LOADING ...

Daktari

Song info

Sáng tác bởi Natalie Merchant;John Lombardo.
Sản xuất bởi CHRISTIAN BURIAL MUSIC.

"Daktari" Videos

Daktari
Daktari
10,000 Maniacs - Daktari (1985)
10,000 Maniacs - Daktari (1985)
10,000 Maniacs Daktari
10,000 Maniacs Daktari
Daktari
Daktari
10000 Maniacs - Daktari Lyrics
10000 Maniacs - Daktari Lyrics
10,000 Maniacs - Don't Call Us (1989)
10,000 Maniacs - Don't Call Us (1989)
10000 Maniacs, Pit Viper
10000 Maniacs, Pit Viper
10,000 Maniacs Lilydale
10,000 Maniacs Lilydale
10,000 Maniacs Cabaret
10,000 Maniacs Cabaret
10000 Maniacs, Groove Dub
10000 Maniacs, Groove Dub
Top Tracks - 10,000 Maniacs
Top Tracks - 10,000 Maniacs
Katrina's Fair
Katrina's Fair
10,000 Maniacs - 1984 Buffalo
10,000 Maniacs - 1984 Buffalo
10,000 Maniacs Glow
10,000 Maniacs Glow
10000,maniacs
10000,maniacs
10,000 Maniacs's Greatest Hits | Best Songs of 10,000 Maniacs - Full Album 10,000 Maniacs NEW Playlist 2017
10,000 Maniacs's Greatest Hits | Best Songs of 10,000 Maniacs - Full Album 10,000 Maniacs NEW Playlist 2017
10,000 Maniacs Arbor Day
10,000 Maniacs Arbor Day
Hope Chest (1990)
Hope Chest (1990)
Lilydale
Lilydale
10,000 Maniacs Death Of Manolete
10,000 Maniacs Death Of Manolete

Lyrics

Like a weasel in the clover
You tilt, toss, pop, turn over
Sit down
Tremble, weave like a moth
By flame deceived
Sit down

Like a weasel in the clover
You tilt, toss, pop, turn over
Sit down
Tremble, weave like a moth
By flame deceived
Sit down

Spill with the words caught
Dance in your room
Slide like you're buttered up
Roll back the tomb
Sit down, sit down, sit down

When the thunder clouds sound
Ants all scatter to high ground
Sit down
Bolt scuff jilt chase circle riddle
Shake in haste
Sit down

Bolt scuff jilt chase circle riddle
And sh
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 0 minutes 36 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Daktari"