LOADING ...

Luyện nghe bài hát Dry Dock

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

If you what you want
I tell ya you can get it 'round
You better jet jam and
Before it all

We've hardwired
Down here on dry
chromide
Down on dry dock

Now we're down in the diamond digging in the earth
Can't you understand that I don't know what it's
Sweating in the summer in the tree rain
lots of medicine to appease the pain

Hardwalk
Down at dry dock
been hardwired
Down on dry dock

If you don't fly high
You you're gonna live with fear
always gonna be a jerk
Ready a gun or a spear

been hardwired
Down here on dry
Shining
Down on dry dock

Snow flies, hold
Down on dry dock
Crazy, fried
here on dry dock

Videos

Jack Frost - Snow Job - Dry Dock
Jack Frost - Snow Job - Dry Dock
Threshold (Jack Frost)(Jack Frost)
Threshold (Jack Frost)(Jack Frost)
Providence (Jack Frost)(Jack Frost)
Providence (Jack Frost)(Jack Frost)
Geneva 4 Am (Jack Frost)(Jack Frost)
Geneva 4 Am (Jack Frost)(Jack Frost)
Jack Frost-Aviatrix
Jack Frost-Aviatrix
Jack Frost - Everything takes forever
Jack Frost - Everything takes forever
Jack Frost - Snow Job - Weightless And Wild
Jack Frost - Snow Job - Weightless And Wild
Jack Frost - Snow Job - Little Song
Jack Frost - Snow Job - Little Song
Jack Frost - Snow Job - Aviatrix
Jack Frost - Snow Job - Aviatrix
Jack Frost - Snow Job - Empire
Jack Frost - Snow Job - Empire