LOADING ...

Luyện nghe bài hát Be Still My Heart

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

what do you
your wont forget
you're like a with a body
but your heart is
i have a
i you never tell
my fell
oh well, one

you do so for all of your life and then u fuck up
and then you fuck up
what do you do when the clock runs out of
another breath and sigh

my is paved in the cements outside
with a big red heart and our carved inside of it
the is faded
and now separated

just let go
and you break up and then you make up
and then you up
please be my heart
and

you do so good for all of your and then u fuck up
yeah and then you up
what do you do the clock runs out of time
take another breath and

i tell myself it's
please be still my and sigh

don't your quills at me
you little

Videos

spaSeboy live at UBG performing Popsicles
spaSeboy live at UBG performing Popsicles
spaSeboy LIVE @ Aqua Lounge April 7 2011 (running around the clock)
spaSeboy LIVE @ Aqua Lounge April 7 2011 (running around the clock)
In Between The Now And Never
In Between The Now And Never
10 The Promise Ring - The Sea of Cortez
10 The Promise Ring - The Sea of Cortez
1001themovie.wmv
1001themovie.wmv
Exxing Out   -h         *The Motion Picture
Exxing Out -h *The Motion Picture
Music  of  here @ No w
Music of here @ No w
sevens fall in eighths
sevens fall in eighths
the aqua clock
the aqua clock