LOADING ...

Luyện nghe bài hát Young Without Lovers

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Better a look at my circle
Better a look around, tell all my friends
take a look at the colors of the people
Young without lovers, old without

Better say a for the poor and unhealthy
Better sing a song for those who dont
Let the people the right to be different
without lovers, old without friends

Life is an abstraction and it to fool us all
And its working so far it
Brother against brother, world is such a mess
Behind the drawn curtains so our can not be seen

Better shake the of the hated
Better the words, that dont seem clear
Better take a look around at were doing
Young lovers, old without friends

Better a look at my circle
Better take a look around, tell all of my
Let the people have the right to be
without lovers, old without friends
Young lovers, old without friends
Young without lovers, old friends

Videos

Young Without Lovers
Young Without Lovers
John Mellencamp Young Without Lovers
John Mellencamp Young Without Lovers
John Mellencamp - NEW SONG - "Young Without Lovers"
John Mellencamp - NEW SONG - "Young Without Lovers"
John Cougar Mellencamp- Young Without Lovers
John Cougar Mellencamp- Young Without Lovers
John Cougar Mellencamp-  Young Without Lovers
John Cougar Mellencamp- Young Without Lovers
John Mellencamp  Young Without Lovers Live Summer
John Mellencamp Young Without Lovers Live Summer
John Cougar Mellencamp,- ,i-  Young Without Lovers
John Cougar Mellencamp,- ,i- Young Without Lovers
John Mellencamp New Song Young Without Lovers Live Tour
John Mellencamp New Song Young Without Lovers Live Tour
John Mellencamp - Jack & Diane
John Mellencamp - Jack & Diane
Without A Shot
Without A Shot
John Mellencamp Young Without Lovers Live Atlantic City
John Mellencamp Young Without Lovers Live Atlantic City
John Mellencamp—Young Without Lovers—Live-Montreal 2008-02-01
John Mellencamp—Young Without Lovers—Live-Montreal 2008-02-01
John Mellencamp-Young Genocides
John Mellencamp-Young Genocides
John Mellencamp - Cherry Bomb
John Mellencamp - Cherry Bomb
John Mellencamp — Life, Death, Love and Freedom (.)
John Mellencamp — Life, Death, Love and Freedom (.)
John Mellencamp - "Love at First Sight" - New Song
John Mellencamp - "Love at First Sight" - New Song
John Cougar Mellencamp- Without A Shot
John Cougar Mellencamp- Without A Shot
John Cougar Mellenkamp - I need a lover • TopPop
John Cougar Mellenkamp - I need a lover • TopPop
John Mellencamp County Fair
John Mellencamp County Fair
John Mellencamp ‎– Life Death Love And Freedom
John Mellencamp ‎– Life Death Love And Freedom