LOADING ...

Luyện nghe bài hát You Should Be Mine

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I at you
And I can see you more
your eyes
Are tellin' me you're looking for
A love that's
Someone that you can on
To you through
Well, baby, I be the one

I be the one in your life
I be the one by your side
I wanna be the one to you
Oh, baby, you be mine
Don't want us to make a
ever want to see your heart break
I can't let you go this
Oh, baby, you be mine

Ohh, you be mine
Ohh

been so long
Since real has looked your way
But hold on, be
It doesn't to be a game we play
I hear you say
How a can feel
But now
You've found a love that's really real

I be the one in your life
I wanna be the one by your
I be the one to show you
Oh, baby, you be mine
Don't us to make a mistake
Don't ever want to see your heart break,
I can't let you go this
Oh, baby, you should be

Ohh, be
Ohh, and

I know just what you're going
You're sure just who
Who might be you
But let me be the one to hold you
Make alright
'Cause you be mine tonight, oh yeah

I wanna be the one in your
I be the one by your side
I wanna be the one to you
Oh, baby, you be mine, yeah
want us to make a mistake, oh no
Don't ever to see your heart break, yeah
I can't let you go this
Oh, baby, you be mine

I be the one in your life
I wanna be the one by side
I be the one to show you
Oh, baby, you should be
Don't us to make a mistake
Don't want to see your heart break
I can't let you go this
Oh, baby, you should be

Videos

You Should Be Mine
You Should Be Mine
98 degrees - you should be mine - Revelation
98 degrees - you should be mine - Revelation
98 Degrees- u should be mine
98 Degrees- u should be mine
98 Degrees ~ You Should Be Mine
98 Degrees ~ You Should Be Mine
98 Degrees - You Should Be Mine
98 Degrees - You Should Be Mine
98 Degree - You Should Be Mine
98 Degree - You Should Be Mine
You should be mine - 98 degrees (Saga x Aioros)
You should be mine - 98 degrees (Saga x Aioros)
"Bailey...You should be mine" (Zailey)
"Bailey...You should be mine" (Zailey)
You Should Be Mine
You Should Be Mine
98 Degrees ~ Dizzy w/lyrics
98 Degrees ~ Dizzy w/lyrics
98 Degrees - The Way You Want Me To
98 Degrees - The Way You Want Me To
Always Forever
Always Forever
U Should Be Mine
U Should Be Mine
inuyasha-you should be mine
inuyasha-you should be mine
Dan Stanton-You should be mine
Dan Stanton-You should be mine
Gojyo X Hakkai- You Should Be Mine
Gojyo X Hakkai- You Should Be Mine
98 Degrees
98 Degrees
98 degrees
98 degrees
You Should Be Mine
You Should Be Mine
98 DEGREES REVELATION 2000
98 DEGREES REVELATION 2000