LOADING ...

Luyện nghe bài hát Big Bottom

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

The bigger the cushion, the sweeter the
That's I said
The looser the waistband, the deeper the
Or so I have

My fits me like a flesh tuxedo
I like to sink her my pink torpedo

Big bottom, big
Talk about bum cakes, my got 'em
Big bottom, me out of my mind
How could I leave this

I met her on Monday, it was my fun day
You what I mean
I love her each weekday, each velvety
You know I mean

My love gun's loaded and she's in my
Big is waiting there inside her tights

Big bottom, big
Talk mudflaps, my girl's got 'em
Big bottom, me out of my mind
How could I leave behind?

My baby fits me like a flesh
I like to her with my pink torpedo

Big bottom, big
about bum cakes, my girl's got 'em
Big bottom, me out of my mind
How could I leave this

Videos

Spinal Tap - Big Bottom 1984 Music Video HD
Spinal Tap - Big Bottom 1984 Music Video HD
Spinal Tap Big Bottom
Spinal Tap Big Bottom
Spinal Tap - Big Bottom [High Quality]
Spinal Tap - Big Bottom [High Quality]
Spinal Tap Big Bottom Live Earth Video
Spinal Tap Big Bottom Live Earth Video
Big Bottom
Big Bottom
Spinal Tap - Big Bottom (live Royal Albert Hall 1992) HD
Spinal Tap - Big Bottom (live Royal Albert Hall 1992) HD
Spinal Tap - Bitch School
Spinal Tap - Bitch School
Soundgarden - Big Bottom / Earache My Eye - Live - ( Spinal Tap & Cheech & Chong Covers) 1990
Soundgarden - Big Bottom / Earache My Eye - Live - ( Spinal Tap & Cheech & Chong Covers) 1990
Spinal Tap Live At Glastonbury 2009 - Big Bottom (with Jarvis Cocker)
Spinal Tap Live At Glastonbury 2009 - Big Bottom (with Jarvis Cocker)
Big Bottom - Spinal Tap
Big Bottom - Spinal Tap
Spinal tap - Big bottom
Spinal tap - Big bottom
Spinal Tap - Hell Hole
Spinal Tap - Hell Hole
Big bottom (spinal tap)
Big bottom (spinal tap)
Spinal Tap - Stonehenge
Spinal Tap - Stonehenge
Big Bottom - Spinal Tap (Cover)
Big Bottom - Spinal Tap (Cover)
Spinal Tap - Gimme Some Money
Spinal Tap - Gimme Some Money
Spinal Tap - Big Bottoms Reaction (Fish Out Of Water Series)
Spinal Tap - Big Bottoms Reaction (Fish Out Of Water Series)
Big Bottom Spinal Tap
Big Bottom Spinal Tap
Spinal Tap with Jarvis Cocker - Big Bottom
Spinal Tap with Jarvis Cocker - Big Bottom
Harmonica Bill - Big Bottom (Spinal Tap cover)
Harmonica Bill - Big Bottom (Spinal Tap cover)