LOADING ...

Luyện nghe bài hát Dry Dock

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

If you know what you
I tell ya you can get it 'round
You better jet jam and
Before it all

We've hardwired
Down here on dry
Shining
Down here on dry

Now we're down in the diamond mine digging in the
Can't you that I don't know what it's worth
in the summer in the tree snake rain
Taking of medicine to appease the pain

Hardwalk
Down at dry dock
We've hardwired
Down on dry dock

If you don't fly high
You know gonna live with fear
There's gonna be a jerk
Ready with a gun or a

been hardwired
Down on dry dock
chromide
Down here on dry

Snow flies, tight
Down here on dry
Crazy, fried
Down on dry dock

Videos

Jack Frost - Snow Job - Dry Dock
Jack Frost - Snow Job - Dry Dock
Threshold (Jack Frost)(Jack Frost)
Threshold (Jack Frost)(Jack Frost)
Providence (Jack Frost)(Jack Frost)
Providence (Jack Frost)(Jack Frost)
Geneva 4 Am (Jack Frost)(Jack Frost)
Geneva 4 Am (Jack Frost)(Jack Frost)
Jack Frost-Aviatrix
Jack Frost-Aviatrix
Jack Frost - Everything takes forever
Jack Frost - Everything takes forever
Jack Frost - Snow Job - Weightless And Wild
Jack Frost - Snow Job - Weightless And Wild
Jack Frost - Snow Job - Little Song
Jack Frost - Snow Job - Little Song
Jack Frost - Snow Job - Aviatrix
Jack Frost - Snow Job - Aviatrix
Jack Frost - Snow Job - Empire
Jack Frost - Snow Job - Empire