LOADING ...

Dimples

Song info

"Dimples" (2007) on the album Their First Album(2007).
Sáng tác bởi JAMES BRACKEN, JOHN LEE HOOKER.
Sản xuất bởi Lyrics © BMG RIGHTS MANAGEMENT US, LLC.

"Dimples" Videos

The Spencer Davis Group - Dimples
The Spencer Davis Group - Dimples
The Spencer Davis Group - Dimples
The Spencer Davis Group - Dimples
The Spencer Davis Group - Dimples 1965 (single)
The Spencer Davis Group - Dimples 1965 (single)
Spencer Davis - Dimples
Spencer Davis - Dimples
Dimples - The Spencer Davis Group
Dimples - The Spencer Davis Group
The Spencer Davis Group - Dimples 'Vinyl'
The Spencer Davis Group - Dimples 'Vinyl'
Spencer Davis Group , Dimples, REX Bensheim Germany 29.03.2017
Spencer Davis Group , Dimples, REX Bensheim Germany 29.03.2017
Spencer Davis - Dimples
Spencer Davis - Dimples
Dimples
Dimples
Dimples
Dimples
Spencer Davis Group - Miller Anderson "Dimples" live 2008 Innsbruck/Austria
Spencer Davis Group - Miller Anderson "Dimples" live 2008 Innsbruck/Austria
Dimples
Dimples
Dimples (Mono Version)
Dimples (Mono Version)
Spencer Davis Group - Waltz For Caroline (Alt Name 'Waltz for Lumumba')
Spencer Davis Group - Waltz For Caroline (Alt Name 'Waltz for Lumumba')
Dimples
Dimples
The Spencer Davis Group - Strong Love 'Vinyl'
The Spencer Davis Group - Strong Love 'Vinyl'
The Spencer Davis Group - Dimples
The Spencer Davis Group - Dimples
The Spencer Davis Group - Sittin' And Thinkin' (Beat Beat Beat  - 1966)
The Spencer Davis Group - Sittin' And Thinkin' (Beat Beat Beat - 1966)
The Spencer Davis Group ‎– Sittin' And Thinkin' (1964)
The Spencer Davis Group ‎– Sittin' And Thinkin' (1964)
The Spencer Davis Group. Dimples
The Spencer Davis Group. Dimples

Lyrics

I love the way you walk
I love the way you walk
I love the way you walk
Oh my babe, I got my eyes on you

I see ya every day
I see ya every day
I see ya every day
Oh my babe, I got my eyes on you

Oh God

I love to see ya switch
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 53 minutes 3 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Dimples"