LOADING ...

Luyện nghe bài hát You Should Be Mine

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I at you
And I can see you wantin'
Inside eyes
Are tellin' me what you're for
A love that's
that you can lean on
To pull you
Well, baby, I be the one

I be the one in your life
I wanna be the one by your
I be the one to show you
Oh, baby, you should be
Don't want us to a mistake
Don't ever want to see your heart
I can't let you go this
Oh, baby, you be mine

Ohh, you be mine
Ohh

been so long
Since love has looked your way
But on, be strong
It doesn't have to be a game we
'Cause I you say
How a can feel
But now
You've finally a love that's really real

I be the one in your life
I be the one by your side
I be the one to show you
Oh, baby, you be mine
Don't want us to a mistake
ever want to see your heart break, yeah
I let you go this time
Oh, baby, you should be

Ohh, be
Ohh, and

I know what you're going through
You're sure just who
Who be hurting you
But let me be the one to hold you
Make everything
you should be mine tonight, oh yeah

I wanna be the one in your
I be the one by your side
I be the one to show you
Oh, baby, you be mine, yeah
Don't us to make a mistake, oh no
Don't ever want to see your heart break,
I let you go this time
Oh, baby, you be mine

I wanna be the one in life
I be the one by your side
I be the one to show you
Oh, baby, you be mine
Don't want us to make a
Don't ever want to see your heart
I can't let you go time
Oh, baby, you should be

Videos

You Should Be Mine
You Should Be Mine
98 degrees - you should be mine - Revelation
98 degrees - you should be mine - Revelation
98 Degrees- u should be mine
98 Degrees- u should be mine
98 Degrees ~ You Should Be Mine
98 Degrees ~ You Should Be Mine
98 Degrees - You Should Be Mine
98 Degrees - You Should Be Mine
"Bailey...You should be mine" (Zailey)
"Bailey...You should be mine" (Zailey)
98 Degree - You Should Be Mine
98 Degree - You Should Be Mine
You should be mine - 98 degrees (Saga x Aioros)
You should be mine - 98 degrees (Saga x Aioros)
98º - I Do (Cherish You)
98º - I Do (Cherish You)
98 Degrees - The Way You Want Me To
98 Degrees - The Way You Want Me To
T-Luv - "You Should Be Mine"
T-Luv - "You Should Be Mine"
98 Degrees top tracks
98 Degrees top tracks
98 DEGREES love songs
98 DEGREES love songs
98 degrees
98 degrees
Ryu X Kyu - You Should Be Mine (Yaoi)
Ryu X Kyu - You Should Be Mine (Yaoi)
98 deGreEs-heAven'S miSsing aN aNgeL
98 deGreEs-heAven'S miSsing aN aNgeL
98 DEGREES REVELATION 2000
98 DEGREES REVELATION 2000
You Should Be Mine
You Should Be Mine
98 Degree - You dont Know.
98 Degree - You dont Know.
I can love you more by 98degrees.wmv
I can love you more by 98degrees.wmv