LOADING ...

Luyện nghe bài hát Action

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Meanwhile, in Paris, I was embarrassed, babe
A westbound airline her away, yeah
Was way past midnight, caught the last flight, ohh
And now we're strangers, and I don't know what to say

I'm afraid now, I'm throw 'im the bait now
He may be the master, but he really pay, yeahhhh!
Well, uh, took out my lady, they be craaaaazy!!!
I'd toe the line now but, ah, but he really pay - yeah, yeah!

Forever and ever and ever and a day, yeah
Forever and ever and ever and a day, ooh-ooo

Well, I'm find him, then I'm gonna remind him
He may be the master but not one of his fate...FATE...FATE!!!
He lied to the agent, he lied, he lied he got his paycheque, his salary, yeah
When I find him, he gonna pay
Uh, gonna give him, give him some of

Action, action, all about it
Yeah, yeah!
Action, for slander, all about it
If you can read, at this, ha!
Action, action, read all it
I'm not gonna talk to face, you got
Action, for slander, all about it
Oh, stick him in ground, six feet
Action, action, all about it
Front page news,
Action, for slander, ha, read all it
Oh, something wild, huh?
Action, action, read all it
No-oooohhhhh!!!
Action, action, all about it.

Videos

Streetheart - Action
Streetheart - Action
Streetheart - Action
Streetheart - Action
1978 STREETHEART - MEANWHILE BACK IN PARIS - ACTION
1978 STREETHEART - MEANWHILE BACK IN PARIS - ACTION
"Action" (original) Kenny Shields & Streetheart
"Action" (original) Kenny Shields & Streetheart
Live performance by Canadian rock band Streetheart in Winnipeg in 1979
Live performance by Canadian rock band Streetheart in Winnipeg in 1979
The Original Streetheart Lineup with Paul McNair           "ACTION"
The Original Streetheart Lineup with Paul McNair "ACTION"
Action
Action
Streetheart - Action
Streetheart - Action
Streetheart - Action (1978, Rare 12" Vinyl EP)
Streetheart - Action (1978, Rare 12" Vinyl EP)
Streetheart + Action
Streetheart + Action
Kenny Shields and Streetheart - Action Live 2013
Kenny Shields and Streetheart - Action Live 2013
ACTION LYRICS STREETHEART MONTAGE
ACTION LYRICS STREETHEART MONTAGE
Streetheart = Action (feat Paul McNair) = #Winnipeg Classic RockFest - Live 2017
Streetheart = Action (feat Paul McNair) = #Winnipeg Classic RockFest - Live 2017
STREETHEART  Hollywood  1979   HQ
STREETHEART Hollywood 1979 HQ
Streetheart - Under My Thumb
Streetheart - Under My Thumb
Kenny Shields and Streetheart 1970's Vital Transfers Tribute
Kenny Shields and Streetheart 1970's Vital Transfers Tribute
Streetheart Hits (18 Songs)
Streetheart Hits (18 Songs)
DanceFloor Army - Action by Streetheart
DanceFloor Army - Action by Streetheart
Kenny Shields & Streetheart - Action   (with Ken "Spider" Sinnaeve)
Kenny Shields & Streetheart - Action (with Ken "Spider" Sinnaeve)
Streetheart 1981
Streetheart 1981