LOADING ...

Luyện nghe bài hát Absolute Past

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Please forgive us children, yes we know exactly we do.
We've been where we sleep since we were young.
god, it's me, King Blasphemy. I'm quickly nearing death.
Forgive me now, I die a swine.

The world is on drugs.
Can't you us?
the filthiest of pigs.
you see us?
We're the of family.
Can't you us?
to show and last to leave.
you end us?
The whole is on drugs.

Everything not be made right...

Videos

Fear Before - Absolute Past
Fear Before - Absolute Past
Fear Before the March of Flames - Absolute Future / Absolute Past trailer
Fear Before the March of Flames - Absolute Future / Absolute Past trailer
Absolute Future, Absolute Past (Original Demo)
Absolute Future, Absolute Past (Original Demo)
Fear Before the March of Flames - The Always Open Mouth |Full Album|
Fear Before the March of Flames - The Always Open Mouth |Full Album|
Absolute Past
Absolute Past
Absolute Future, Absolute Past (Original Demo) - Fear Before the March of Flames
Absolute Future, Absolute Past (Original Demo) - Fear Before the March of Flames
Fear Before - Absolute Future
Fear Before - Absolute Future
Fear Before The March Of Flames - The Always Open Mouth
Fear Before The March Of Flames - The Always Open Mouth
Fear Before - Absolute Future, Absolute Past
Fear Before - Absolute Future, Absolute Past
Mouth - Fear Before The March Of Flames (lyrics)
Mouth - Fear Before The March Of Flames (lyrics)
Fear Before the March of Flames- The Always Open Mouth (Full Album)
Fear Before the March of Flames- The Always Open Mouth (Full Album)
Absolute Future
Absolute Future
Fear Before The March Of Flames- Webisode:2
Fear Before The March Of Flames- Webisode:2
Fear Before the March of Flames | Hey Kid, I'm a Computer (LIVE) | Dudestorm Tour DVD
Fear Before the March of Flames | Hey Kid, I'm a Computer (LIVE) | Dudestorm Tour DVD
Fear Before The March Of Flames - Art Damage [Full Album]
Fear Before The March Of Flames - Art Damage [Full Album]
State of Texas vs. Fear Before
State of Texas vs. Fear Before
Fear Before - My Fucking Deer Hunter
Fear Before - My Fucking Deer Hunter
Mouth
Mouth
Lycanthropy
Lycanthropy
Fear Before the March of Flames - Given To Dreams
Fear Before the March of Flames - Given To Dreams