LOADING ...

Luyện nghe bài hát Go as You Please

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We went to school up in cotton wool
Dreaming the day Id leave
I couldn't wait to get out, I couldn't to lay it out
All of those bad

I should mention I could never pay attention
To all those educated
Got to do it my way, forgettin' they all say
Makin' up my own of rules
Working behind the at the local NEB
Worrying my shirt and tie
Yeah, you had to be clean and you had to make it's
Sos the wouldn't blink an eye

In walks the boss, still carrying his
Saying better get it right or else
Yeah, I had of it, me, Id rather rough it
Im just gonna myself
You've walking on a fine line
Dont around with your mind
You they played it mean and cruel
You got to do it your way, forgettin' what all say
Makin' up own kind of rules

Got to do it your way, forgettin' they all say
Makin' up own kind of rules
Makin' up your own kind of
Videos

Top Tracks - Stealers Wheel
Top Tracks - Stealers Wheel
Stealers Wheel-Stuck In The Middle With You
Stealers Wheel-Stuck In The Middle With You
All Tracks - Stealers Wheel
All Tracks - Stealers Wheel
Stealers Wheel ~  Stuck In The Middle With You  (1972)
Stealers Wheel ~ Stuck In The Middle With You (1972)
Stuck in the Middle with You - Stealers Wheel - Reservoir Dogs
Stuck in the Middle with You - Stealers Wheel - Reservoir Dogs
Stealers Wheel - Jose - 1972 - 45 RPM
Stealers Wheel - Jose - 1972 - 45 RPM
Waltz - Stealer's Wheel
Waltz - Stealer's Wheel
Stealers Wheel - Star
Stealers Wheel - Star
Late Again
Late Again
Stealers Wheel ~ Stuck In The Middle With You [LYRICS]
Stealers Wheel ~ Stuck In The Middle With You [LYRICS]
Stealers Wheel   Outside Looking In
Stealers Wheel Outside Looking In
Stealers Wheel
Stealers Wheel
Stealers Wheels - Stuck In The Middle With You - Offical Video + Lyics
Stealers Wheels - Stuck In The Middle With You - Offical Video + Lyics
Stuck In the Middle With You ( Stealers Wheel ) Marcus Nimbler - 2019 Edit
Stuck In the Middle With You ( Stealers Wheel ) Marcus Nimbler - 2019 Edit
How to Play Stuck In the Middle with You - Stealers Wheel (cover) - Easy 4 Chord Tune
How to Play Stuck In the Middle with You - Stealers Wheel (cover) - Easy 4 Chord Tune
Gerry Rafferty - Right Down the Line
Gerry Rafferty - Right Down the Line
Random Arma Bullshittery (part 6)
Random Arma Bullshittery (part 6)
Stealers Wheel - Found My Way To You ( + lyrics 1975)
Stealers Wheel - Found My Way To You ( + lyrics 1975)
Benediction
Benediction
Stealers Wheel-Stuck In The Middle With You Lyrics-HD
Stealers Wheel-Stuck In The Middle With You Lyrics-HD