LOADING ...

Luyện nghe bài hát Another Round

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

All powers drain right from my again
You haven't failed you quit
to do your best

Breaking the wrist with the of the world
Easing the through a few loopholes

And to this day such damn only come at night
Ambition through my
Like ten versus one I lose another round
Ambition is not in

Gold armies march on the at dawn
As the rises mine's in downfall
I can't breathe once

Walking the path as my is held high
Clenching my fists, I'll for the fight

Videos

Far From Alaska - Another Round (Official Recording Session)
Far From Alaska - Another Round (Official Recording Session)
Far From Alaska - Another Round
Far From Alaska - Another Round
"Another round" - Far From alaska no Estúdio Showlivre 2014
"Another round" - Far From alaska no Estúdio Showlivre 2014
Far From Alaska (AudioArena originals) - Full Show
Far From Alaska (AudioArena originals) - Full Show
Another Round
Another Round
Far From Alaska - Another Round
Far From Alaska - Another Round
Far From Alaska - Another Round - Guitar Cover
Far From Alaska - Another Round - Guitar Cover
Far From Alaska - modeHuman (Full Album) - 2014
Far From Alaska - modeHuman (Full Album) - 2014
Festival DoSol WarmUp 2015: Far From Alaska - Another Round
Festival DoSol WarmUp 2015: Far From Alaska - Another Round
Far From Alaska - Audio Playlist
Far From Alaska - Audio Playlist
Far From Alaska - Dino vs. Dino (Official Music Video)
Far From Alaska - Dino vs. Dino (Official Music Video)
Far From Alaska - Politiks
Far From Alaska - Politiks
Another Round - Far From Alaska - Ao Vivo BH - Flaming Night 30 - A Autêntica BH
Another Round - Far From Alaska - Ao Vivo BH - Flaming Night 30 - A Autêntica BH
Far From Alaska + Scalene - Relentless Game (Official Recording Session)
Far From Alaska + Scalene - Relentless Game (Official Recording Session)
Far From Alaska - Monkey (Official Music Video)
Far From Alaska - Monkey (Official Music Video)
Far From Alaska - Chills
Far From Alaska - Chills
Far From Alaska - "Monochrome" - 21/10/2012 - Costella Live Sessions
Far From Alaska - "Monochrome" - 21/10/2012 - Costella Live Sessions
Far From Alaska - Bear (Official Audio)
Far From Alaska - Bear (Official Audio)
Far From Alaska - Thievery / Another round
Far From Alaska - Thievery / Another round
Far From Alaska, Dino vs Dino + Another Round (DoSol 2014)
Far From Alaska, Dino vs Dino + Another Round (DoSol 2014)