LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Little Party Never Killed Nobody

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(Just one all we got)
(Just one all we got)
(Just one all we got)
(Just one all we got)
I ain't got time for you baby, either you're mine or not
Make up your sweet baby, right here, right now's all we got
A little party killed nobody, so we gon' dance until we drop
A little party never killed nobody, here, right now's all we got
At least I miss around the world, don't mean a thing if I ain't your girl

A little party never killed nobody, so we dance until we drop
A little party never killed nobody, right here, right all we got

A little never killed nobody, so we gon' dance until we drop
A little party never killed nobody, right here, now's all we got

All we got, all we got, all we got, all we got
All we got, all we got, all we got, all we got (got) Got damn!
that you made it, look around
You see one person sitting down
They got drinks in their and the room's a bust
At the end of the night maybe you'll find
Fake chit chat the things they got
And my reputation keeping it hot girl
At the party of the year I'm a master
If you make me I'm your man

If the people get lost, the moonlight
Hectic topic, paparazzi, hold it while I take pic
easy, rocking the fellas I'm breezy
Hope you can up boys, cause believe me, I'm a beat mean

It don't a thing if I give you my heart
If you it apart, no, uh, uh, ah, oh
It don't mean a thing if I ain't in your
ain't gonna fly, no, uh, uh, ah, oh

It don't mean a if I give you my heart
If you it apart, no, uh, uh, ah, oh
It mean a thing if I ain't in your eyes
Probably ain't fly, no, uh, uh, ah, oh

Just one all we got

What do you think
Are you

A party never killed nobody, so we gon' dance until we drop
A little party never nobody, right here, right now's all we got

A little party never killed nobody, so we gon' until we drop
A little party never killed

Videos

Fergie - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) ft. Q-Tip, GoonRock
Fergie - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) ft. Q-Tip, GoonRock
Fergie -  A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) feat. Q-Tip & GoonRock
Fergie - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) feat. Q-Tip & GoonRock
Fergie - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) (Lyric Video) ft. Q-Tip, GoonRock
Fergie - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) (Lyric Video) ft. Q-Tip, GoonRock
Just Dance 2019 - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got)
Just Dance 2019 - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got)
A little Party Never Killed nobody - Fergie
A little Party Never Killed nobody - Fergie
The Lion Performs "A Little Party Never Killed Nobody" | Season 1 Ep. 1 | THE MASKED SINGER
The Lion Performs "A Little Party Never Killed Nobody" | Season 1 Ep. 1 | THE MASKED SINGER
Fergie - A little party never killed nobody lyrics
Fergie - A little party never killed nobody lyrics
Just Dance 2019: A Little Party Never Killed Nobody (Alternate) - 5 stars
Just Dance 2019: A Little Party Never Killed Nobody (Alternate) - 5 stars
4.  A Little party never killed nobody- Fergie + Q Tip + GoonRock- The Great Gatsby Soundtrack
4. A Little party never killed nobody- Fergie + Q Tip + GoonRock- The Great Gatsby Soundtrack
A Little Party Never Killed Nobody(clean) - Fergie ft. Q Tip
A Little Party Never Killed Nobody(clean) - Fergie ft. Q Tip
Fergie - A Little Party Never Killed Nobody (The Great Gatsby) HD
Fergie - A Little Party Never Killed Nobody (The Great Gatsby) HD
Just Dance 2019 - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) | Gamescom
Just Dance 2019 - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) | Gamescom
Fergie, Q-Tip, GoonRock - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got)
Fergie, Q-Tip, GoonRock - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got)
Fergie - A Little Party Never Killed Nobody // Choreography by Attila Bohm
Fergie - A Little Party Never Killed Nobody // Choreography by Attila Bohm
A Little Party Never Killed Nobody by Fergie / Ada Kogovšek choreography
A Little Party Never Killed Nobody by Fergie / Ada Kogovšek choreography
A LITTLE PARTY NEVER KILLED NOBODY - Center Stage Dance Company [Aspire Dance Company]
A LITTLE PARTY NEVER KILLED NOBODY - Center Stage Dance Company [Aspire Dance Company]
Season 17 - Pros, Toupe & Stars Finale Opening Dance
Season 17 - Pros, Toupe & Stars Finale Opening Dance
"A LITTLE PARTY NEVER KILLED NOBODY"  - Great Gatsby show dance Asiya Khasnutdinova & Matthew Gann
"A LITTLE PARTY NEVER KILLED NOBODY" - Great Gatsby show dance Asiya Khasnutdinova & Matthew Gann
Fergie - A Little Party Never Killed Nobody (Dance Video) | Mihran Kirakosian Choreography
Fergie - A Little Party Never Killed Nobody (Dance Video) | Mihran Kirakosian Choreography
Fergie - My Humps, Rock That Body, DSTP, Party All The Time & A Little Party Never Killed Nobody
Fergie - My Humps, Rock That Body, DSTP, Party All The Time & A Little Party Never Killed Nobody