LOADING ...

Luyện nghe bài hát Another Round

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

All powers drain right my head again
You haven't failed until you
Trying to do your

Breaking the with the weight of the world
Easing the pain through a few

And to this day such thoughts only come at night
Ambition my veins
Like ten versus one I again another round
Ambition is not in

Gold armies on the streets at dawn
As the empire rises in downfall
I can't once again

Walking the as my head is held high
my fists, I'll wait for the fight

Videos

Far From Alaska - Another Round (Official Recording Session)
Far From Alaska - Another Round (Official Recording Session)
Far From Alaska - Another Round
Far From Alaska - Another Round
"Another round" - Far From alaska no Estúdio Showlivre 2014
"Another round" - Far From alaska no Estúdio Showlivre 2014
Far From Alaska - Another Round - Guitar Cover
Far From Alaska - Another Round - Guitar Cover
Far From Alaska - Another Round
Far From Alaska - Another Round
Far From Alaska - Elephant Acoustic (Official Lyric Video) | Unlikely Acoustic
Far From Alaska - Elephant Acoustic (Official Lyric Video) | Unlikely Acoustic
Another Round - Far From Alaska - Ao Vivo BH - Flaming Night 30 - A Autêntica BH
Another Round - Far From Alaska - Ao Vivo BH - Flaming Night 30 - A Autêntica BH
Far From Alaska - Cobra Acoustic (Official Lyric Video) | Unlikely Acoustic
Far From Alaska - Cobra Acoustic (Official Lyric Video) | Unlikely Acoustic
Far From Alaska - Another Round - Live Rio de Janeiro 2019
Far From Alaska - Another Round - Live Rio de Janeiro 2019
Far From Alaska - Cobra (Official Music Video)
Far From Alaska - Cobra (Official Music Video)
Far From Alaska - Thievery
Far From Alaska - Thievery
Far From Alaska (AudioArena originals) - Full Show
Far From Alaska (AudioArena originals) - Full Show
Far From Alaska - Cobra (Acústico na Casa de Praia)
Far From Alaska - Cobra (Acústico na Casa de Praia)
Festival DoSol WarmUp 2015: Far From Alaska - Another Round
Festival DoSol WarmUp 2015: Far From Alaska - Another Round
Far From Alaska - Dino vs. Dino (Official Music Video)
Far From Alaska - Dino vs. Dino (Official Music Video)
Far From Alaska no Estúdio Showlivre 2014
Far From Alaska no Estúdio Showlivre 2014
Far From Alaska, Dino vs Dino + Another Round (DoSol 2014)
Far From Alaska, Dino vs Dino + Another Round (DoSol 2014)
Far From Alaska - Thievery / Another round
Far From Alaska - Thievery / Another round
Far From Alaska + Scalene - Relentless Game (Official Recording Session)
Far From Alaska + Scalene - Relentless Game (Official Recording Session)
Far From Alaska - Bear Acoustic (Official Lyric Video)
Far From Alaska - Bear Acoustic (Official Lyric Video)