LOADING ...

Luyện nghe bài hát You Should Be Mine

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I at you
And I can see you wantin'
Inside your
Are me what you're looking for
A love that's
Someone you can lean on
To you through
Well, baby, I be the one

I be the one in your life
I wanna be the one by side
I be the one to show you
Oh, baby, you be mine
Don't want us to a mistake
ever want to see your heart break
I can't let you go this
Oh, baby, you should be

Ohh, you should be
Ohh

It's been so
Since real has looked your way
But hold on, be
It doesn't have to be a we play
'Cause I you say
How a heartache can
But now
You've finally found a love that's real

I wanna be the one in life
I be the one by your side
I wanna be the one to you
Oh, baby, you should be
Don't want us to make a
Don't ever want to see heart break, yeah
I can't let you go this
Oh, baby, you should be

Ohh, be
Ohh, and

I know just what going through
You're never just who
Who be hurting you
But let me be the one to you tight
Make everything
'Cause you should be tonight, oh yeah

I wanna be the one in life
I wanna be the one by side
I be the one to show you
Oh, baby, you be mine, yeah
want us to make a mistake, oh no
Don't ever want to see your heart break,
I can't let you go this
Oh, baby, you should be

I wanna be the one in your
I wanna be the one by your
I be the one to show you
Oh, baby, you should be
Don't want us to make a
Don't want to see your heart break
I let you go this time
Oh, baby, you be mine

Videos

98 Degrees- u should be mine
98 Degrees- u should be mine
98 degrees - you should be mine - Revelation
98 degrees - you should be mine - Revelation
98 Degrees ~ You Should Be Mine
98 Degrees ~ You Should Be Mine
98 Degrees - You Should Be Mine
98 Degrees - You Should Be Mine
98 Degree - You Should Be Mine
98 Degree - You Should Be Mine
You should be mine - 98 degrees (Saga x Aioros)
You should be mine - 98 degrees (Saga x Aioros)
98 DEGREES REVELATION 2000
98 DEGREES REVELATION 2000
Popular Videos - 98 Degrees
Popular Videos - 98 Degrees
"Bailey...You should be mine" (Zailey)
"Bailey...You should be mine" (Zailey)
Gojyo X Hakkai- You Should Be Mine
Gojyo X Hakkai- You Should Be Mine
Ryu X Kyu - You Should Be Mine (Yaoi)
Ryu X Kyu - You Should Be Mine (Yaoi)
JB aka Dirty Moses, My Girl (you should be mine) feat. Ron Peterson
JB aka Dirty Moses, My Girl (you should be mine) feat. Ron Peterson
B.Sharpe - You Should Be Mine
B.Sharpe - You Should Be Mine
98 DEGREES love songs
98 DEGREES love songs
inuyasha-you should be mine
inuyasha-you should be mine
98 degrees
98 degrees
You Should Be Mine (Come Back To Me)
You Should Be Mine (Come Back To Me)
Ax - When You Should Be Mine
Ax - When You Should Be Mine
98 degrees
98 degrees
YOU SHOULD BE MINE
YOU SHOULD BE MINE