LOADING ...

Luyện nghe bài hát Action

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Meanwhile, in Paris, I was embarrassed, babe
A airline took her away, yeah
Was way midnight, they caught the last flight, ohh
And now we're strangers, and I really know what to say

I'm afraid now, I'm throw 'im the bait now
He may be the master, but he really pay, yeahhhh!
Well, uh, took out my lady, they be craaaaazy!!!
I'd toe the now but, ah, but he really gonna pay - yeah, yeah!

Forever and ever and ever and a day, yeah
Forever forever and and ever and a day, ooh-ooo

Well, I'm find him, then I'm gonna remind him
He may be the master but not one of his fate...FATE...FATE!!!
He lied to the agent, he lied, he when he got his paycheque, his salary, yeah
When I find him, he really pay
Uh, give him, give him some of that

Action, action, read all it
Yeah, yeah!
Action, for slander, all about it
If you can read, at this, ha!
Action, action, read all it
I'm not talk to your face, you got
Action, for slander, read all it
Oh, stick him in ground, six down
Action, action, all about it
Front page news,
Action, for slander, ha, read all it
Oh, that's something wild,
Action, action, read all it
No-oooohhhhh!!!
Action, action, read all it.

Videos

Streetheart - Action
Streetheart - Action
Streetheart - Action
Streetheart - Action
1978 STREETHEART - MEANWHILE BACK IN PARIS - ACTION
1978 STREETHEART - MEANWHILE BACK IN PARIS - ACTION
"Action" (original) Kenny Shields & Streetheart
"Action" (original) Kenny Shields & Streetheart
Action
Action
Live performance by Canadian rock band Streetheart in Winnipeg in 1979
Live performance by Canadian rock band Streetheart in Winnipeg in 1979
The Original Streetheart Lineup with Paul McNair           "ACTION"
The Original Streetheart Lineup with Paul McNair "ACTION"
Streetheart - Action
Streetheart - Action
Action
Action
Streetheart. Action Live @ Century Casino. Jan. 30, 2015.
Streetheart. Action Live @ Century Casino. Jan. 30, 2015.
Singer Kenny Shields Of Streetheart has Died -  Full Story & Tribute
Singer Kenny Shields Of Streetheart has Died - Full Story & Tribute
ACTION LYRICS STREETHEART MONTAGE
ACTION LYRICS STREETHEART MONTAGE
Streetheart + Action
Streetheart + Action
Streetheart Hits (18 Songs)
Streetheart Hits (18 Songs)
Streetheart - Hollywood
Streetheart - Hollywood
Kenny Shields and Streetheart - Action Live 2013
Kenny Shields and Streetheart - Action Live 2013
Streetheart - Snow White
Streetheart - Snow White
Streetheart 1981
Streetheart 1981
STREETHEART  Hollywood  1979   HQ
STREETHEART Hollywood 1979 HQ
Kenny Shields & Streetheart - Meanwhile Back in Paris - Action
Kenny Shields & Streetheart - Meanwhile Back in Paris - Action