LOADING ...

Luyện nghe bài hát Everyone’s Agreed That Everything Will Turn Out Fine

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(Rafferty/Egan)

Riding on the subway watching all the stare,
Everyone just listens, they won't do any talking, oh no, no.
just sit there waitin', waitin' with their eyes
Don't ask any questions, you get an answer, oh no, whoa no.

Everybody to have a good time,
goes stepping out of line,
Everyone's agreed that everything turn out fine.

through the city, making all the rounds,
Trying different places, didn't like the faces, oh no, no.
in the gutter, throwin' up my pride,
Belly of whiskey, was it hard to swallow? Oh no, whoa no.

Everybody seems to have a time,
Nobody goes out of line,
Everyone's agreed that will turn out fine.

Everybody seems to a good time,
Nobody stepping out of line,
Everyone's agreed that everything turn out fine.

Gerry & Joe Egan: Their songs, voices, guitars, pianos, mandolins and kazoos - and featuring their organs
Peter Robinson: Piano, Electric Piano, Hammond Organ, Organ, Synthesizer & Chimes
Gary Electric Bass and Mini-Moog
Joe Jammer: Guitar
Andrew Steele: Drums, Tambourines, Congas, Triangle, Chimes, Maracas, Blocks, Cowbell, Claves and Jawbones
Bernie Holland: Electric
Neale: Harmonica
Corky Harp
Chris Tenor Sax
Steve Gregory: Sax
Stoller: Electric Harpsichord
Strings arranged by Richard
Horns arranged by Mike