LOADING ...

Luyện nghe bài hát Zindegi

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

my are pretend
and no matter you do
I'll be the one for you
you can shower me gifts
but I'll never your lips
I love you

I don't want to hurt you
but I tried so hard to you
but you and walked away
you may think that maybe
can me want you
stop trying
understand not the man

every time I close my I see him
how it feels
keeps stronger, can't wait no longer
I wanna live my with the one I love
and I feel alive when I think him
touching me and me all night long

don't let this go on
do the right thing, tell why
it ain't right to live a lie
we followed
to make them happy, but a decision
you can.t lightly
your eyes

I don't really want to you
but I so hard to warn you
but you smiled and walked
you may think that time
can me want you
please stop
understand not the man

true love lets your decide
who and it wants to be
and everytime I hear his
I fall in love him again
he's the only man that's made for me

everytime I close my I see him
how it feels
keeps getting stronger, can't wait no
I live my life with the one I love
and I feel alive when I think him
me and kissing me all night long

Videos

Zindegi - Chantal Chamandy live
Zindegi - Chantal Chamandy live
Interview with Chantal Chamandy
Interview with Chantal Chamandy
Zindegi
Zindegi
Chantal Chamandy - Take a Chance (Live at the pyramids)
Chantal Chamandy - Take a Chance (Live at the pyramids)
chantal chamandy
chantal chamandy
Popular Videos - Chantal Chamandy
Popular Videos - Chantal Chamandy
Chantal Chamandy - Feels like love
Chantal Chamandy - Feels like love
Music of the Moon
Music of the Moon
More
More
Top Tracks - Chantal Chamandy
Top Tracks - Chantal Chamandy
You Want Me by Chantal Chamandy
You Want Me by Chantal Chamandy
ChantalFan1234
ChantalFan1234
Zindegi - Live at the pyramids Part 6
Zindegi - Live at the pyramids Part 6
Lets Talk About You - Chantal Chamandy live
Lets Talk About You - Chantal Chamandy live
Chantal Archambault | Lancement de l'album Les Élans
Chantal Archambault | Lancement de l'album Les Élans
Chantal Chamandy - Topic
Chantal Chamandy - Topic
Listen by Chantal Chamandy
Listen by Chantal Chamandy
DIS-MOI - Chantal Chamandy - Une soirée sous les pyramides
DIS-MOI - Chantal Chamandy - Une soirée sous les pyramides
shantal chamandy live
shantal chamandy live
Feels like love - Live at the pyramids Part 5
Feels like love - Live at the pyramids Part 5