LOADING ...

Luyện nghe bài hát You Should Be Mine

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I at you
And I can see you more
your eyes
Are tellin' me what looking for
A love true
Someone that you can on
To pull you
Well, baby, I be the one

I wanna be the one in life
I wanna be the one by side
I be the one to show you
Oh, baby, you be mine
Don't us to make a mistake
Don't ever want to see your heart
I can't let you go this
Oh, baby, you should be

Ohh, you be mine
Ohh

been so long
Since love has looked your way
But on, be strong
It doesn't to be a game we play
'Cause I you say
How a can feel
But now
You've finally found a that's really real

I wanna be the one in your
I be the one by your side
I wanna be the one to you
Oh, baby, you should be
Don't want us to a mistake
Don't ever want to see your heart break,
I can't let you go this
Oh, baby, you should be

Ohh, be
Ohh, and

I know just you're going through
never sure just who
Who be hurting you
But let me be the one to you tight
Make alright
'Cause you should be tonight, oh yeah

I wanna be the one in life
I wanna be the one by your
I be the one to show you
Oh, baby, you be mine, yeah
Don't want us to a mistake, oh no
Don't ever want to see heart break, yeah
I can't let you go this
Oh, baby, you should be

I wanna be the one in your
I wanna be the one by your
I be the one to show you
Oh, baby, you should be
want us to make a mistake
Don't ever want to see your heart
I let you go this time
Oh, baby, you should be

Videos

You Should Be Mine
You Should Be Mine
98 degrees - you should be mine - Revelation
98 degrees - you should be mine - Revelation
98 Degrees- u should be mine
98 Degrees- u should be mine
98 Degrees ~ You Should Be Mine
98 Degrees ~ You Should Be Mine
98 Degrees - You Should Be Mine
98 Degrees - You Should Be Mine
98 Degree - You Should Be Mine
98 Degree - You Should Be Mine
You should be mine - 98 degrees (Saga x Aioros)
You should be mine - 98 degrees (Saga x Aioros)
"Bailey...You should be mine" (Zailey)
"Bailey...You should be mine" (Zailey)
You Should Be Mine
You Should Be Mine
I can love you more by 98degrees.wmv
I can love you more by 98degrees.wmv
98 Degrees top tracks
98 Degrees top tracks
98 Degrees-the way you want me to
98 Degrees-the way you want me to
98 DEGREES REVELATION 2000
98 DEGREES REVELATION 2000
Ryu X Kyu - You Should Be Mine (Yaoi)
Ryu X Kyu - You Should Be Mine (Yaoi)
98 degrees
98 degrees
Gojyo X Hakkai- You Should Be Mine
Gojyo X Hakkai- You Should Be Mine
98 degrees
98 degrees
inuyasha-you should be mine
inuyasha-you should be mine
*YOU SHOULD BE MINE*
*YOU SHOULD BE MINE*
YOU SHOULD BE MINE
YOU SHOULD BE MINE