LOADING ...

Girl O’clock

Song info

"Girl O’clock" (2007)

Lyrics

If I don't have s-s-s-s-s-s-sex by the end of the week, I'm g-g-g-going to die
If I don't feel a p-p-p-p-pair of s-s-s-soft l-l-l-l-lips on my own, oh, I'm going to hang my head and cry.
If I don't feel w-w-w-warm breathe on the n-n-n-nape of my n-n-n-n-neck or feel a nice post-coital sigh
C'mon baby, you can tell the cops why...
(Various oh oh's and yea yea's)
And ya don't know th-th-th-the ice ice cold vice that grips my head
And ya don't know th-th-th-the burning, the b
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 0 minutes 35 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Girl O’clock"