LOADING ...

Luyện nghe bài hát After All

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

All you ever talk is what you want to hear
All you really want is to bend another ear
Nothing ever matters if it up to you
So everybody when you walk into the room

I've up, I'm getting out
I'm and knee deep
What I believe?

I never know the difference cause it's never what it
Subjugate neighbor to acquire what you need
Fabricate a fantasy isn't coming true
All the clever innocence to the illusion

I've had I've seen it all
I'm for some release
Will you never

After all you've known it all
Nothing comes nothing
And it isn't you came for
All the while waste your vacant mind
There is no resurrection of the you killed

Everything is always having an excuse
in the market for a ritual abuse
Lack of opportunity is at the door
Sitting on that good-for-nothing ass for

given up, I'm getting out
I'm and knee deep
What I believe?

After all you've known it all
comes from nothing
And it what you came for
All the while waste your vacant mind
There is no resurrection of the time you

After all you've it all along
Nothing comes nothing
And it isn't you came for
All the while you'll your vacant mind
There is no resurrection of the time you

After all you've it all along
comes from nothing
And it isn't you came for
All the you'll waste your vacant mind
There is no resurrection of the you killed

All you ever about is what you want to hear
Nothing ever if it isn't up to you
Lack of opportunity is knocking at the
Sitting on good-for-nothing ass for evermore

Videos

Sugarbomb, "After All"
Sugarbomb, "After All"
Sugarbomb - After All
Sugarbomb - After All
SUGARBOMB - "After All"
SUGARBOMB - "After All"
After All
After All
Sugarbomb, "Bully" Album
Sugarbomb, "Bully" Album
Sugarbomb - Million to One
Sugarbomb - Million to One
[CD] Sugar Bomb MEP
[CD] Sugar Bomb MEP
Over
Over
Posterchild for Tragedy [HQ] - Sugarbomb
Posterchild for Tragedy [HQ] - Sugarbomb
Sugarbomb, "Gone"
Sugarbomb, "Gone"
Sugarbomb, "Hello"
Sugarbomb, "Hello"
Sugarbomb bully
Sugarbomb bully
Sugarbomb - Hello ( Sarah Roemer by Simon )
Sugarbomb - Hello ( Sarah Roemer by Simon )
SugarBomb Final Show - Tastes like Bootleg
SugarBomb Final Show - Tastes like Bootleg
Sugarbomb and Brian "Hello"
Sugarbomb and Brian "Hello"
Sugarbomb, "Over"
Sugarbomb, "Over"
SugarBomb - Tastes like its over
SugarBomb - Tastes like its over
Sugarbomb, "Bully"
Sugarbomb, "Bully"
Sugarbomb - Topic
Sugarbomb - Topic
Sugarbomb, "What a Drag"
Sugarbomb, "What a Drag"