LOADING ...

Luyện nghe bài hát Dry Dock

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

If you know you want
I tell ya you can get it 'round
You better jet jam and
Before it all

We've been
Down on dry dock
chromide
Down here on dry

Now we're down in the diamond mine in the earth
Can't you understand that I don't know what worth
Sweating in the summer in the snake rain
Taking of medicine to appease the pain

shining
Down at dry dock
We've hardwired
Down on dry dock

If you don't fly that
You know you're live with fear
There's gonna be a jerk
with a gun or a spear

We've hardwired
here on dry dock
Shining
Down here on dry

Snow flies, hold
Down on dry dock
Crazy, deep
Down on dry dock

Videos

Jack Frost - Snow Job - Dry Dock
Jack Frost - Snow Job - Dry Dock
Threshold (Jack Frost)(Jack Frost)
Threshold (Jack Frost)(Jack Frost)
Providence (Jack Frost)(Jack Frost)
Providence (Jack Frost)(Jack Frost)
Geneva 4 Am (Jack Frost)(Jack Frost)
Geneva 4 Am (Jack Frost)(Jack Frost)
Jack Frost-Aviatrix
Jack Frost-Aviatrix
Jack Frost - Everything takes forever
Jack Frost - Everything takes forever
Jack Frost - Snow Job - Weightless And Wild
Jack Frost - Snow Job - Weightless And Wild
Jack Frost - Snow Job - Little Song
Jack Frost - Snow Job - Little Song
Jack Frost - Snow Job - Aviatrix
Jack Frost - Snow Job - Aviatrix
Jack Frost - Snow Job - Empire
Jack Frost - Snow Job - Empire