LOADING ...

Luyện nghe bài hát Everyone’s Agreed That Everything Will Turn Out Fine

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(Rafferty/Egan)

Riding on the subway watching all the stare,
just listens, they won't do any talking, oh no, whoa no.
They just sit waitin', waitin' with their eyes
ask any questions, you won't get an answer, oh no, whoa no.

Everybody to have a good time,
Nobody stepping out of line,
Everyone's agreed everything will turn out fine.

Moving through the city, all the rounds,
Trying different places, like the faces, oh no, whoa no.
in the gutter, throwin' up my pride,
Belly full of whiskey, was it hard to swallow? Oh no, no.

Everybody to have a good time,
goes stepping out of line,
Everyone's agreed that everything will out fine.

Everybody to have a good time,
Nobody goes out of line,
Everyone's that everything will turn out fine.

Gerry & Joe Egan: Their songs, voices, guitars, pianos, mandolins and kazoos - and featuring their organs
Peter Piano, Electric Piano, Hammond Organ, Pipe Organ, Synthesizer & Chimes
Taylor: Electric Bass and Mini-Moog
Joe Electric Guitar
Andrew Drums, Tambourines, Congas, Triangle, Chimes, Maracas, Wood Blocks, Cowbell, Claves and Jawbones
Bernie Holland: Guitar
Neale: Harmonica
Corky Hale:
Mercer: Tenor Sax
Steve Tenor Sax
Mike Stoller: Electric
Strings arranged by Richard
Horns by Mike Stoller