LOADING ...

Luyện nghe bài hát Zindegi

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

my smiles are
and no what you do
I'll be the one for you
you can me with gifts
but never want your lips
I love you

I don't want to hurt you
but I tried so hard to you
but you smiled and away
you may that maybe time
can me want you
please trying
you're not the man

every I close my eyes I see him
how it feels
keeps getting stronger, wait no longer
I wanna live my life with the one I
and I feel alive when I about him
touching me and me all night long

don't let this go on
do the thing, tell them why
'cause it right to live a lie
we tradition
to them happy, but loves a decision
you can.t take
open your

I don't want to hurt you
but I tried so hard to you
but you and walked away
you may think that maybe
can make me you
stop trying
understand not the man

true lets your heart decide
who and it wants to be
and I hear his name
I in love with him again
'cause he's the only man that's for me

everytime I close my I see him
remembering how it
keeps getting stronger, wait no longer
I wanna my life with the one I love
and I feel alive when I about him
touching me and me all night long

Videos

Zindegi - Chantal Chamandy live
Zindegi - Chantal Chamandy live
Zindegi - Live at the pyramids Part 6
Zindegi - Live at the pyramids Part 6
Zindegi
Zindegi
Lets talk about you - Live at the pyramids Part 10
Lets talk about you - Live at the pyramids Part 10
More
More
Chantal Chamandy - Take a Chance (Live at the pyramids)
Chantal Chamandy - Take a Chance (Live at the pyramids)
You Want Me by Chantal Chamandy
You Want Me by Chantal Chamandy
Chantal Chamandy @ Entertainment Tonight
Chantal Chamandy @ Entertainment Tonight
Sometimes - Live at the pyramids Part 3
Sometimes - Live at the pyramids Part 3
Take a chance - Live at the pyramids Part 13
Take a chance - Live at the pyramids Part 13
You want me - Live at the pyramids Part 4
You want me - Live at the pyramids Part 4
Crazy - Live at the pyramids Part 9
Crazy - Live at the pyramids Part 9
Chantal Chamandy - Somewhere (Live At The Pyramids)
Chantal Chamandy - Somewhere (Live At The Pyramids)
Music of the moon - Live at the pyramids Part 18
Music of the moon - Live at the pyramids Part 18
Listen by Chantal Chamandy
Listen by Chantal Chamandy
chantal chamandy
chantal chamandy
Interview with Chantal Chamandy
Interview with Chantal Chamandy
DIS-MOI - Chantal Chamandy - Une soirée sous les pyramides
DIS-MOI - Chantal Chamandy - Une soirée sous les pyramides
Chantal Chamandy on NBC's Today Show!
Chantal Chamandy on NBC's Today Show!
Dancing Queen - ABBA cover from Chantal Chamandy
Dancing Queen - ABBA cover from Chantal Chamandy