LOADING ...

Luyện nghe bài hát Bluebird

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Bluebird in the night
brave in the night
drew the red
drew the red

so fire
brave in the night
bluebird is mine my heart stops bleeding
and away
'cause you drew the

the sea be silver until my heart stops bleeding
so fire
bluebird in the night

one claim your target, swell
the have to be strong
to build the frame that the bell
you to place upon
and away
bluebird in the night

is mine until my hearts stops bleeding
fire
you drew the circle
the sea will be silver until my stops bleeding
so fire
bluebird in the night
bluebird in the night

Videos

Swan Lake - Bluebird
Swan Lake - Bluebird
The Sleeping Beauty - Bluebird and Princess Florine pas de deux (The Royal Ballet)
The Sleeping Beauty - Bluebird and Princess Florine pas de deux (The Royal Ballet)
Victoria Ananyan Blue Bird Variation
Victoria Ananyan Blue Bird Variation
Bluebird
Bluebird
Sleeping Beauty Bolshoi 2017 Blue Bird
Sleeping Beauty Bolshoi 2017 Blue Bird
Kirov Ballet Sleeping Beauty, Bluebird Coda
Kirov Ballet Sleeping Beauty, Bluebird Coda
Natalia Makarova as Princess Florine and Valery Panov as the Bluebird (‘Sleeping Beauty’ 1964)
Natalia Makarova as Princess Florine and Valery Panov as the Bluebird (‘Sleeping Beauty’ 1964)
Tchaikovsky - The Sleeping Beauty: No. 25a. Pas de deux (The Blue Bird and Princess Florine)- Adagio
Tchaikovsky - The Sleeping Beauty: No. 25a. Pas de deux (The Blue Bird and Princess Florine)- Adagio
Swan Lake – Entrée and Adage from the Black Swan pas de deux (The Royal Ballet)
Swan Lake – Entrée and Adage from the Black Swan pas de deux (The Royal Ballet)
Igor Stravinsky Bluebird (L’oiseau bleu) ~ Pas de deux
Igor Stravinsky Bluebird (L’oiseau bleu) ~ Pas de deux
Swan Lake - 30 turns on point shoes
Swan Lake - 30 turns on point shoes
Swan Lake (the best parts) Tchaikovsky  Vienna State Ballet
Swan Lake (the best parts) Tchaikovsky Vienna State Ballet
Konstantin Zaklinsky, Alla Sizova - Bluebird, Princess Florine ['The Sleeping Beauty']
Konstantin Zaklinsky, Alla Sizova - Bluebird, Princess Florine ['The Sleeping Beauty']
SLEEPING BEAUTY - PRINCESS FLORINE & BLUEBIRD - SKORIK SAFIN
SLEEPING BEAUTY - PRINCESS FLORINE & BLUEBIRD - SKORIK SAFIN
Sarah Lamb / Steven McRae - The Swan Lake
Sarah Lamb / Steven McRae - The Swan Lake
Tchaikovsky   Sleeping Beauty   17 Act III Bluebird and Princess Florina
Tchaikovsky Sleeping Beauty 17 Act III Bluebird and Princess Florina
Yuhui Choe & Young-jae Jung Black Swan PDD
Yuhui Choe & Young-jae Jung Black Swan PDD
The Sleeping Beauty, Op. 66 Act III: Pas De Quatre the Blue Bird and Princess Florine...
The Sleeping Beauty, Op. 66 Act III: Pas De Quatre the Blue Bird and Princess Florine...
Gillian Murphy Swan Lake Tchaikovsky
Gillian Murphy Swan Lake Tchaikovsky
Swan Lake, Tchaikovsky - Dance of the Little Swans
Swan Lake, Tchaikovsky - Dance of the Little Swans