LOADING ...

Luyện nghe bài hát Boudiccea

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

It's the impossibility of that vexes me.
The child bride
The ability to eyes and minds -
Curves fluid than desert waves,
The tiny of the wrist,
The movement to paint the lips.
But the
A heart
Much than the hollow'd trees.
I am the who fell upon her sword,
My and descendants each took their turn a glorious wave.
But anger is energy, beautiful if controlled,
A slow simmer, the of teeth.
But the
A heart
Has the of the black, black sea.
Our are tied.
Our mute.
was our fate when they cut off our head.
Little You seem so estranged.
may dress and act the glamour'd part but they'll never have
A heart
A woman's
Burns deadlier than the beast.
Hang head in shame
Every time you another woman's heart.

Videos

▓▓ faith and the muse - boudiccea ▓▓
▓▓ faith and the muse - boudiccea ▓▓
faith and the muse boudica subtitulada
faith and the muse boudica subtitulada
Boudiccea
Boudiccea
Faith and the Muse- Vervain
Faith and the Muse- Vervain
Faith & the Muse
Faith & the Muse
Faith and the muse - Fade and remain.
Faith and the muse - Fade and remain.
Faith and the Muse - Muted Land.
Faith and the Muse - Muted Land.
Faith And The Muse - "The Chorus Of The Furies"
Faith And The Muse - "The Chorus Of The Furies"
NSTV ep 4.15 Faith and the Muse special episode...
NSTV ep 4.15 Faith and the Muse special episode...
Faith and the Muse - Fade and Remain
Faith and the Muse - Fade and Remain
Faith And The Muse Elyria
Faith And The Muse Elyria
The Burning Season
The Burning Season
Faith and the Muse - Old Souls
Faith and the Muse - Old Souls
Faith And The Muse - In The Amber Room
Faith And The Muse - In The Amber Room
Faith and The Muse - Nine Dragons
Faith and The Muse - Nine Dragons
Faith and the Muse - The Chorus of the Furies
Faith and the Muse - The Chorus of the Furies
FAITH AND THE MUSE - Branwen Slayne ["Annwyn, Beneath The Waves" - 1996]
FAITH AND THE MUSE - Branwen Slayne ["Annwyn, Beneath The Waves" - 1996]
Darkness 24: Faith & The Muse - When we go dark (lyrics)
Darkness 24: Faith & The Muse - When we go dark (lyrics)
Top Tracks - Faith and the Muse
Top Tracks - Faith and the Muse
FAITH AND THE MUSE - Sredni Vashtar
FAITH AND THE MUSE - Sredni Vashtar