LOADING ...

Luyện nghe bài hát Bluebird

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Bluebird brave in the
bluebird brave in the
drew the red
drew the red

so fire
bluebird brave in the
bluebird is mine until my heart bleeding
and away
you drew the circle

the sea be silver until my heart stops bleeding
so fire
brave in the night

blue one your target, swell
the have to be strong
to the frame that holds the bell
you to place upon
and away
bluebird in the night

bluebird is mine until my hearts stops
fire
'cause you drew the
the sea will be silver until my heart stops
so fire
bluebird in the night
brave in the night

Videos

Swan Lake - Bluebird
Swan Lake - Bluebird
Victoria Ananyan Blue Bird Variation
Victoria Ananyan Blue Bird Variation
The Sleeping Beauty - Bluebird and Princess Florine pas de deux (The Royal Ballet)
The Sleeping Beauty - Bluebird and Princess Florine pas de deux (The Royal Ballet)
Tchaikovsky   Sleeping Beauty   17 Act III Bluebird and Princess Florina
Tchaikovsky Sleeping Beauty 17 Act III Bluebird and Princess Florina
Bluebird
Bluebird
Kirov Ballet Sleeping Beauty, Bluebird Coda
Kirov Ballet Sleeping Beauty, Bluebird Coda
Konstantin Zaklinsky, Alla Sizova - Bluebird, Princess Florine ['The Sleeping Beauty']
Konstantin Zaklinsky, Alla Sizova - Bluebird, Princess Florine ['The Sleeping Beauty']
Bluebird pas de deux - Valentine Colasante& Francois Alu
Bluebird pas de deux - Valentine Colasante& Francois Alu
Natalia Makarova as Princess Florine and Valery Panov as the Bluebird (‘Sleeping Beauty’ 1964)
Natalia Makarova as Princess Florine and Valery Panov as the Bluebird (‘Sleeping Beauty’ 1964)
Sleeping Beauty Bluebird pdd Florine variation - 13 ballerinas for comparison
Sleeping Beauty Bluebird pdd Florine variation - 13 ballerinas for comparison
Sleeping Beauty Bolshoi 2017 Blue Bird
Sleeping Beauty Bolshoi 2017 Blue Bird
Charles Villiers Stanford, 'The Blue Bird'
Charles Villiers Stanford, 'The Blue Bird'
Swan Lake (the best parts) Tchaikovsky  Vienna State Ballet
Swan Lake (the best parts) Tchaikovsky Vienna State Ballet
Swan Lake - Act 3 Coda Fouettes with Carrie Imler
Swan Lake - Act 3 Coda Fouettes with Carrie Imler
Swan Lake - Black Swan (Nina Kaptsova - Artem Ovcharenko)
Swan Lake - Black Swan (Nina Kaptsova - Artem Ovcharenko)
Yuhui Choe Bluebird Variations
Yuhui Choe Bluebird Variations
Swan Lake - Coda from the Black Swan pas de deux in Act III (The Royal Ballet)
Swan Lake - Coda from the Black Swan pas de deux in Act III (The Royal Ballet)
Sleeping Beauty. Blue Bird PDD
Sleeping Beauty. Blue Bird PDD
Swan Lake, Tchaikovsky - Dance of the Little Swans
Swan Lake, Tchaikovsky - Dance of the Little Swans
Hope Garden Ballet - "Bluebird"
Hope Garden Ballet - "Bluebird"