LOADING ...

Luyện nghe bài hát Action

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Meanwhile, back in Paris, I was embarrassed,
A westbound took her away, yeah
Was way past midnight, they the last flight, ohh
And now strangers, and I really don't know what to say

I'm now, I'm gonna throw 'im the bait now
He may be the master, but he gonna pay, yeahhhh!
Well, uh, out my lady, they must be craaaaazy!!!
I'd toe the line now but, ah, but he gonna pay - yeah, yeah!

Forever forever and ever and ever and a day,
Forever forever and ever and ever and a day,

Well, I'm gonna find him, I'm gonna remind him
He may be the master but not one of his fate...FATE...FATE!!!
He to the agent, he lied, he lied when he got his paycheque, his salary, yeah
I find him, he really gonna pay
Uh, gonna him, give him some of that

Action, action, all about it
Yeah, yeah!
Action, for slander, read all it
If you can read, at this, ha!
Action, action, all about it
I'm not talk to your face, you got
Action, for slander, read all it
Oh, stick him in ground, six down
Action, action, read all it
Front news, Bill
Action, for slander, ha, all about it
Oh, something wild, huh?
Action, action, read all it
No-oooohhhhh!!!
Action, action, all about it.

Videos

Streetheart - Action
Streetheart - Action
Streetheart - Action
Streetheart - Action
"Action" (original) Kenny Shields & Streetheart
"Action" (original) Kenny Shields & Streetheart
Live performance by Canadian rock band Streetheart in Winnipeg in 1979
Live performance by Canadian rock band Streetheart in Winnipeg in 1979
Action
Action
Streetheart - Action
Streetheart - Action
1978 STREETHEART - MEANWHILE BACK IN PARIS - ACTION
1978 STREETHEART - MEANWHILE BACK IN PARIS - ACTION
Action
Action
Streetheart Hits (18 Songs)
Streetheart Hits (18 Songs)
The Original Streetheart Lineup with Paul McNair           "ACTION"
The Original Streetheart Lineup with Paul McNair "ACTION"
Kenny Shields & Streetheart - Action   (with Ken "Spider" Sinnaeve)
Kenny Shields & Streetheart - Action (with Ken "Spider" Sinnaeve)
Streetheart "Action & Snow White" Hard Rock, Vancouver, BC. May/15
Streetheart "Action & Snow White" Hard Rock, Vancouver, BC. May/15
Kenny Shields & Streetheart - Meanwhile Back in Paris - Action
Kenny Shields & Streetheart - Meanwhile Back in Paris - Action
Toque - Action (Streetheart cover)
Toque - Action (Streetheart cover)
Under My Thumb
Under My Thumb
Streetheart 1981
Streetheart 1981
Streetheart-Action/Live After Dark
Streetheart-Action/Live After Dark
ACTION LYRICS STREETHEART MONTAGE
ACTION LYRICS STREETHEART MONTAGE
Streetheart = Action (feat Paul McNair) = #Winnipeg Classic RockFest - Live 2017
Streetheart = Action (feat Paul McNair) = #Winnipeg Classic RockFest - Live 2017
Kenny Shields and Streetheart - Action Live 2013
Kenny Shields and Streetheart - Action Live 2013