LOADING ...

Luyện nghe bài hát You're Killing Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

She to me
Ive had enough, the fires
Time to away
my hand, and whisper a prayer
Im by your side, me
Your stays forever
So with me
Your and blood
Are those that keep me
This wont be your last breath, I
I could see the tears in your eyes
But almost made it
It will break my to see you go
Because we almost it
Youre so far
They you alone
The angels will me
And I saw you
You your friends and danced with the devil
up again
Were given a
The chemicals are
clean your wounds
Darling, tell me you dont to leave us at all
This wont be your breath, I know
I see the tears form in your eyes
But weve made it
It will my heart to see you go
Because we made it
no way down
Theres no way
No Darling, not
No darling, not

I could see the tears form in your
But weve made it
It break my heart to see you go
Because we made it
I see the tears form in your eyes
But almost made it
It will my heart to see you go
Because we almost it
This will not be last breath (fading)
No darling, Not (fading)

Videos

You're Killing Me LYRICS - Chicosci
You're Killing Me LYRICS - Chicosci
Yo're killing me by chicosci. [live]
Yo're killing me by chicosci. [live]
chicosci-you're killing me
chicosci-you're killing me
Youre Killing me by Chicosci Lyrics
Youre Killing me by Chicosci Lyrics
CHICOSCI - YOU'RE KILLING ME AMV
CHICOSCI - YOU'RE KILLING ME AMV
You're Killing Me - Chicosci
You're Killing Me - Chicosci
You're killing me Michael Version
You're killing me Michael Version
You're Killing Me
You're Killing Me
Chicosci - Your Killing Me
Chicosci - Your Killing Me
Infect - ChicoSci
Infect - ChicoSci
You're Killing Me
You're Killing Me
Chicosci - Chicosci Album
Chicosci - Chicosci Album
your killing me
your killing me
chicosci
chicosci
Chicosci - Last Look (Lyrics)
Chicosci - Last Look (Lyrics)
devil made me do it - chicosci
devil made me do it - chicosci
January Days | Chicosci
January Days | Chicosci
Chicosci
Chicosci
Chicosci - What's Your Poison
Chicosci - What's Your Poison
chicosci
chicosci