LOADING ...

Luyện nghe bài hát Bluebird

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Bluebird brave in the
bluebird in the night
drew the red
the red circle

so fire
bluebird brave in the
is mine until my heart stops bleeding
and fire
you drew the circle

the sea will be silver until my heart bleeding
so away
brave in the night

blue one your target, swell
the bones to be strong
to build the frame holds the bell
you have to place
and away
brave in the night

bluebird is mine my hearts stops bleeding
away
'cause you drew the
the sea will be until my heart stops bleeding
so away
bluebird in the night
bluebird brave in the

Videos

Swan Lake - Bluebird
Swan Lake - Bluebird
The Sleeping Beauty - Bluebird and Princess Florine pas de deux (The Royal Ballet)
The Sleeping Beauty - Bluebird and Princess Florine pas de deux (The Royal Ballet)
Victoria Ananyan Blue Bird Variation
Victoria Ananyan Blue Bird Variation
Bluebird
Bluebird
Sleeping Beauty Bolshoi 2017 Blue Bird
Sleeping Beauty Bolshoi 2017 Blue Bird
Tchaikovsky - The Sleeping Beauty: No. 25a. Pas de deux (The Blue Bird and Princess Florine)- Adagio
Tchaikovsky - The Sleeping Beauty: No. 25a. Pas de deux (The Blue Bird and Princess Florine)- Adagio
Yuri Soloviev "Swan Lake"
Yuri Soloviev "Swan Lake"
Swan Lake, Tchaikovsky - Dance of the Little Swans
Swan Lake, Tchaikovsky - Dance of the Little Swans
Swan Lake - Beast Moans (full album)
Swan Lake - Beast Moans (full album)
Tchaikovsky   Sleeping Beauty   17 Act III Bluebird and Princess Florina
Tchaikovsky Sleeping Beauty 17 Act III Bluebird and Princess Florina
Igor Stravinsky Bluebird (L’oiseau bleu) ~ Pas de deux
Igor Stravinsky Bluebird (L’oiseau bleu) ~ Pas de deux
Kirov Ballet Sleeping Beauty, Bluebird Coda
Kirov Ballet Sleeping Beauty, Bluebird Coda
The Sleeping Beauty, Op. 66 Act III: Pas De Quatre the Blue Bird and Princess Florine...
The Sleeping Beauty, Op. 66 Act III: Pas De Quatre the Blue Bird and Princess Florine...
Natalia Makarova as Princess Florine and Valery Panov as the Bluebird (‘Sleeping Beauty’ 1964)
Natalia Makarova as Princess Florine and Valery Panov as the Bluebird (‘Sleeping Beauty’ 1964)
Swan Lake (the best parts) Tchaikovsky  Vienna State Ballet
Swan Lake (the best parts) Tchaikovsky Vienna State Ballet
Konstantin Zaklinsky, Alla Sizova - Bluebird, Princess Florine ['The Sleeping Beauty']
Konstantin Zaklinsky, Alla Sizova - Bluebird, Princess Florine ['The Sleeping Beauty']
Sarah Lamb / Steven McRae - The Swan Lake
Sarah Lamb / Steven McRae - The Swan Lake
Swan Lake   ABT  Gillian Murphy, Angel Corella
Swan Lake ABT Gillian Murphy, Angel Corella
Swan Lake Act II General Coda
Swan Lake Act II General Coda
Swan Lake through the years - Pas de trois
Swan Lake through the years - Pas de trois