LOADING ...

Luyện nghe bài hát Chant No 1

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I checked the time, it was almost
A smell, an intangible crime
Im washing my clothes, but the stain grows
Cover your eyes, the stain shows

I feel the gaze against my
I the gaze against my skin
I know feeling is a lie
I this feeling is a lie

Theres a guilt my mind
Theres a guilt my mind
I know feeling is a lie
I know this is a lie

I need this pressure on
I need this pressure on
I dont need pressure on

I dont this pressure on
I need this pressure on
I dont need pressure on

Oh I should not ignore
Oh I should question not
Songs are buried deep
Songs are buried deep

a lion in my arms
There is a in my arm
Oh I question not ignore
I should believe and not

I need this pressure on
I dont need pressure on
I need this pressure on
...

Videos

Spandau Ballet - Chant N.1 (I Don't Need This Pressure On) Music Video
Spandau Ballet - Chant N.1 (I Don't Need This Pressure On) Music Video
Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) - Spandau Ballet
Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) - Spandau Ballet
Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) (2010 Remastered Version)
Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) (2010 Remastered Version)
Spandau Ballet - Chant No.1 [totp2]
Spandau Ballet - Chant No.1 [totp2]
Spandau Ballet - Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) TOTP 1981
Spandau Ballet - Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) TOTP 1981
Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) (Live from the NEC, Birmingham)
Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) (Live from the NEC, Birmingham)
Spandau Ballet - Chant No.1 (I Don't Need This Pressure On) - 1982
Spandau Ballet - Chant No.1 (I Don't Need This Pressure On) - 1982
Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) (12" Version) - Spandau Ballet | 80s Club Mixes
Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) (12" Version) - Spandau Ballet | 80s Club Mixes
Spandau Ballet - Chant No 1 (live on True Gold) 14/10/14
Spandau Ballet - Chant No 1 (live on True Gold) 14/10/14
Spandau Ballet - Chant N° 1 (I don't need this pressure on)
Spandau Ballet - Chant N° 1 (I don't need this pressure on)
Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) (12'' Version;2010 Remastered Version)
Chant No 1 (I Don't Need This Pressure On) (12'' Version;2010 Remastered Version)
Spandau Ballet (New) Chant No1(I Don't Need This Pressure On) 29/10/2018 @ Hammersmith Apollo.
Spandau Ballet (New) Chant No1(I Don't Need This Pressure On) 29/10/2018 @ Hammersmith Apollo.
Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) (Extended Version) - Spandau Ballet | 80s Club Mixes
Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On) (Extended Version) - Spandau Ballet | 80s Club Mixes
Spandau Ballet - Chant No.1 (I don't need this pressure on)
Spandau Ballet - Chant No.1 (I don't need this pressure on)
Spandau Ballet - Chant No 1 - 13/5/15 Brisbane HD
Spandau Ballet - Chant No 1 - 13/5/15 Brisbane HD
Spandau Ballet  - Chant No.1 - Live at the Sadlers Well, London Theatre  - May 1 1983
Spandau Ballet - Chant No.1 - Live at the Sadlers Well, London Theatre - May 1 1983
Spandau Ballet - Chant No 1 (Brothers in Rhythm remix)
Spandau Ballet - Chant No 1 (Brothers in Rhythm remix)
“Chant No 1” Spandau Ballet@Count Basie Theatre Red Bank, NJ 5/1/15
“Chant No 1” Spandau Ballet@Count Basie Theatre Red Bank, NJ 5/1/15
Spandau Ballet  - Chant No 1 - extended
Spandau Ballet - Chant No 1 - extended
Spandau Ballet - Chant no. 1 (Once More version)
Spandau Ballet - Chant no. 1 (Once More version)