LOADING ...

Luyện nghe bài hát A Little Party Never Killed Nobody

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

(Just one all we got)
(Just one all we got)
(Just one all we got)
(Just one all we got)
I ain't got time for you baby, either mine or you're not
Make up your mind sweet baby, right here, now's all we got
A little party never nobody, so we gon' dance until we drop
A little party never nobody, right here, right now's all we got
At least I miss trips the world, don't mean a thing if I ain't your girl

A little never killed nobody, so we gon' dance until we drop
A little party never nobody, right here, right now's all we got

A little party never nobody, so we gon' dance until we drop
A little party never killed nobody, right here, right all we got

All we got, all we got, all we got, all we got
All we got, all we got, all we got, all we got (got) Got damn!
Glad that you it, look around
You don't see one person sitting
They got drinks in their hands and the room's a
At the end of the night you'll find love
Fake chat 'bout the things they got
And my scout reputation it hot girl
At the party of the year I'm a plan
If you make me I'm your man

If the people get lost, underneath the
Hectic topic, paparazzi, hold it I take this pic
Speak easy, rocking the fellas I'm
Hope you can keep up boys, believe me, I'm a beat mean

It don't mean a if I give you my heart
If you it apart, no, uh, uh, ah, oh
It don't mean a thing if I in your eyes
Probably ain't fly, no, uh, uh, ah, oh

It don't mean a thing if I give you my
If you it apart, no, uh, uh, ah, oh
It don't mean a thing if I ain't in your
Probably ain't fly, no, uh, uh, ah, oh

Just one all we got

What do you think
Are you

A little party never killed nobody, so we gon' dance we drop
A little party never nobody, right here, right now's all we got

A little party never killed nobody, so we gon' dance we drop
A little party never killed

Videos

Fergie -  A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) feat. Q-Tip & GoonRock
Fergie - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) feat. Q-Tip & GoonRock
Fergie - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) ft. Q-Tip, GoonRock
Fergie - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) ft. Q-Tip, GoonRock
The Lion Performs "A Little Party Never Killed Nobody" | Season 1 Ep. 1 | THE MASKED SINGER
The Lion Performs "A Little Party Never Killed Nobody" | Season 1 Ep. 1 | THE MASKED SINGER
A Little Party Never Killed Nobody (All We Got)
A Little Party Never Killed Nobody (All We Got)
Fergie - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) (Lyric Video) ft. Q-Tip, GoonRock
Fergie - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) (Lyric Video) ft. Q-Tip, GoonRock
Just Dance 2019 - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got)
Just Dance 2019 - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got)
Fergie - A little party never killed nobody lyrics
Fergie - A little party never killed nobody lyrics
4.  A Little party never killed nobody- Fergie + Q Tip + GoonRock- The Great Gatsby Soundtrack
4. A Little party never killed nobody- Fergie + Q Tip + GoonRock- The Great Gatsby Soundtrack
Fergie - A Little Party Never Killed Nobody (The Great Gatsby) HD
Fergie - A Little Party Never Killed Nobody (The Great Gatsby) HD
A little Party Never Killed nobody - Fergie
A little Party Never Killed nobody - Fergie
"A LITTLE PARTY NEVER KILLED NOBODY"  - Great Gatsby show dance Asiya Khasnutdinova & Matthew Gann
"A LITTLE PARTY NEVER KILLED NOBODY" - Great Gatsby show dance Asiya Khasnutdinova & Matthew Gann
✪ Fergie - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) Feat. Q - Tip & GoonRock (JUKEL Bootleg)
✪ Fergie - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) Feat. Q - Tip & GoonRock (JUKEL Bootleg)
Just Dance 2019: A Little Party Never Killed Nobody (Alternate) - 5 stars
Just Dance 2019: A Little Party Never Killed Nobody (Alternate) - 5 stars
A LITTLE PARTY NEVER KILLED NOBODY - Center Stage Dance Company [Aspire Dance Company]
A LITTLE PARTY NEVER KILLED NOBODY - Center Stage Dance Company [Aspire Dance Company]
A Little Party Never Killed Nobody by Fergie / Ada Kogovšek choreography
A Little Party Never Killed Nobody by Fergie / Ada Kogovšek choreography
A Little Party Never Killed Nobody- Jazz Combo
A Little Party Never Killed Nobody- Jazz Combo
Just Dance 2019 - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) | Gamescom
Just Dance 2019 - A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) | Gamescom
Sky & JT's Charleston - DWTS Juniors
Sky & JT's Charleston - DWTS Juniors
Fergie - A Little Party Never Killed Nobody (Dance Video) | Mihran Kirakosian Choreography
Fergie - A Little Party Never Killed Nobody (Dance Video) | Mihran Kirakosian Choreography
Nightcore - A Little Party Never Killed Nobody
Nightcore - A Little Party Never Killed Nobody