LOADING ...

Luyện nghe bài hát Fools Like Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

there were times when i noticed a certain sadness in her eyes and other times waking to hear her crying in the night and yet it makes me wonder how many heart aches i failed to see and looking back i ask myself what made her stand by me. there must be a thousand angels watching night and day just making sure that fools like me don't throw their lives away that she's still hear is proof enough for any one to see that heaven watches over fools like me

Videos

Heaven Watches Over Fools Like Me
Heaven Watches Over Fools Like Me
Charley Pride Heaven watches over fools like me
Charley Pride Heaven watches over fools like me
Charley Pride -- More To Me
Charley Pride -- More To Me
Charley Pride - Fifteen years ago
Charley Pride - Fifteen years ago
Charley Pride Next to you, i like me
Charley Pride Next to you, i like me
Charley pride i Feel the country callin' me
Charley pride i Feel the country callin' me
Charley Pride -- She's Too Good To Be True
Charley Pride -- She's Too Good To Be True
God's Coloring Book, Charlie Pride
God's Coloring Book, Charlie Pride
Charley Pride - Let Me Live Again
Charley Pride - Let Me Live Again
Charley Pride - Oklahoma Morning
Charley Pride - Oklahoma Morning