LOADING ...

Luyện nghe bài hát Chant No 1

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I the time, it was almost time
A curious smell, an intangible
Im washing my clothes, but the stain grows
Cover your eyes, the still shows

I feel the gaze my skin
I the gaze against my skin
I know this is a lie
I know feeling is a lie

a guilt within my mind
Theres a guilt within my
I this feeling is a lie
I know feeling is a lie

I dont this pressure on
I dont need pressure on
I need this pressure on

I dont need this on
I dont need pressure on
I dont this pressure on

Oh I should question not
Oh I should not ignore
Songs are always deep
Songs are always deep

Theres a lion in my
There is a in my arm
Oh I should question not
I believe and not ignore

I dont need pressure on
I need this pressure on
I dont this pressure on
...

Videos

Spandau Ballet - Chant N.1 (I Don't Need This Pressure On) Music Video
Spandau Ballet - Chant N.1 (I Don't Need This Pressure On) Music Video
Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) - Spandau Ballet
Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) - Spandau Ballet
Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) (2010 Remastered Version)
Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) (2010 Remastered Version)
Spandau Ballet - Chant No.1 [totp2]
Spandau Ballet - Chant No.1 [totp2]
Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) (Live from the NEC, Birmingham)
Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) (Live from the NEC, Birmingham)
Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) (12" Version) - Spandau Ballet | 80s Club Mixes
Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) (12" Version) - Spandau Ballet | 80s Club Mixes
Spandau Ballet - Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) TOTP 1981
Spandau Ballet - Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) TOTP 1981
Spandau Ballet - Chant No.1 (I Don't Need This Pressure On) - 1982
Spandau Ballet - Chant No.1 (I Don't Need This Pressure On) - 1982
Spandau Ballet- Chant No. 1
Spandau Ballet- Chant No. 1
Spandau Ballet - Chant No. 1
Spandau Ballet - Chant No. 1
Chant No.1 - Spandau Ballet
Chant No.1 - Spandau Ballet
SPANDAU BALLET Chant No  1
SPANDAU BALLET Chant No 1
Spandau Ballet Live 2015 - Chant No.1 (I Don't Need This Pressure On)
Spandau Ballet Live 2015 - Chant No.1 (I Don't Need This Pressure On)
SPANDAU BALLET - CHANT NO.1 (I DON'T NEED THIS PRESSURE ON) - FEEL THE CHANT
SPANDAU BALLET - CHANT NO.1 (I DON'T NEED THIS PRESSURE ON) - FEEL THE CHANT
Spandau Ballet - Chant no. 1 (Once More version)
Spandau Ballet - Chant no. 1 (Once More version)
Spandau Ballet  - Chant No 1 - extended
Spandau Ballet - Chant No 1 - extended
Spandau Ballet - Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) (2010 Digital Remaster)
Spandau Ballet - Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) (2010 Digital Remaster)
Spandau Ballet - Chant No  1
Spandau Ballet - Chant No 1
Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) (Extended Version) - Spandau Ballet | 80s Club Mixes
Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) (Extended Version) - Spandau Ballet | 80s Club Mixes
Spandau Ballet - Chant No.1 (I don't need this pressure on)
Spandau Ballet - Chant No.1 (I don't need this pressure on)