LOADING ...

Luyện nghe bài hát Absolute Past

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Please forgive us children, yes we know exactly we do.
We've been shitting where we sleep since we young.
Dear god, it's me, King Blasphemy. I'm nearing death.
me now, I cannot die a swine.

The whole is on drugs.
you smell us?
We're the of pigs.
you see us?
We're the of family.
Can't you us?
First to and last to leave.
you end us?
The world is on drugs.

Everything will not be right...

Videos

Fear Before - Absolute Past
Fear Before - Absolute Past
Absolute Past
Absolute Past
Fear Before the March of Flames - Absolute Future / Absolute Past trailer
Fear Before the March of Flames - Absolute Future / Absolute Past trailer
Fear Before the March of Flames - The Always Open Mouth |Full Album|
Fear Before the March of Flames - The Always Open Mouth |Full Album|
Absolute Future, Absolute Past (Original Demo) - Fear Before the March of Flames
Absolute Future, Absolute Past (Original Demo) - Fear Before the March of Flames
Fear Before The March Of Flames - The Always Open Mouth
Fear Before The March Of Flames - The Always Open Mouth
Fear Before the March of Flames - The 20th Century Was Entirely Mine (Official Music Video)
Fear Before the March of Flames - The 20th Century Was Entirely Mine (Official Music Video)
Fear Before - Absolute Future, Absolute Past
Fear Before - Absolute Future, Absolute Past
Absolute Future, Absolute Past (Original Demo)
Absolute Future, Absolute Past (Original Demo)
Fear Before - Topic
Fear Before - Topic
Fear Before - 237
Fear Before - 237
FEAR BEFORE THE MARCH OF FLAMES: The Waiting Makes Me Curiou
FEAR BEFORE THE MARCH OF FLAMES: The Waiting Makes Me Curiou
Absolute Future
Absolute Future
Fear Before - Fear Before |Full Album|
Fear Before - Fear Before |Full Album|
Fear Before the March of Flames - My (F*cking) Deer Hunter
Fear Before the March of Flames - My (F*cking) Deer Hunter
FEAR BEFORE THE MARCH OF FLAMES Should Have Stayed in the Shallows
FEAR BEFORE THE MARCH OF FLAMES Should Have Stayed in the Shallows
Fear Before the March of Flames - The State of Texas VS Fear Before
Fear Before the March of Flames - The State of Texas VS Fear Before
Fear Before: The God Awful Truth
Fear Before: The God Awful Truth
FEAR BEFORE THE MARCH OF FLAMES: Making The Milk Commercial
FEAR BEFORE THE MARCH OF FLAMES: Making The Milk Commercial
237
237