LOADING ...

Luyện nghe bài hát All These Things

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(TJ McCloud)

Maybe it's her face, no at all
As she tells me she's not
Maybe it's her hair, soft and wind blown
As we drive through the of town
It could be all these
But I think it's her
Maybe it's her laugh she throws back and sighs
Or her eyebrows when I do stupid
it's her smell, the lotion she wears
Or how my hands smell like pear for days
You know it could be all things
But I think mostly it is her
Cause I love to see her smile at me
And I know she is
it's her touch, the feel of her hands
When she puts her tiny fingers in
Maybe it's her gently searching my soul
Still nothing stirs me when I see those lips roll
and I see her
Cause I love to see her smile at me
And I know she is

Videos

All These Things by Stephen Speaks with Lyrics HD
All These Things by Stephen Speaks with Lyrics HD
Stephen Speaks - All These Things
Stephen Speaks - All These Things
Steven Speaks "All These Things" (cover)
Steven Speaks "All These Things" (cover)
Stephen Speaks - All These Things
Stephen Speaks - All These Things
"All These Things" by Steven Speaks
"All These Things" by Steven Speaks
"All these Things" - Stephen Speaks with lyrics
"All these Things" - Stephen Speaks with lyrics
All These Things - Stephen Speaks (cover)
All These Things - Stephen Speaks (cover)
stephen speaks all these things cover
stephen speaks all these things cover
Stephen Speaks - "All These Things"
Stephen Speaks - "All These Things"
Stephen Speaks- All These Things (cover)
Stephen Speaks- All These Things (cover)
Stephen Speaks - All These Things (cover)
Stephen Speaks - All These Things (cover)
Top Tracks - Stephen Speaks
Top Tracks - Stephen Speaks
"All These Things" by Stephen Speaks
"All These Things" by Stephen Speaks
All These Things - Stephen Speaks
All These Things - Stephen Speaks
"All These Things" by Stephen Speaks
"All These Things" by Stephen Speaks
All these Things by Stephen Speaks
All these Things by Stephen Speaks
Stephen Speaks - All of These Things ' with Lyrics
Stephen Speaks - All of These Things ' with Lyrics
STEPHEN SPEAKS
STEPHEN SPEAKS
"All These Things" Stephen Speaks Cover
"All These Things" Stephen Speaks Cover
Stephen Speaks - All These Things @ Knitting Factory - NYC
Stephen Speaks - All These Things @ Knitting Factory - NYC