LOADING ...

Luyện nghe bài hát Chant No 1

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I checked the time, it was time
A smell, an intangible crime
Im washing my clothes, but the stain grows
Cover eyes, the stain still shows

I feel the gaze against my
I feel the gaze my skin
I this feeling is a lie
I know feeling is a lie

Theres a within my mind
Theres a guilt my mind
I know feeling is a lie
I know feeling is a lie

I dont need pressure on
I dont need this on
I dont need pressure on

I dont need pressure on
I dont need pressure on
I dont need pressure on

Oh I question not ignore
Oh I should not ignore
Songs are buried deep
Songs are always deep

Theres a lion in my
is a motion in my arm
Oh I question not ignore
I should and not ignore

I need this pressure on
I dont need this on
I need this pressure on
...

Videos

Spandau Ballet - Chant N.1 (I Don't Need This Pressure On) Music Video
Spandau Ballet - Chant N.1 (I Don't Need This Pressure On) Music Video
Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) (2010 Remastered Version)
Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) (2010 Remastered Version)
Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) - Spandau Ballet
Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) - Spandau Ballet
Spandau Ballet - Chant No.1 [totp2]
Spandau Ballet - Chant No.1 [totp2]
Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) (Live from the NEC, Birmingham)
Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) (Live from the NEC, Birmingham)
Spandau Ballet - Chant No.1 (I Don't Need This Pressure On) - 1982
Spandau Ballet - Chant No.1 (I Don't Need This Pressure On) - 1982
Spandau Ballet - Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) TOTP 1981
Spandau Ballet - Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) TOTP 1981
Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) (12" Version) - Spandau Ballet | 80s Club Mixes
Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) (12" Version) - Spandau Ballet | 80s Club Mixes
Spandau Ballet en Madrid - Chant no. 1 (I don't need this pressure on)
Spandau Ballet en Madrid - Chant no. 1 (I don't need this pressure on)
Spandau Ballet - Chant No 1 (US Remix)
Spandau Ballet - Chant No 1 (US Remix)
Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) (12'' Version;2010 Remastered Version)
Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) (12'' Version;2010 Remastered Version)
Spandau Ballet - Chant No.1 (I don't need this pressure on)
Spandau Ballet - Chant No.1 (I don't need this pressure on)
Spandau Ballet - Only When You Leave
Spandau Ballet - Only When You Leave
Spandau Ballet - True
Spandau Ballet - True
Duran Duran - Planet Earth
Duran Duran - Planet Earth
Spandau Ballet - Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) (2010 Digital Remaster)
Spandau Ballet - Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) (2010 Digital Remaster)
Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) (Extended Version) - Spandau Ballet | 80s Club Mixes
Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) (Extended Version) - Spandau Ballet | 80s Club Mixes
Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) (Remix) (2010 Remastered Version)
Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) (Remix) (2010 Remastered Version)
Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) (Re-Mix)
Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) (Re-Mix)
Spandau Ballet – Chant No 1 I Don’t Need This Pressure On (Studio, TOTP)
Spandau Ballet – Chant No 1 I Don’t Need This Pressure On (Studio, TOTP)