LOADING ...

Luyện nghe bài hát You're Killing Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

She to me
Ive had enough, the leaving
Time to away
my hand, and whisper a prayer
Im by side, promise me
Your stays forever
So stay me
Your body and
Are those that me alive
This wont be your breath, I know
I see the tears form in your eyes
But weve made it
It will break my to see you go
we almost made it
Youre so far
left you alone
The angels will me
And I saw you
You poisoned your friends and danced the devil
up again
Were a chance
The chemicals are
Lets clean your
Darling, tell me you dont want to us at all
This wont be your last breath, I
I could see the tears in your eyes
But almost made it
It will my heart to see you go
Because we made it
no way down
Theres no way
No Darling, not
No darling, not

I could see the form in your eyes
But weve almost it
It break my heart to see you go
Because we almost it
I could see the form in your eyes
But almost made it
It will my heart to see you go
Because we made it
This will not be last breath (fading)
No darling, Not (fading)

Videos

You're Killing Me LYRICS - Chicosci
You're Killing Me LYRICS - Chicosci
Yo're killing me by chicosci. [live]
Yo're killing me by chicosci. [live]
CHICOSCI - YOU'RE KILLING ME AMV
CHICOSCI - YOU'RE KILLING ME AMV
chicosci-you're killing me
chicosci-you're killing me
Youre Killing me by Chicosci Lyrics
Youre Killing me by Chicosci Lyrics
You're Killing Me - Chicosci
You're Killing Me - Chicosci
You're killing me Michael Version
You're killing me Michael Version
A Promise - Chicosci Video
A Promise - Chicosci Video
Chicosci - Your Killing Me
Chicosci - Your Killing Me
Chicosci - Off With Her Head
Chicosci - Off With Her Head
Thats How You're Killing Me
Thats How You're Killing Me
10 - You're Killing Me
10 - You're Killing Me
January Days | Chicosci
January Days | Chicosci
Motobunny - You're Killing Me (Official Track)
Motobunny - You're Killing Me (Official Track)
You're Killing Me: Exclusive Featurette with Jim Hansen
You're Killing Me: Exclusive Featurette with Jim Hansen
Baby You're Killing Me
Baby You're Killing Me
Chicosci - Chicosci Album
Chicosci - Chicosci Album
Please Heart, You're Killing Me
Please Heart, You're Killing Me
Mumbai, You're Killing Me
Mumbai, You're Killing Me
mumbai killing me
mumbai killing me