LOADING ...

Luyện nghe bài hát All These Things

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(TJ McCloud)

Maybe it's her face, no at all
As she me she's not beautiful
Maybe her hair, soft golden and wind blown
As we drive through the streets of
It could be all these
But I think her smile
Maybe it's her laugh when she throws and sighs
Or her eyebrows when I do something
it's her smell, the lotion she wears
Or how my smell like country pear for days
You it could be all these things
But I mostly it is her smile
Cause I to see her smile back at me
And I know she is
it's her touch, the feel of her hands
When she puts her tiny in mine
Maybe it's her eyes gently searching my
Still nothing stirs me like I see those lips roll
and I see her
Cause I love to see her smile at me
And I know she is

Videos

All These Things by Stephen Speaks with Lyrics HD
All These Things by Stephen Speaks with Lyrics HD
Stephen Speaks - All These Things
Stephen Speaks - All These Things
Top Tracks - Stephen Speaks
Top Tracks - Stephen Speaks
ALL THESE THINGS (Stephen Speaks Live In Manila 2018)
ALL THESE THINGS (Stephen Speaks Live In Manila 2018)
Steven Speaks "All These Things" (cover)
Steven Speaks "All These Things" (cover)
"All these Things" - Stephen Speaks with lyrics
"All these Things" - Stephen Speaks with lyrics
Stephen Speaks - "All These Things"
Stephen Speaks - "All These Things"
"All These Things" by Stephen Speaks
"All These Things" by Stephen Speaks
"All These Things" by Steven Speaks
"All These Things" by Steven Speaks
All These Things - Stephen Speaks
All These Things - Stephen Speaks
Wenrene - All these Things
Wenrene - All these Things
All These Things - Stephen Speaks
All These Things - Stephen Speaks
Uniques - All These Things
Uniques - All These Things
Stephen Speaks cover "all these things"
Stephen Speaks cover "all these things"
All these Things by Stephen Speaks
All these Things by Stephen Speaks
STEPHEN SPEAKS "ALIVE TO FIGHT" PHILIPPINE TOUR (All These Things)
STEPHEN SPEAKS "ALIVE TO FIGHT" PHILIPPINE TOUR (All These Things)
All These Things - Tamaki  x Haruhi
All These Things - Tamaki x Haruhi
"All These Things" Stephen Speaks Cover
"All These Things" Stephen Speaks Cover
Stephen Speaks - All of These Things ' with Lyrics
Stephen Speaks - All of These Things ' with Lyrics
All These Things - Stephen Speaks (cover)
All These Things - Stephen Speaks (cover)