LOADING ...

Luyện nghe bài hát Girl I've Been Hurt

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Girl, I've hurt
Girl, I've been
You said there will be no other
But me but I know much better

I'm no fool, been playing games on me
Come here tell me you're thinking of
(Of)
Is he real, have you found love?
How must we play this masquerade?

Girl, I've been hurt now, I another lover
You are no?
Girl, I've been hurt now, I need another
You are no?
Girl, I've been hurt now, I another lover
You are no

Who do you think you
Let me ya about it
Who do you think you

Girl, is there something you should me?
you've been acting kinda strange lately
But I already know what's going on
I'm in love but it doesn't blind me
Now I'm moving on and you behind me, baby
I have to go I just can't take it any

Girl, been hurt now, I need another lover
You are no?
Girl, I've been hurt now, I need lover
You are no?
Girl, I've been now, I need another lover
You are no

Love this girl, me say love girl
this girl, me say love this girl
Don't you know say me Snow
Give her diamond and
Give this girl me say and pearl

her in my heart me say down to belly
He say Daddy me snow me are the daddy
Me this girl but she left me lonely
Love girl now she left me lonely

She want go with me heart, bye, bye, bye
She want go play me heart, bye, bye, bye
another lover me say find another one
Find another lover me say find one
To make me fine, make me feel fine
me feel fine lord

Girl, I've been hurt now, I need another
You are no?
Girl, I've hurt now, I need another lover
You are no?
Girl, been hurt now, I need another lover
You are no

Videos

Snow - Girl I've Been Hurt
Snow - Girl I've Been Hurt
Girl, I've Been Hurt
Girl, I've Been Hurt
Snow girl I've Been Hurt
Snow girl I've Been Hurt
Snow-Girl I've been hurt
Snow-Girl I've been hurt
All Tracks - Snow
All Tracks - Snow
Snow feat. Lil Kim - Girl I've Been Hurt (BIGR Extended Mix)
Snow feat. Lil Kim - Girl I've Been Hurt (BIGR Extended Mix)
Snow - Girl I`ve Been Hurt - Dunbar Remix Sly & Robbie (12" maxi) ᴴᴰ
Snow - Girl I`ve Been Hurt - Dunbar Remix Sly & Robbie (12" maxi) ᴴᴰ
Top Tracks - Snow
Top Tracks - Snow
Snow - Girl I've Been Hurt.mp4
Snow - Girl I've Been Hurt.mp4
Snow - Girl, I've Been Hurt (Special Bogle Mix Video) 1993
Snow - Girl, I've Been Hurt (Special Bogle Mix Video) 1993
SNOW - 12 inches of snow ( full album )
SNOW - 12 inches of snow ( full album )
Snow 'Girl I've been hurt ' Reggaeton remix.
Snow 'Girl I've been hurt ' Reggaeton remix.
Girl I've Been Hurt
Girl I've Been Hurt
Koauka - Girl I've been hurt
Koauka - Girl I've been hurt
Snow - Girl I`ve Been Hurt Instrumental
Snow - Girl I`ve Been Hurt Instrumental
Snow In The Movie Klash Informer 1995
Snow In The Movie Klash Informer 1995
Snow - Informer - (TOTP) HD
Snow - Informer - (TOTP) HD
Girl, I've Been Hurt (In the Style of Snow) (Performance Track with Demonstration Vocals)
Girl, I've Been Hurt (In the Style of Snow) (Performance Track with Demonstration Vocals)
Snow Girl i've been hurt  Cover
Snow Girl i've been hurt Cover
Snow -Girl i've been hurt
Snow -Girl i've been hurt