LOADING ...

Luyện nghe bài hát Bluebird

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Bluebird in the night
bluebird in the night
drew the red
the red circle

so fire
bluebird brave in the
bluebird is mine until my stops bleeding
and fire
you drew the circle

the sea will be silver until my heart bleeding
so away
bluebird in the night

one claim your target, swell
the have to be strong
to build the that holds the bell
you to place upon
and fire
bluebird in the night

bluebird is mine until my hearts stops
away
'cause you drew the
the sea will be silver until my heart stops
so fire
bluebird brave in the
bluebird in the night

Videos

Swan Lake - Bluebird
Swan Lake - Bluebird
Victoria Ananyan Blue Bird Variation
Victoria Ananyan Blue Bird Variation
The Sleeping Beauty - Bluebird and Princess Florine pas de deux (The Royal Ballet)
The Sleeping Beauty - Bluebird and Princess Florine pas de deux (The Royal Ballet)
Bluebird
Bluebird
Tchaikovsky   Sleeping Beauty   17 Act III Bluebird and Princess Florina
Tchaikovsky Sleeping Beauty 17 Act III Bluebird and Princess Florina
Sleeping Beauty. Blue Bird PDD
Sleeping Beauty. Blue Bird PDD
Natalia Makarova as Princess Florine and Valery Panov as the Bluebird (‘Sleeping Beauty’ 1964)
Natalia Makarova as Princess Florine and Valery Panov as the Bluebird (‘Sleeping Beauty’ 1964)
Charles Villiers Stanford, 'The Blue Bird'
Charles Villiers Stanford, 'The Blue Bird'
Bluebird pas de deux - Valentine Colasante& Francois Alu
Bluebird pas de deux - Valentine Colasante& Francois Alu
»Swan Lake«, White Swan Pas de deux
»Swan Lake«, White Swan Pas de deux
Kirov Ballet Sleeping Beauty, Bluebird Coda
Kirov Ballet Sleeping Beauty, Bluebird Coda
Gillian Murphy Swan Lake Tchaikovsky
Gillian Murphy Swan Lake Tchaikovsky
Sarah Lamb / Steven McRae - The Swan Lake
Sarah Lamb / Steven McRae - The Swan Lake
Tchaikovsky - The Sleeping Beauty: No. 25a. Pas de deux (The Blue Bird and Princess Florine)- Adagio
Tchaikovsky - The Sleeping Beauty: No. 25a. Pas de deux (The Blue Bird and Princess Florine)- Adagio
WHITE SWAN VARIATION FOR BEGINNERS - Swan Lake Ballet | natalie danza
WHITE SWAN VARIATION FOR BEGINNERS - Swan Lake Ballet | natalie danza
Konstantin Zaklinsky, Alla Sizova - Bluebird, Princess Florine ['The Sleeping Beauty']
Konstantin Zaklinsky, Alla Sizova - Bluebird, Princess Florine ['The Sleeping Beauty']
Sleeping Beauty Blue Bird pas de deux Karen Kain Frank Agustyn BNC
Sleeping Beauty Blue Bird pas de deux Karen Kain Frank Agustyn BNC
Sleeping Beauty Bolshoi 2017 Blue Bird
Sleeping Beauty Bolshoi 2017 Blue Bird
The Sleeping Beauty, Op. 66 Act III: Pas De Quatre the Blue Bird and Princess Florine...
The Sleeping Beauty, Op. 66 Act III: Pas De Quatre the Blue Bird and Princess Florine...
Svetlana Zakharova BlueBird
Svetlana Zakharova BlueBird