LOADING ...

Luyện nghe bài hát Zindegi

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

my smiles are
and no what you do
I'll be the one for you
you can shower me with
but I'll never want your
I love you

I don't really to hurt you
but I tried so to warn you
but you and walked away
you may think maybe time
can me want you
stop trying
understand not the man

every time I close my I see him
how it feels
keeps getting stronger, can't wait no
I wanna live my life the one I love
and I alive when I think about him
touching me and kissing me all night

please don't let go on
do the right thing, tell why
'cause it ain't right to a lie
we followed
to them happy, but loves a decision
you can.t lightly
open your

I don't want to hurt you
but I tried so to warn you
but you smiled and walked
you may think that time
can make me you
please trying
understand not the man

love lets your heart decide
who and it wants to be
and I hear his name
I fall in love him again
'cause he's the man that's made for me

everytime I close my I see him
remembering how it
getting stronger, can't wait no longer
I wanna my life with the one I love
and I feel when I think about him
me and kissing me all night long

Videos

Zindegi - Chantal Chamandy live
Zindegi - Chantal Chamandy live
Zindegi
Zindegi
BELADI - Chantal Chamandy Dalida tribute - Live at the pyramids
BELADI - Chantal Chamandy Dalida tribute - Live at the pyramids
Interview with Chantal Chamandy
Interview with Chantal Chamandy
chantal chamandy
chantal chamandy
Chantal Chamandy - Take a Chance (Live at the pyramids)
Chantal Chamandy - Take a Chance (Live at the pyramids)
More
More
Chantal Chamandy - Somewhere (Live At The Pyramids)
Chantal Chamandy - Somewhere (Live At The Pyramids)
Feels Like Love
Feels Like Love
Top Tracks - Chantal Chamandy
Top Tracks - Chantal Chamandy
Chantal Chamandy - Creation (Live At The Pyramids)
Chantal Chamandy - Creation (Live At The Pyramids)
FAKE - Music Video - Chantal Chamandy - Feels Like Love.mov
FAKE - Music Video - Chantal Chamandy - Feels Like Love.mov
Free
Free
Music of the Moon
Music of the Moon
You Want Me by Chantal Chamandy
You Want Me by Chantal Chamandy
Dancing Queen - ABBA cover from Chantal Chamandy
Dancing Queen - ABBA cover from Chantal Chamandy
Chantal Chamandy on NBC's Today Show!
Chantal Chamandy on NBC's Today Show!
DIS-MOI - Chantal Chamandy - Une soirée sous les pyramides
DIS-MOI - Chantal Chamandy - Une soirée sous les pyramides
Dis-Moi - Chantal Chamandy live
Dis-Moi - Chantal Chamandy live
Chantal Chamandy - Topic
Chantal Chamandy - Topic