LOADING ...

Luyện nghe bài hát Big Bottom

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

The the cushion, the sweeter the pushin
That's what I
The looser the waistband, the the quicksand
Or so I read

My baby me like a flesh tuxedo
I like to her with my pink torpedo

Big bottom, big
Talk about bum cakes, my got 'em
Big bottom, me out of my mind
How could I leave this

I met her on Monday, it was my fun day
You know I mean
I love her each weekday, each velvety
You know I mean

My love gun's loaded and in my sights
Big game is there inside her tights

Big bottom, big
Talk mudflaps, my girl's got 'em
Big bottom, drive me out of my
How I leave this behind?

My baby me like a flesh tuxedo
I like to her with my pink torpedo

Big bottom, big
Talk about bum cakes, my got 'em
Big bottom, drive me out of my
How could I leave behind?

Videos

Spinal Tap - Big Bottom 1984 Music Video HD
Spinal Tap - Big Bottom 1984 Music Video HD
Spinal Tap Big Bottom
Spinal Tap Big Bottom
Spinal Tap - Big Bottom [High Quality]
Spinal Tap - Big Bottom [High Quality]
Spinal Tap Big Bottom Live Earth Video
Spinal Tap Big Bottom Live Earth Video
Big Bottom
Big Bottom
Spinal Tap - Big Bottom (live Royal Albert Hall 1992) HD
Spinal Tap - Big Bottom (live Royal Albert Hall 1992) HD
Spinal Tap - Bitch School
Spinal Tap - Bitch School
Soundgarden - Big Bottom / Earache My Eye - Live - ( Spinal Tap & Cheech & Chong Covers) 1990
Soundgarden - Big Bottom / Earache My Eye - Live - ( Spinal Tap & Cheech & Chong Covers) 1990
Spinal Tap Live At Glastonbury 2009 - Big Bottom (with Jarvis Cocker)
Spinal Tap Live At Glastonbury 2009 - Big Bottom (with Jarvis Cocker)
Spinal Tap with Jarvis Cocker - Big Bottom
Spinal Tap with Jarvis Cocker - Big Bottom
Big Bottom - Spinal Tap (Cover)
Big Bottom - Spinal Tap (Cover)
David Gilmour with Spinal Tap "Big Bottom"
David Gilmour with Spinal Tap "Big Bottom"
Spinal Tap - Spinal Tap On: Big Bottom
Spinal Tap - Spinal Tap On: Big Bottom
Spinal Tap - Big Bottom
Spinal Tap - Big Bottom
Soundgarden - Big Bottom Girls (Spinal Tap Cover)
Soundgarden - Big Bottom Girls (Spinal Tap Cover)
BIG BOTTOM (Spinal Tap) for four bass clarinets (Edmund Welles) live 2014
BIG BOTTOM (Spinal Tap) for four bass clarinets (Edmund Welles) live 2014
Big Bottom - Spinal Tap - Wembley Arena - 30th June 2009
Big Bottom - Spinal Tap - Wembley Arena - 30th June 2009
Spinal Tap - Big Bottom
Spinal Tap - Big Bottom
Big Bottom
Big Bottom
Snarky Puppy - Derek Smalls - Spinal Tap - Big Bottom - Jazz Fest 04/28/16
Snarky Puppy - Derek Smalls - Spinal Tap - Big Bottom - Jazz Fest 04/28/16