We may ourselves on shaky ground
And ain't no place that these two hearts can't travel
when we're miles apart, together we are bound to

Go the
Let our hearts us on
All the way to forever

Can't it
The feelin's way too
Go the distance time

There be rainy days and bridges left to cross
But if we lose our way we can't get if we

Go the
Let our lead us on
All the way to tonight

Can't it, no
The way too strong
Go the distance this
They're gonna

Go the distance,
Let our lead us on
All the way to tonight

Can't it, no
The feelin's way too
Go the distance this

Videos

Go The Distance
Go The Distance
Go The Distance Lyrics By Faith Hill
Go The Distance Lyrics By Faith Hill
Faith Hill -  Go The Distance
Faith Hill - Go The Distance
go the distance
go the distance
Let's Go To Vegas
Let's Go To Vegas
Faith Hill - Go The Distance - Lyrics
Faith Hill - Go The Distance - Lyrics
..:: Michael Bolton - Go The Distance ::..
..:: Michael Bolton - Go The Distance ::..
I've Got This Friend Lyrics By Faith Hill Feat. Larry Stewart
I've Got This Friend Lyrics By Faith Hill Feat. Larry Stewart
Go the Distance with lyrics!
Go the Distance with lyrics!
Faith Hill - There You'll Be (Pearl Harbor Theme 2001)
Faith Hill - There You'll Be (Pearl Harbor Theme 2001)
Go the Distance lyrics
Go the Distance lyrics
Keep Walkin' On By Faith Hill Feat. Shelby Lynn *Lyrics in description*
Keep Walkin' On By Faith Hill Feat. Shelby Lynn *Lyrics in description*
Faith Hill, Sugarland, Patty Loveless
Faith Hill, Sugarland, Patty Loveless
Faith Hill - It Matters To Me [Lyrics]
Faith Hill - It Matters To Me [Lyrics]
Go The Distance (David Archuleta Video) With Lyrics
Go The Distance (David Archuleta Video) With Lyrics
Piece Of My Heart Lyrics Faith Hill
Piece Of My Heart Lyrics Faith Hill
I Would Be Stronger Than That Lyrics By Faith Hill
I Would Be Stronger Than That Lyrics By Faith Hill
Go the Distance (Disney's "Hercules" Michael Bolton) - female cover by Elizabeth South (Lyrics)
Go the Distance (Disney's "Hercules" Michael Bolton) - female cover by Elizabeth South (Lyrics)
Faith Hill-Take Me As I Am
Faith Hill-Take Me As I Am
Just Around The Eyes Lyrics By Faith Hill
Just Around The Eyes Lyrics By Faith Hill