LOADING ...

Luyện nghe bài hát Absolute Past

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Please forgive us children, yes we exactly what we do.
We've shitting where we sleep since we were young.
god, it's me, King Blasphemy. I'm quickly nearing death.
Forgive me now, I die a swine.

The whole is on drugs.
Can't you us?
We're the of pigs.
you see us?
We're the of family.
you smell us?
First to show and to leave.
you end us?
The world is on drugs.

Everything will not be right...

Videos

Fear Before - Absolute Past
Fear Before - Absolute Past
Fear Before the March of Flames - Absolute Future / Absolute Past trailer
Fear Before the March of Flames - Absolute Future / Absolute Past trailer
Absolute Future, Absolute Past (Original Demo)
Absolute Future, Absolute Past (Original Demo)
Fear Before the March of Flames - The Always Open Mouth |Full Album|
Fear Before the March of Flames - The Always Open Mouth |Full Album|
Absolute Past
Absolute Past
Absolute Future, Absolute Past (Original Demo) - Fear Before the March of Flames
Absolute Future, Absolute Past (Original Demo) - Fear Before the March of Flames
Fear Before The March Of Flames - The Always Open Mouth
Fear Before The March Of Flames - The Always Open Mouth
Fear Before the March of Flames- The Always Open Mouth (Full Album)
Fear Before the March of Flames- The Always Open Mouth (Full Album)
Fear Before - Absolute Future, Absolute Past
Fear Before - Absolute Future, Absolute Past
Absolute Future
Absolute Future
Fear Before The March of Flames - The Always Open Mouth
Fear Before The March of Flames - The Always Open Mouth
Mouth
Mouth
Fear Before the March of Flames - Consequences David, You'll Meet Your Fate in the Styx
Fear Before the March of Flames - Consequences David, You'll Meet Your Fate in the Styx
Fear Before the March of Flames - Girl's Got a Face Like Murder (2004)
Fear Before the March of Flames - Girl's Got a Face Like Murder (2004)
Fear Before the March of Flames- Odd How People Shake (Full Album)
Fear Before the March of Flames- Odd How People Shake (Full Album)
Fear Before - Absolute Future
Fear Before - Absolute Future
Fear Before the March of Flames - The 20th Century Was Entirely Mine (Official Music Video)
Fear Before the March of Flames - The 20th Century Was Entirely Mine (Official Music Video)
Fear Before The March of Flames - Hidden Song At End of "What Happens in Vegas Stays In Vegas"
Fear Before The March of Flames - Hidden Song At End of "What Happens in Vegas Stays In Vegas"
Fear Before The March Of Flames - Mouth (w/ Lyrics)
Fear Before The March Of Flames - Mouth (w/ Lyrics)
fear befor the march of flames
fear befor the march of flames