LOADING ...

Luyện nghe bài hát Another Round

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

All drain right from my head again
You failed until you quit
Trying to do your

Breaking the wrist the weight of the world
the pain through a few loopholes

And to this day such damn only come at night
Ambition my veins
Like ten versus one I lose again another
is not in vain

Gold armies march on the streets at
As the rises mine's in downfall
I can't breathe again

Walking the path as my is held high
my fists, I'll wait for the fight

Videos

Far From Alaska - Another Round (Official Recording Session)
Far From Alaska - Another Round (Official Recording Session)
Far From Alaska - Another Round
Far From Alaska - Another Round
"Another round" - Far From alaska no Estúdio Showlivre 2014
"Another round" - Far From alaska no Estúdio Showlivre 2014
Far From Alaska - Another Round
Far From Alaska - Another Round
Far From Alaska - Another Round - Guitar Cover
Far From Alaska - Another Round - Guitar Cover
Far From Alaska - The New Heal
Far From Alaska - The New Heal
Another Round
Another Round
Far From Alaska - modeHuman (Full Album) - 2014
Far From Alaska - modeHuman (Full Album) - 2014
Festival DoSol WarmUp 2015: Far From Alaska - Another Round
Festival DoSol WarmUp 2015: Far From Alaska - Another Round
Far From Alaska - Mama
Far From Alaska - Mama
Far From Alaska Another Round Joe Colins 19 08 2014 Piracicaba
Far From Alaska Another Round Joe Colins 19 08 2014 Piracicaba
Far From Alaska - Thievery / Another round
Far From Alaska - Thievery / Another round
Far from Alaska - Another round trecho (Itaú cultural)
Far from Alaska - Another round trecho (Itaú cultural)
Far From Alaska - Chills
Far From Alaska - Chills
Far From Alaska - Politiks (Official Recording Session)
Far From Alaska - Politiks (Official Recording Session)
Far From Alaska - modeHuman
Far From Alaska - modeHuman
Far From Alaska - "Thievery" / "Another Round" - Circo Voador
Far From Alaska - "Thievery" / "Another Round" - Circo Voador
Far From Alaska - Politiks
Far From Alaska - Politiks
Far From Alaska (AudioArena originals) - Full Show
Far From Alaska (AudioArena originals) - Full Show
Far From Alaska + Scalene - Relentless Game (Official Recording Session)
Far From Alaska + Scalene - Relentless Game (Official Recording Session)