LOADING ...

Luyện nghe bài hát Everyone’s Agreed That Everything Will Turn Out Fine

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(Rafferty/Egan)

Riding on the subway watching all the stare,
Everyone just listens, won't do any talking, oh no, whoa no.
They just sit there waitin', waitin' with eyes
Don't ask any questions, you won't get an answer, oh no, no.

Everybody seems to a good time,
goes stepping out of line,
Everyone's that everything will turn out fine.

Moving through the city, all the rounds,
Trying places, didn't like the faces, oh no, whoa no.
Rollin' in the gutter, up my pride,
Belly of whiskey, was it hard to swallow? Oh no, whoa no.

Everybody to have a good time,
Nobody goes out of line,
Everyone's agreed that everything turn out fine.

seems to have a good time,
Nobody goes out of line,
Everyone's agreed everything will turn out fine.

Gerry Rafferty & Joe Egan: Their songs, voices, guitars, pianos, mandolins and kazoos - and featuring their
Peter Robinson: Piano, Piano, Hammond Organ, Pipe Organ, Synthesizer & Chimes
Gary Taylor: Electric Bass and
Joe Jammer: Guitar
Andrew Drums, Tambourines, Congas, Triangle, Chimes, Maracas, Wood Blocks, Cowbell, Claves and Jawbones
Bernie Holland: Electric
Chris Neale:
Hale: Harp
Chris Tenor Sax
Steve Tenor Sax
Mike Stoller: Harpsichord
Strings arranged by Richard
Horns by Mike Stoller