LOADING ...

Luyện nghe bài hát You're Killing Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

She to me
Ive had enough, the leaving
Time to away
my hand, and whisper a prayer
Im by your side, me
Your stays forever
So with me
body and blood
Are those that keep me
This be your last breath, I know
I could see the tears form in eyes
But weve made it
It will break my to see you go
we almost made it
Youre so far
They left you
The angels save me
And I saw you
You poisoned your and danced with the devil
up again
Were a chance
The chemicals are
clean your wounds
Darling, tell me you want to leave us at all
wont be your last breath, I know
I could see the form in your eyes
But weve made it
It will break my to see you go
we almost made it
Theres no way
Theres no way
No Darling, not
No darling, not

I could see the form in your eyes
But weve almost it
It will my heart to see you go
Because we almost it
I could see the form in your eyes
But weve almost it
It will break my to see you go
Because we almost it
will not be your last breath (fading)
No darling, Not (fading)

Videos

You're Killing Me LYRICS - Chicosci
You're Killing Me LYRICS - Chicosci
Yo're killing me by chicosci. [live]
Yo're killing me by chicosci. [live]
CHICOSCI - YOU'RE KILLING ME AMV
CHICOSCI - YOU'RE KILLING ME AMV
chicosci-you're killing me
chicosci-you're killing me
Youre Killing me by Chicosci Lyrics
Youre Killing me by Chicosci Lyrics
You're Killing Me - Chicosci
You're Killing Me - Chicosci
You're killing me Michael Version
You're killing me Michael Version
A Promise - Chicosci Video
A Promise - Chicosci Video
Chicosci - Your Killing Me
Chicosci - Your Killing Me
Chicosci - Off With Her Head
Chicosci - Off With Her Head
Thats How You're Killing Me
Thats How You're Killing Me
10 - You're Killing Me
10 - You're Killing Me
January Days | Chicosci
January Days | Chicosci
Motobunny - You're Killing Me (Official Track)
Motobunny - You're Killing Me (Official Track)
You're Killing Me: Exclusive Featurette with Jim Hansen
You're Killing Me: Exclusive Featurette with Jim Hansen
Baby You're Killing Me
Baby You're Killing Me
Chicosci - Chicosci Album
Chicosci - Chicosci Album
Please Heart, You're Killing Me
Please Heart, You're Killing Me
Mumbai, You're Killing Me
Mumbai, You're Killing Me
mumbai killing me
mumbai killing me