LOADING ...

Luyện nghe bài hát You're My Everything Revisited

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Ooooh

Got the sun in the
I got the moon at
I got your around me, everything's alright
Holdin you tight is how I'd like to all
the of my life

Feel the warm breeze
through the trees, I
I've got your love beside me child, that's all I
My heart and soul is open to you
Nobody but you sweet
No one but you

Got to know that I you baby
Got to know that I need you
I just want to say you're my
Like in all the songs I sing of happiness and joy you
I just want to say you're my

Just want to you
How I you
You've got that special touch that I for oh so much
Oh, I'm at how you right all that's wrong in my world.

All I am
and to be
Is cause of you and you do
You out the best in me
My and soul is wide open darling
for you sweet baby
No one but you
you

Got to know that I you baby
Got to know that I need you
I just to say you're my everything
Like in all the I sing of happiness and joy you bring
I just want to say my everything

Baby, Baby, Baby, Yes!

Child you posses all a true love should be
Cause I'm forever you, you keep loving me
Yeah, oh me

you baby
Ohhh, Ohhh,
I, Yes
Oh

Ad lib

Videos

Anita Baker - You're My Everything (Revisited)
Anita Baker - You're My Everything (Revisited)
(2004) My Everything - Anita Baker
(2004) My Everything - Anita Baker
Anita Baker - My Everything [2004]
Anita Baker - My Everything [2004]
Anita Baker - You're My Everything
Anita Baker - You're My Everything
Anita Baker - You're My Everything
Anita Baker - You're My Everything
You're My Everything Revisited - anita baker
You're My Everything Revisited - anita baker
Anita Baker   Youre My Everything instrumental
Anita Baker Youre My Everything instrumental
Anita Baker   You're My Everything with lyrics   HD youtube original
Anita Baker You're My Everything with lyrics HD youtube original
You're My Everything (In the Style of Anita Baker) (Karaoke Version)
You're My Everything (In the Style of Anita Baker) (Karaoke Version)
Anita Baker - How Does It Feel
Anita Baker - How Does It Feel
You're My Everything (Karaoke with Background Vocal) (In the Style of Anita Baker)
You're My Everything (Karaoke with Background Vocal) (In the Style of Anita Baker)
Anita Baker - Close Your Eyes
Anita Baker - Close Your Eyes
Anita 'My Everything'
Anita 'My Everything'
Anita Baker My Everything
Anita Baker My Everything
Anita Baker - In My Heart
Anita Baker - In My Heart
You're My Everything - Anita Baker Cover by Daisy D
You're My Everything - Anita Baker Cover by Daisy D
Anita Baker Greatest Hits
Anita Baker Greatest Hits
Anita baker
Anita baker
Anita - My Everything
Anita - My Everything
Anita Baker 2004
Anita Baker 2004