LOADING ...

Luyện nghe bài hát Boudiccea

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It's the impossibility of Womanhood that me.
The child bride
The ability to read eyes and -
Curves more fluid than waves,
The bones of the wrist,
The organic to paint the lips.
But the
A heart
older than the hollow'd trees.
I am the Queen who upon her sword,
My servants and each took their turn a glorious wave.
But anger is energy, beautiful if controlled,
A slow simmer, the of teeth.
But the
A heart
Has the of the black, black sea.
Our are tied.
Our mute.
Such was our when they cut off our head.
sisters You seem so estranged.
Some may dress and act the glamour'd part but they'll never
A woman's
A heart
Burns deadlier the sleeping beast.
Hang head in shame
Every you break another woman's heart.

Videos

▓▓ faith and the muse - boudiccea ▓▓
▓▓ faith and the muse - boudiccea ▓▓
faith and the muse boudica subtitulada
faith and the muse boudica subtitulada
Boudiccea
Boudiccea
Faith And The Muse | Failure To Thrive
Faith And The Muse | Failure To Thrive
Faith and the Muse- Vervain
Faith and the Muse- Vervain
Popular Videos - Faith and the Muse
Popular Videos - Faith and the Muse
faith and the muse
faith and the muse
Faith And The Muse - Shattered In Aspect
Faith And The Muse - Shattered In Aspect
Faith & The Muse
Faith & The Muse
Faith and the Muse - Vervain
Faith and the Muse - Vervain
Faith And The Muse
Faith And The Muse
faith and the muse
faith and the muse
faith and the muse
faith and the muse
▓▓ faith and the muse - cantus ▓▓
▓▓ faith and the muse - cantus ▓▓
Bait & Switch
Bait & Switch
Faith and the Muse
Faith and the Muse
faith and the muse
faith and the muse
Faith and the muse
Faith and the muse
Top Tracks - Faith and the Muse
Top Tracks - Faith and the Muse
Faith and the muse - Dark Wave/Alternative Rock
Faith and the muse - Dark Wave/Alternative Rock