LOADING ...

Luyện nghe bài hát Young Without Lovers

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Better take a look at my
Better take a look around, tell all my
take a look at the colors of the people
Young lovers, old without friends

Better say a prayer for the and unhealthy
sing a song for those who dont care
Let the have the right to be different
Young without lovers, old friends

is an abstraction and it tries to fool us all
And its so far it seems
against brother, this world is such a mess
Behind the drawn curtains so our can not be seen

Better shake the of the hated
hear the words, that dont seem clear
Better take a look around at what doing
Young lovers, old without friends

Better take a look at my
Better take a look around, all of my friends
Let the people have the right to be
Young without lovers, old without
Young lovers, old without friends
Young without lovers, old friends

Videos

John Cougar Mellencamp- Young Without Lovers
John Cougar Mellencamp- Young Without Lovers
Young Without Lovers
Young Without Lovers
John Mellencamp - NEW SONG - "Young Without Lovers"
John Mellencamp - NEW SONG - "Young Without Lovers"
John Mellencamp Young Without Lovers
John Mellencamp Young Without Lovers
John Cougar Mellencamp-  Young Without Lovers
John Cougar Mellencamp- Young Without Lovers
John Cougar Mellencamp,- ,i-  Young Without Lovers
John Cougar Mellencamp,- ,i- Young Without Lovers
John Mellencamp  Young Without Lovers Live Summer
John Mellencamp Young Without Lovers Live Summer
John Mellencamp New Song Young Without Lovers Live Tour
John Mellencamp New Song Young Without Lovers Live Tour
Young Without Lovers (Live)
Young Without Lovers (Live)
John Mellencamp - Cherry Bomb
John Mellencamp - Cherry Bomb
John Mellencamp Young Without Lovers Live Atlantic City
John Mellencamp Young Without Lovers Live Atlantic City
John Cougar Mellenkamp - I need a lover • TopPop
John Cougar Mellenkamp - I need a lover • TopPop
John Mellencamp—Young Without Lovers—Live-Montreal 2008-02-01
John Mellencamp—Young Without Lovers—Live-Montreal 2008-02-01
John Mellencamp - Jack & Diane
John Mellencamp - Jack & Diane
young without lovers
young without lovers
John Mellencamp - "Love At First Sight"
John Mellencamp - "Love At First Sight"
Young Without Lovers
Young Without Lovers
John Mellencamp - I Need a Lover (HQ)
John Mellencamp - I Need a Lover (HQ)
John Mellencamp - Hand To Hold On To
John Mellencamp - Hand To Hold On To
John Mellencamp - Small Town
John Mellencamp - Small Town