LOADING ...

Luyện nghe bài hát Boudiccea

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It's the of Womanhood that vexes me.
The child symbol
The ability to read and minds -
Curves more fluid than waves,
The bones of the wrist,
The movement to paint the lips.
But the
A heart
Much than the hollow'd trees.
I am the Queen who upon her sword,
My servants and descendants each took their turn a wave.
But anger is such energy, if controlled,
A simmer, the sharpening of teeth.
But the
A heart
Has the patience of the black, sea.
Our are tied.
Our mute.
was our fate when they cut off our head.
Little You seem so estranged.
Some may dress and act the part but they'll never have
A heart
A heart
deadlier than the sleeping beast.
Hang your in shame
Every time you break woman's heart.

Videos

▓▓ faith and the muse - boudiccea ▓▓
▓▓ faith and the muse - boudiccea ▓▓
faith and the muse boudica subtitulada
faith and the muse boudica subtitulada
Boudiccea
Boudiccea
Bait & Switch
Bait & Switch
The Trauma Coil
The Trauma Coil
Top Tracks - Faith and the Muse
Top Tracks - Faith and the Muse
Top Tracks - Faith and the Muse
Top Tracks - Faith and the Muse
Faith and the muse - Fade and remain.
Faith and the muse - Fade and remain.
Faith and the Muse - Cantus
Faith and the Muse - Cantus
Faith and the Muse - Denn Die Toten Reiten Schnell (With Lyrics)
Faith and the Muse - Denn Die Toten Reiten Schnell (With Lyrics)
faith and the muse - bushido .m4v
faith and the muse - bushido .m4v
faith and the muse - the silver circle
faith and the muse - the silver circle
Faith and the Muse - Prodigal
Faith and the Muse - Prodigal
Faith And The Muse - Patience Worth Piano Version
Faith And The Muse - Patience Worth Piano Version
Faith and the Muse - The Burning Season
Faith and the Muse - The Burning Season
Faith and the muse- Sparks
Faith and the muse- Sparks
Faith and the muse - Iago's Demise
Faith and the muse - Iago's Demise
faith and the muse ankoku butoh full album
faith and the muse ankoku butoh full album
All Tracks - Faith and the Muse
All Tracks - Faith and the Muse
Faith And The Muse - Shattered In Aspect
Faith And The Muse - Shattered In Aspect