LOADING ...

Luyện nghe bài hát Dry Dock

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

If you know what you
I tell ya you can get it here
You jet jam and ramble
Before it all

We've been
here on dry dock
Shining
Down on dry dock

Now we're down in the diamond mine in the earth
Can't you understand that I don't know what it's
Sweating in the summer in the snake rain
Taking lots of to appease the pain

Hardwalk
Down here at dry
We've hardwired
Down here on dry

If you don't fly that
You know you're gonna live with
always gonna be a jerk
Ready a gun or a spear

We've been
here on dry dock
Shining
here on dry dock

Snow flies, tight
Down here on dry
Crazy, fried
Down here on dry

Videos

Jack Frost - Snow Job - Dry Dock
Jack Frost - Snow Job - Dry Dock
Threshold (Jack Frost)(Jack Frost)
Threshold (Jack Frost)(Jack Frost)
Providence (Jack Frost)(Jack Frost)
Providence (Jack Frost)(Jack Frost)
Geneva 4 Am (Jack Frost)(Jack Frost)
Geneva 4 Am (Jack Frost)(Jack Frost)
Jack Frost-Aviatrix
Jack Frost-Aviatrix
Jack Frost - Everything takes forever
Jack Frost - Everything takes forever
Jack Frost - Snow Job - Weightless And Wild
Jack Frost - Snow Job - Weightless And Wild
Jack Frost - Snow Job - Little Song
Jack Frost - Snow Job - Little Song
Jack Frost - Snow Job - Aviatrix
Jack Frost - Snow Job - Aviatrix
Jack Frost - Snow Job - Empire
Jack Frost - Snow Job - Empire