LOADING ...

Luyện nghe bài hát You Should Be Mine

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I at you
And I can see you wantin'
your eyes
Are tellin' me what you're for
A that's true
that you can lean on
To pull you
Well, baby, I be the one

I wanna be the one in life
I wanna be the one by your
I wanna be the one to you
Oh, baby, you be mine
Don't us to make a mistake
Don't ever to see your heart break
I can't let you go time
Oh, baby, you should be

Ohh, you should be
Ohh

been so long
Since real love has your way
But on, be strong
It doesn't have to be a we play
'Cause I you say
How a heartache can
But now
finally found a love that's really real

I wanna be the one in life
I be the one by your side
I wanna be the one to you
Oh, baby, you should be
want us to make a mistake
Don't want to see your heart break, yeah
I can't let you go time
Oh, baby, you should be

Ohh, be
Ohh, and

I just what you're going through
You're sure just who
Who be hurting you
But let me be the one to you tight
everything alright
'Cause you should be mine tonight, oh

I be the one in your life
I wanna be the one by your
I be the one to show you
Oh, baby, you be mine, yeah
Don't us to make a mistake, oh no
ever want to see your heart break, yeah
I can't let you go this
Oh, baby, you should be

I wanna be the one in your
I wanna be the one by your
I wanna be the one to you
Oh, baby, you should be
Don't want us to a mistake
Don't ever want to see your break
I can't let you go this
Oh, baby, you be mine

Videos

You Should Be Mine
You Should Be Mine
98 degrees - you should be mine - Revelation
98 degrees - you should be mine - Revelation
98 Degrees ~ You Should Be Mine
98 Degrees ~ You Should Be Mine
98 Degrees- u should be mine
98 Degrees- u should be mine
98 Degree - You Should Be Mine
98 Degree - You Should Be Mine
You should be mine - 98 degrees (Saga x Aioros)
You should be mine - 98 degrees (Saga x Aioros)
98 Degree - He'll Never Be
98 Degree - He'll Never Be
98º - I Do (Cherish You)
98º - I Do (Cherish You)
"Bailey...You should be mine" (Zailey)
"Bailey...You should be mine" (Zailey)
98º - The Hardest Thing
98º - The Hardest Thing
98 Degree - Can You Imagine
98 Degree - Can You Imagine
Chrissy Steele - You Should Be Mine
Chrissy Steele - You Should Be Mine
STEVE ARROWS  - "You Should Be Mine (Vocal Rework 1)"
STEVE ARROWS - "You Should Be Mine (Vocal Rework 1)"
98 degrees - stay the night - Revelation
98 degrees - stay the night - Revelation
You Should Be Mine
You Should Be Mine
He'll Never Be... (What I Used To Be To You)
He'll Never Be... (What I Used To Be To You)
Gojyo X Hakkai- You Should Be Mine
Gojyo X Hakkai- You Should Be Mine
inuyasha-you should be mine
inuyasha-you should be mine
98度C合唱團
98度C合唱團
98 DEGREES REVELATION 2000
98 DEGREES REVELATION 2000