LOADING ...

Luyện nghe bài hát You've Changed

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You've
The in your eyes is gone
Your smile is a careless yawn
breaking my heart
You've

changed
Your kisses now are so
bored with me in every way
I understand
changed

You've the words I love you
And the memories that we've
You've ignored all the up above you
I realize that you ever cared
You've

not the angel I once knew
No to tell me, I know we're through
all over now
You've

forgotten the words I love you
And the memories that we've
You ignore all the stars up you
I can't realize that you ever
You've

not the angel I once knew
No need to tell me, I know through
It's all now
You've

Videos

Joni Michell - You´ve Changed
Joni Michell - You´ve Changed
You've changed
You've changed
JONI MITCHELL you've changed
JONI MITCHELL you've changed
Ella Fitzgerald You've Changed
Ella Fitzgerald You've Changed
You've Changed
You've Changed
George Michael - You've Changed (Audio)
George Michael - You've Changed (Audio)
Eva Cassidy - You've Changed
Eva Cassidy - You've Changed
Eva Cassidy Chuck Brown "You've Changed"
Eva Cassidy Chuck Brown "You've Changed"
You've Changed                     Billie Holiday
You've Changed Billie Holiday
Marvin Gaye - Youve Changed
Marvin Gaye - Youve Changed
You've Changed
You've Changed
Lady in Satin Billie Holiday & Ray Ellis - You've Changed (Columbia Records 1958)
Lady in Satin Billie Holiday & Ray Ellis - You've Changed (Columbia Records 1958)
Billie Holiday You've changed
Billie Holiday You've changed
Paula Cole - You've Changed
Paula Cole - You've Changed
Joni Mitchell - Both Sides Now (HD)
Joni Mitchell - Both Sides Now (HD)
Etta James - You've Changed
Etta James - You've Changed
Stormy Weather - Joni Mitchell
Stormy Weather - Joni Mitchell
Joni Mitchell
Joni Mitchell
ETTA JAMES - You've Changed
ETTA JAMES - You've Changed
Joni Mitchell —"At Last"
Joni Mitchell —"At Last"