LOADING ...

Luyện nghe bài hát You've Changed

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You've
The in your eyes is gone
Your smile is just a yawn
breaking my heart
You've

changed
Your kisses now are so
You're bored with me in way
I understand
changed

You've forgotten the words I you
And the that we've shared
You've all the stars up above you
I can't that you ever cared
changed

You're not the angel I once
No need to me, I know we're through
all over now
You've

You've forgotten the words I you
And the memories we've shared
You all the stars up above you
I can't realize that you cared
changed

You're not the angel I once
No to tell me, I know we're through
all over now
You've

Videos

Joni Michell - You´ve Changed
Joni Michell - You´ve Changed
JONI MITCHELL you've changed
JONI MITCHELL you've changed
You've Changed
You've Changed
Eva Cassidy - You've Changed
Eva Cassidy - You've Changed
You've changed
You've changed
George Michael - You've Changed (Audio)
George Michael - You've Changed (Audio)
You've Changed - Jazz Piano Ballade
You've Changed - Jazz Piano Ballade
You've Changed                     Billie Holiday
You've Changed Billie Holiday
Paula Cole - You've Changed
Paula Cole - You've Changed
Nancy Wilson ft Billy May Orchestra - You've Changed (Capitol Records1967)
Nancy Wilson ft Billy May Orchestra - You've Changed (Capitol Records1967)
Ella Fitzgerald - You've changed
Ella Fitzgerald - You've changed
Ella Fitzgerald You've Changed
Ella Fitzgerald You've Changed
"You've Changed" - Sparkling Diamonds
"You've Changed" - Sparkling Diamonds
Diana Ross  You've Changed
Diana Ross You've Changed
You've Changed-Marvin Gaye-1964
You've Changed-Marvin Gaye-1964
You've Changed - Kimberley Locke
You've Changed - Kimberley Locke
Eva Cassidy Chuck Brown "You've Changed"
Eva Cassidy Chuck Brown "You've Changed"
You've changed
You've changed
ETTA JAMES - You've Changed
ETTA JAMES - You've Changed
Joni Mitchell - A Case of You
Joni Mitchell - A Case of You