LOADING ...

Luyện nghe bài hát Everyone’s Agreed That Everything Will Turn Out Fine

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(Rafferty/Egan)

Riding on the watching all the people stare,
Everyone just listens, they won't do any talking, oh no, no.
They just sit there waitin', waitin' their eyes
Don't ask any questions, you get an answer, oh no, whoa no.

Everybody seems to have a time,
Nobody goes out of line,
Everyone's agreed that everything turn out fine.

Moving the city, making all the rounds,
different places, didn't like the faces, oh no, whoa no.
Rollin' in the gutter, up my pride,
Belly full of whiskey, was it to swallow? Oh no, whoa no.

Everybody to have a good time,
Nobody stepping out of line,
Everyone's agreed that will turn out fine.

seems to have a good time,
Nobody stepping out of line,
Everyone's agreed that everything will out fine.

Gerry Rafferty & Joe Egan: songs, voices, guitars, pianos, mandolins and kazoos - and featuring their organs
Peter Robinson: Piano, Electric Piano, Hammond Organ, Pipe Organ, Synthesizer &
Gary Taylor: Electric Bass and
Joe Jammer: Guitar
Andrew Drums, Tambourines, Congas, Triangle, Chimes, Maracas, Wood Blocks, Cowbell, Claves and Jawbones
Bernie Holland: Electric
Chris Neale:
Corky Harp
Chris Tenor Sax
Steve Gregory: Sax
Stoller: Electric Harpsichord
Strings arranged by Richard
Horns arranged by Stoller