LOADING ...

Luyện nghe bài hát Your Smile

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào


Ooh, ooh

When in your eyes shine of
A for us, I melt with love
When your lips kiss, words
the earth and shake my world

But nothin' as much (Your smile)
Nothin' to touch (Your smile)
Your (Your smile)
Oh, if anything I (Your smile)
Never could (Your smile)
smile
Oh, oh, oh

In touch there's tenderness
A caress that soothes all pain
When I'm and feelin' low
To you I go to things right again

But nothin' as much (Your smile)
Nothin' seems to (Your smile)
smile (Your smile)
If anything I'd (Your smile)
Never resist (Your smile)
Your (Your smile), ho

Baby, (Smile)
When you (Smile)
My shines (Smile)
When you (Smile)
When you (Smile)
My shines (Smile)
you smile, oh (Smile)
My life (Smile)

(Your smile)
Nothin' to touch (Your smile)
Your (Your smile)
Oh, hoo, hoo
If anything I'd (Your smile)
How could I (Your smile)
Your (Your smile), oh, oh

(Your smile)
Don't you your smile (Your smile)
my life (Your smile)
Baby, when you (Your smile)
You (Your smile)
smile (Your smile)
Ho, ho, hoo (Your smile)
Your, smile (Your smile)
Oh, no love
(Your smile) can my life
The way you make me (Your smile)
baby, smile (Your smile)
Your (Your smile)
(Your smile)
Light up my (Your smile)
No one can make me
my baby smiles (Your smile)
Ooh, oh (Your smile)
Oh, it (Your smile)
you smile (Your smile)
Your (Your smile)
smile

Videos

Rene & Angela - Your Smile
Rene & Angela - Your Smile
Your Smile
Your Smile
Rene and Angela - Your Smile (Rare video)
Rene and Angela - Your Smile (Rare video)
Angela Winbush-your smile
Angela Winbush-your smile
Angela Winbush - Angel
Angela Winbush - Angel
Angela Winbush Your Smile Bethesda Jazz and Blues November 19 2017
Angela Winbush Your Smile Bethesda Jazz and Blues November 19 2017
Your Smile (12" Version) - René & Angela | 80s R&B Love Songs | 80s R&B Slow Jams | 80s R&B Music
Your Smile (12" Version) - René & Angela | 80s R&B Love Songs | 80s R&B Slow Jams | 80s R&B Music
Rene & Angela - You Don't Have To Cry
Rene & Angela - You Don't Have To Cry
Angela Winbush - Your Smile
Angela Winbush - Your Smile
Your Smile
Your Smile
Your Smile
Your Smile
Your Smile
Your Smile
Angela Winbush  - Your Smile [1985]
Angela Winbush - Your Smile [1985]
Rene & Angela - My First Love
Rene & Angela - My First Love
Rene & Angela - Your Smile
Rene & Angela - Your Smile
Rene &  Angela Your Smile
Rene & Angela Your Smile
Rene & Angela - I'll Be Good
Rene & Angela - I'll Be Good
Angela Winbush & Ronald Isley - Hello Beloved (1987)
Angela Winbush & Ronald Isley - Hello Beloved (1987)
Popular Videos - Angela Winbush
Popular Videos - Angela Winbush
Angela Winbush, Ronald Isley - Lay Your Troubles Down
Angela Winbush, Ronald Isley - Lay Your Troubles Down