LOADING ...

Luyện nghe bài hát After All

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

All you ever talk is what you want to hear
All you really want is just to another ear
Nothing matters if it isn't up to you
So scatters when you walk into the room

I've given up, I'm out
I'm and knee deep
What should I

I never know the cause it's never what it seems
Subjugate your neighbor to acquire you need
a fantasy that isn't coming true
All the clever innocence to cover the

had enough I've seen it all
I'm overdue for release
Will you never

After all you've it all along
Nothing comes from
And it isn't you came for
All the while you'll your vacant mind
is no resurrection of the time you killed

Everything is easy always having an
in the market for a ritual abuse
Lack of opportunity is at the door
Sitting on that good-for-nothing ass for

I've up, I'm getting out
I'm overloaded and knee
What should I

After all you've it all along
Nothing comes from
And it isn't you came for
All the while waste your vacant mind
There is no resurrection of the you killed

After all you've it all along
Nothing comes from
And it isn't you came for
All the while you'll waste your vacant
There is no of the time you killed

After all you've it all along
Nothing comes nothing
And it what you came for
All the while you'll your vacant mind
There is no resurrection of the time you

All you ever about is what you want to hear
Nothing ever matters if it up to you
of opportunity is knocking at the door
Sitting on good-for-nothing ass for evermore

Videos

Sugarbomb, "After All"
Sugarbomb, "After All"
Sugarbomb - After All
Sugarbomb - After All
SUGARBOMB - "After All"
SUGARBOMB - "After All"
After All
After All
Sugarbomb, "Bully" Album
Sugarbomb, "Bully" Album
Sugarbomb, "Posterchild for Tragedy"
Sugarbomb, "Posterchild for Tragedy"
Sugarbomb Motor Mouth (original version)
Sugarbomb Motor Mouth (original version)
Sugarbomb, "Clover"
Sugarbomb, "Clover"
Sugarbomb, "Hello"
Sugarbomb, "Hello"
Sugarbomb, "Gone"
Sugarbomb, "Gone"
Sugarbomb, "Over"
Sugarbomb, "Over"
Sugarbomb, "Motor Mouth"
Sugarbomb, "Motor Mouth"
Sugarbomb
Sugarbomb
Sugarbomb, "Waiting"
Sugarbomb, "Waiting"
Sugarbomb, "Bully"
Sugarbomb, "Bully"
Top Tracks - Sugarbomb
Top Tracks - Sugarbomb
[CD] Sugar Bomb MEP
[CD] Sugar Bomb MEP
Sugarbomb, "Mail Order Girlfriend"
Sugarbomb, "Mail Order Girlfriend"
Sugarbomb - Topic
Sugarbomb - Topic
Sugarbomb bully
Sugarbomb bully