LOADING ...

Luyện nghe bài hát Zindegi

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

my are pretend
and no matter you do
I'll be the one for you
you can shower me with
but I'll never want lips
I don't you

I really want to hurt you
but I tried so hard to you
but you smiled and walked
you may that maybe time
can me want you
please stop
you're not the man

every I close my eyes I see him
remembering how it
keeps getting stronger, wait no longer
I live my life with the one I love
and I feel alive when I think him
touching me and kissing me all night

don't let this go on
do the thing, tell them why
'cause it right to live a lie
we tradition
to make happy, but loves a decision
you can.t take
open your

I don't really to hurt you
but I so hard to warn you
but you smiled and away
you may think maybe time
can me want you
stop trying
understand not the man

true love your heart decide
who and where it to be
and everytime I his name
I in love with him again
'cause he's the only man made for me

everytime I my eyes I see him
remembering how it
getting stronger, can't wait no longer
I wanna live my life with the one I
and I feel when I think about him
me and kissing me all night long

Videos

Zindegi - Chantal Chamandy live
Zindegi - Chantal Chamandy live
Interview with Chantal Chamandy
Interview with Chantal Chamandy
Zindegi
Zindegi
Chantal Chamandy - Take a Chance (Live at the pyramids)
Chantal Chamandy - Take a Chance (Live at the pyramids)
chantal chamandy
chantal chamandy
Popular Videos - Chantal Chamandy
Popular Videos - Chantal Chamandy
Chantal Chamandy - Feels like love
Chantal Chamandy - Feels like love
Music of the Moon
Music of the Moon
More
More
Top Tracks - Chantal Chamandy
Top Tracks - Chantal Chamandy
You Want Me by Chantal Chamandy
You Want Me by Chantal Chamandy
ChantalFan1234
ChantalFan1234
Zindegi - Live at the pyramids Part 6
Zindegi - Live at the pyramids Part 6
Lets Talk About You - Chantal Chamandy live
Lets Talk About You - Chantal Chamandy live
Chantal Archambault | Lancement de l'album Les Élans
Chantal Archambault | Lancement de l'album Les Élans
Chantal Chamandy - Topic
Chantal Chamandy - Topic
Listen by Chantal Chamandy
Listen by Chantal Chamandy
DIS-MOI - Chantal Chamandy - Une soirée sous les pyramides
DIS-MOI - Chantal Chamandy - Une soirée sous les pyramides
shantal chamandy live
shantal chamandy live
Feels like love - Live at the pyramids Part 5
Feels like love - Live at the pyramids Part 5