LOADING ...

Luyện nghe bài hát Dust

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When the flame in us is gone
And we that lost the delight
Stiffen in darkness, left

To in our separate light
When your swift hair is quiet in
And the lips corruption
Thrust to still the of my breath

When we are dust, when we are
When we are dust, we are dust

When swift hair is quiet in death
And through the corruption
Thrust to still the labor of my

we are dust, when we are dust
When we are dust, we are dust

When the white in us is gone
And we that the world's delight
Stiffen in darkness, left

To crumble in our separate
When your hair is quiet in death
And through the lips
Thrust to the labor of my breath

When we are dust, we are dust
we are dust, when we are dust

Videos

Fleetwood Mac - Dust
Fleetwood Mac - Dust
Danny Kirwan Dust Tribute
Danny Kirwan Dust Tribute
Fleetwood Mac -- (Gold Dust Woman) HD
Fleetwood Mac -- (Gold Dust Woman) HD
Fleetwood Mac - Bare Trees (Private Remaster) - 09 Dust
Fleetwood Mac - Bare Trees (Private Remaster) - 09 Dust
Dust
Dust
Danny Kirwan Dust 1972
Danny Kirwan Dust 1972
Danny Kirwan's Fleetwood Mac Songs
Danny Kirwan's Fleetwood Mac Songs
Gold Dust Woman - Fleetwood Mac -The Dance
Gold Dust Woman - Fleetwood Mac -The Dance
Fleetwood Mac - Gold Dust Woman
Fleetwood Mac - Gold Dust Woman
Fleetwood Mac - Gold Dust Woman, 11/30/2018, T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada
Fleetwood Mac - Gold Dust Woman, 11/30/2018, T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada
Dust by Fleetwood Mac
Dust by Fleetwood Mac
FLEETWOOD MAC : DUST MY BROOM : 9-6-68 .
FLEETWOOD MAC : DUST MY BROOM : 9-6-68 .
Gold Dust Woman by Fleetwood Mac (lyrics)
Gold Dust Woman by Fleetwood Mac (lyrics)
Kayley Hill Brings Her Soul to "Gold Dust Woman" by Fleetwood Mac - The Voice 2018 Blind Auditions
Kayley Hill Brings Her Soul to "Gold Dust Woman" by Fleetwood Mac - The Voice 2018 Blind Auditions
Fleetwood Mac - Gold Dust Woman (1977) HQ
Fleetwood Mac - Gold Dust Woman (1977) HQ
Dust by Blake (Danny Kirwan/Fleetwood Mac cover)
Dust by Blake (Danny Kirwan/Fleetwood Mac cover)
Fleetwood Mac - Gold Dust Woman (album version)
Fleetwood Mac - Gold Dust Woman (album version)
Fleetwood Mac - Gold Dust Woman (Largo, MD 8/7/78) - Live *Cut*
Fleetwood Mac - Gold Dust Woman (Largo, MD 8/7/78) - Live *Cut*
Gold Dust Woman Lyrics By Fleetwood Mac
Gold Dust Woman Lyrics By Fleetwood Mac
Fleetwood Mac - Live- Gold Dust Woman Milwaukee Fiserv Forum 10/28/2018
Fleetwood Mac - Live- Gold Dust Woman Milwaukee Fiserv Forum 10/28/2018